Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ.

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo specialistai ir psichologai visus metus kviečia šeimas, vaikus ir bendruomenes įsitraukti ir dalyvauti veiklose, kurių metu kartu mokomės atpažinti patyčias, kartu ieškome būdų kaip jas įveikti, jautriai dalijamės savo patirtimi ir artume mezgame stiprius ir šiltus draugystės tiltus. Ypatingą dėmesį patyčių temai skiriame kovo mėnesį ir kasmet jungiamės prie iniciatyvos – sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių. Patyčių tema jautri ir skaudi – tik atrodo, kad patyčios toli, svetimuose socialiniuose tinkluose, tolimose bendruomenėse. Tačiau iš tiesų – patyčios paliečia kiekvieną iš mūsų, paliečia mūsų artimuosius. Kuo anksčiau išmokstame atpažinti žalojantį elgesį, tuo lengviau tai sustabdyti. Ir kuo ilgiau liekame skaudinančiuose patyčių santykiuose, tuo sunkiau ir ilgiau gyja vidinės žaizdos. Ypatingos apsaugos reikia vaikams, kad jie galėtų saugiai augti suaugusiųjų priežiūroje, mokėtų kurti pagarba grįstus tarpusavio santykius, būtų stiprūs ir drąsūs apginti save, pasirūpinti silpnesniu, mokytis pasitikėjimo savimi. Pasitikėjimas yra be galo svarbus gebėjimas, padedantis siekti tikslų, bendradarbiauti, išgyventi sunkumus ir įveikti patyčias. Išmokti pasitikėti savimi, o taip pat ir kitais – visą gyvenimą trunkantis procesas, kartais lydimas nusivylimų, o kartais – atradimų džiaugsmo. Ir mes džiaugiamės sulaukę aktyvaus vaikų dalyvavimo, suaugusiųjų ir bendruomenių įsitraukimo – visi jaučiamės truputį praturtėję ir sustiprėję bendrystėje. O štai ir mūsų bendros patirtys:

Socialinio darbo specialistės Audronė Kanapinskienė, Raminta Rainienė ir Ingrida Valuckienė, kartu su psichologe Neringa Sutkute kovo 30 dieną organizavo renginį „Draugystės tiltai“. Šį kartą renginiui ne atsitiktinai pasirinktas bendruomenėje veikiantis Vilkijos gimnazijos vaikų dienos centras Saulėtekis. Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu su šia įstaiga ir galimybe vaikams megzti draugiškus ryšius. Renginio tikslas – giliau pažvelgti į patyčių problemą, ugdyti vaikų toleranciją ir draugiškumą bendruomenėje, paskatinti vaikus reikšti savo mintis edukacinių filmų ir meninės raiškos priemonių pagalba. 22 vaikai įsitraukė į tikslingai suplanuotas veiklas: susipažinimui mezgė tvirtą draugystės voratinklį, kartu žiūrėjo edukacinius filmus, dalijosi refleksijomis panaudodami emocijų korteles, bei ieškojo teisingų sprendimų sudėtingose situacijose, kuriose pasireiškia netinkamas elgesys – patyčios. Edukacinių filmukų peržiūros metu buvo siekiama ugdyti vaikų gebėjimą atpažinti patyčias, tinkamai reaguoti į jas, bei mokyti išreikšti savo jausmus. Renginio akcentu tapo draugystės apyrankių gamyba. Šios veiklos metu buvo skatinamas vaikų kūrybiškumas, draugiškumas, stiprinami vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Džiaugiamės, kad renginio metu užsimezgę draugiški ryšiai subrandino ir naujas idėjas bendriems susitikimams ateityje.

Kovo 22 dieną dešimt Neveronių, Babtų ir Čekiškės seniūnijų vaikų, lydimų socialinio darbo specialisčių Loretos Žičkuvienės, Vaidos Šilkaitienės ir Virginijos Smilinskienės, leidosi į kelionę „Pažink savo sostinę”. Kelionės metu autobusėlis virto auditorija: vaikai įsitraukė į diskusiją apie patyčias, užgaulaus elgesio blogį, apie toleranciją kitam ir kitokiam. Surengtoje viktorinoje „Kaip aš stabdau patyčias“ vaikai drąsiai ir nuoširdžiai dalijosi patirtimi ir patarimais vienas kitam, atsakinėjo į klausimus, o savo žinias iliustravo simboline draugiškų rankų kompozicija. Aktyviausi buvo pagerbti plojimais. Vaikai aplankė ir susipažino su svarbiausiais Vilniaus, o kartu ir visos Lietuvos simboliais – istoriniais bei kultūriniais objektais: Gedimino pilimi ir Televizijos bokštu. Ne tik gėrėjosi sostine iš paukščio skrydžio, bet ir prisilietė prie Lietuvos Nepriklausomybės istorijos žiūrėdami demonstruojamą dokumentinį filmą televizijos bokšto foje. Nuoširdžiai dėkojame Aurimui ir Ingridai Dičpetriams, kurie suteikė vaikams galimybę paskanauti „Paukščių takas” restorano ledais.

Kovo 21 dieną yra minima Pasaulinė Dauno sindromo diena, kuomet mūvimos skirtingos kojinės, išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. Skirtingos kojinės- tai tarptautinis tolerancijos simbolis, kuris simbolizuoja kitoniškumą, o jį nulemia tik viena chromosoma. Kaip ir kasmet Centro paslaugų gavėjų šeimos prisijungia prie socialinės akcijos ,,nenurašykopalaikyk” išreikšdami paramą jautriai visuomenės ląstelei, plečia tolerancijos ribas, mažina atskirtį ir tuo pačiu formuoja sveiką požiūrį į žmones su negalia. Dėkojame visiems dalyvavusiems, mūvėjusiems skirtingas kojines ir siuntusiems mums nuotraukas – gera būti bendrystėje!

Prie veiklų aktyviai jungiasi ir dalyvauja Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centro vaikai. Kovo 14 – 18 dienomis vaikai dalyvavo  socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) olimpiadoje „Dramblys“ ir kartu su psichologe Neringa Sutkute ugdė 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius ir atsakingų sprendimų priėmimą. Emocinio intelekto trumpiausias apibrėžimas – būti intelektualiam apie savo emocijas. Žmogaus mintis ir elgesį lemia emocijos, kylančios iš išgyvenimų ir prisiminimų, kurie suformuoja vidines nuostatas, įsitikinimus ir vertybes. Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save, atpažinti kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip, mąsto vienaip ar kitaip bei elgiasi vienaip ar kitaip. Savistaba, refleksija ir savęs keitimas norima linkme – emociškai intelektualaus žmogaus pranašumai ir įrankiai, įgalinantys kurtis vidinę „laimės“ būseną, norimą santykį su savimi ir kitais žmonėmis. Veiklų ciklą vainikavo smagus apsilankymas Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinyje.

Kovo 2 ir 30 dienomis Vaikų dienos centro vaikams psichologė Lina Ugnė Novikienė pravedė patyriminius užsiėmimus, pasitelkiant dailės terapijos metodus. Grupės užsiėmimai buvo skirti didinti sąmoningumą, betarpišką visų priėmimą, palaikymą, atvirumą, nuoširdumą tarpusavio bendravime.

Kovo 28-tą dieną Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centre vaikams žaismingą užsiėmimą apie draugystę suorganizavo ir pravedė Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos bakalauro programos 4 kurso studentė Akvilė Mackevičiūtė, atliekanti praktiką mūsų organizacijoje. Užsiėmimo tikslas – atskleisti kokie svarbūs yra draugai ir kaip svarbu dirbti komandoje, nes dirbant kartu galima pasiekti sėkmingų rezultatų. Tad tądien vaikai žiūrėjo ir analizavo edukacinį filmuką apie draugystę, o poto savo žinias įgalino ir jėgas išbandė praktiniuose žaidimuose, skatinančiuose bendrystę ir bendradarbiavimą.

Individualiuose susitikimuose su šeimomis socialinio darbo specialistai kėlė klausimus ir diskutavo ne tik patyčių temomis, bet ir kartu ieškojo atsakymų kaip dėl  žiaurių karinių veiksmų Ukrainoje kilusius sunkius nesaugumo ir pykčio jausmus išreikšti nekurstant tautinės neapykantos.  Balandžio mėnesį Lietuvos kino teatrus pasieks režisierės Inesos Kurklietytės filmas „Drugelio širdis“, kuris siunčia socialinę žinutę ir kviečia kalbėtis apie patyčias, apie drąsą būti kitokiu, apie draugystę filmo anonsas. Šio filmo, kurį įkvėpė Modestos Jurgaitytės knygos „Ypatingas“, herojus Juozapas sako esantis paprastas vaikas ir jo širdis yra paprasta, tik kaip medalis kabo ant krūtinės. Anot berniuko mamos, jis gimė apdovanotas, nes turi didelę ir jautrią širdį – tik tokios širdys išgelbės pasaulį. Ir iš tiesų, šiandien pasaulį reikia gelbėti labiau nei bet kada.

„Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. ” – J. V. Gėtė.

Metaforinių kortelių rinkinys „Atradimų sodas”

Sodas – tai tarsi žmogaus pertvarkyta natūrali gamta, kurioje viskas taip, kaip žmogus planuoja, sodina, prižiūri ir tvarko, tarsi mažas idealus pasaulis, kurį žmogus sukuria pats savo jėgomis, savo pastangomis. Taip ir šis konsultavimo įrankis tarsi galimybė, leidžianti patyrinėti savo turimas gėrybes, paieškoti vidinių ir išorinių resursų bei padėti planuoti, tvarkyti ir sudėlioti taip, kaip pačiam norisi, pagal savo, o ne kitų sukurtą ir „primestą” vaizdinį.

Dirbant šeimos gerovės srityje, socialinio darbo specialistai ir psichologai siekia padėti atrasti šeimoms savo stiprybes ir resursus, kurie padėtų įveikti iššūkius, suteiktų drąsos ir  pasitikėjimo savimi. Specialistai konsultacijų metu naudoja įvairias darbo su asmeniu ar šeima metodikas ir, tyrinėdami unikalias šeimų istorijas, siekdami nuolatinio tobulėjimo, tikslingai ieškojo šeimų įgalinimui skirtos resursinės, į lygiavertį santykį orientuotos, skatinančios ieškoti atsakymų per metaforas metodinės priemonės. Šiuo tikslu, 2021 metų ankstyvą pavasarį, mes, keturiolika Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistų, lydimų projekto iniciatorės socialinių – edukacinių iniciatyvų centro PLUS vadovės dr. Aistės Bartkevičienės, susibūrėme kurti unikalią metodiką. Taip gimė „Atradimų sodas” – universali projekcinė metodinė priemonė, sudaryta iš metaforinių kortelių, kurios padeda žmogui pažvelgti į savuosius resursus, juos atrasti, įsivardinti ir įgalinti veikti.

Stebėdami energingai bundančią gamtą, žiedais ir pumpurais pasipuošusius sodus, pokalbiuose ir diskusijose tyrinėjome savo vidinių stiprybių žemėlapius, kaip savo asmeninį sodą, kuriame viskas taip, kaip juo rūpiniesi: švelniai glostai žemę prieš sodindamas, girdai vandeniu kiekvieną daigą, puoselėji ir saugai nuo vėjų ir žvarbos, džiaugiesi žiedais, ragauji ir mėgaujiesi sunokintais vaisiais, o kartais tik lauki kito derliaus…

Gyvenime, dienoje, akimirkoje, sudėtinguose momentuose, taip pat kaip ir sode, kartais reikia – stabtelti, laukti, stebėti, skirti šiek tiek jautraus dėmesio, rūpesčio ir būti švelniu – sau ir sodui.

Svarbu suprasti, kad kiekvienas pumpuras skleidžiasi savu tempu, kiekviename sode skirtingas žiemos įšalas ir vaisių bei žiedlapių šokio greitis priklauso ne tik nuo to, kaip žmogus rūpinsis savuoju sodu, bet ir nuo audros jėgos, nuo pavasario šalnų gelmės. Todėl ir sau, ir lydinčiajam svarbu būti švelniu šioje savų atradimų kelionėje. Kartais sodas kviečia žvilgtelėti į savąsias šaknis – savo šeimos istoriją, atsiremti į protėvių palaiminimą, kartais – į plačiai kaip šakas ištiestas rankas – mūsų gebėjimus, talentus, pomėgius, o kartais – į sodą aplankančius paukščius – mūsų artimiuosius ar rūpestingus pakeleivius. Visi šie elementai ir daugelis kitų yra mūsų vidiniai ir išoriniai resursai. Ir kiekvieno iš mūsų sodas skirtingas – pilnas vienokių ar kitokių vaismedžių, gėlių, žalumos. Kai kas vėjų aplaužyta ir netobula, tačiau viskas savaip vertinga ir turi mažiausiai vieną bendrumą – pasižymi begaline energija!

2022 metais Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistai ir psichologai pakvies šeimas, Vaikų dienos centro vaikus, senjorų klubo nares į „Atradimų sodą”. Jei būsite smalsūs ir atviri, sode rasite viską, ko reikia žydėjimui.

 

Nuoširdžiai dėkojame:

Socialinių – edukacinių iniciatyvų centro PLUS vadovei dr. Aistei Bartkevičienei už inovatyvaus metodinio įrankio idėją, švelnų, kryptingą ir tikslingą grupės lydėjimą kūrybiniame procese iki galutinio Atradimų sodo išpildymo.

Atradimų sodo projekto vadovė ir iniciatorė:

Socialinių – edukacinių iniciatyvų centro PLUS vadovė dr. Aistė Bartkevičienė

Atradimų sodo autorės:

Socialinių – edukacinių iniciatyvų centro PLUS vadovė dr. Aistė Bartkevičienė,

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro psichologė Neringa Sutkutė,

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo specialistės:

Aušra Ališauskienė,

Kristina Banuškevičienė,

Laimutė Čižinauskaitė,

Audronė Kanapinskienė,

Aurėja Ruzgienė,

Rūta Sokolova,

Aistė Šalygina,

Vaida Šilkaitienė,

Aistė Timofejevaitė,

Sigita Urbytė,

Rasa Vaičekonytė,

Ingrida Valuckienė,

Gražina Vinciūnė.

Už jautrų ir kūrybišką prisilietimą, įgyvendinant metaforinių kortelių dėklo idėją, dėkojame:

menininkei, prekinio ženklo Leatherline kūrėjai Jurgai Žemaitienei.

 

Palaikydami atsakingo vartojimo požiūrį ir vertybes, metaforinių kortelių dėklus socialinio darbo specialistai gamino naudodami  antrines žaliavas. 

Linksmos šv. Kalėdos ir padėka visiems, kurie kartu kūrė kalėdinį stebuklą!

„Noriu su Tavimi pasidalinti viena paslaptimi:

jeigu šypsosiesi, kasdien juoksiesi ir darysi gerus dalykus

Tavo visos svajonės išsipildys, tad pirmyn – :)”

(iš sveikinimo atviruko)

Praūžus šv. Kalėdų šventėms, tradiciškai, peržiūrime kalendoriniais metais nueitą kelią, prisimename kelyje sutiktus bendrakeleivius, naujus draugus, kartu nuveiktus darbus. Ir labai norisi dėkoti už visas patirtis, dovanas ir pamokas tiems, kurie kelionėje buvo kartu. Šventinis laikotarpis ypatingai dosnus įvykiais ir nuostabiomis akimirkomis – kartu su mūsų ištikimais bendražygiais ir naujais draugais, kurie prisijungė prie mūsų šv. Kalėdų šurmulyje ir savo indėliu vaikams sukūrė stebuklingas, spindinčias ir kviečiančias nenustoti svajoti bei tikėti stebuklais šventes.

Šiais metais nacionaliniame VšĮ Vaikų svajonių projekte svajojo 128 pakaunės vaikai – visos svajonės išpildytos ir sėkmingai pasiekė vaikus. Nuoširdžiai dėkojame partneriui Vaikų svajonių projektui – visas svajonių išsipildymo laikotarpis būna kupinas šventinės nuotaikos ir šurmulio, o vaikų džiaugsmas kai juos pasiekia išsvajota, ilgai laukta dovana – nepakartojamos akimirkos! Tomis akimirkomis ir mes, dovanų perdavime tarpininkaujantys socialiniai darbuotojai, pradedame tikėti, kad maži geri darbai iš tiesų yra dideli stebuklai.

Be galo džiaugiamės bendradarbiavimu su Kauno rajono Pedagogine psichologine tarnyba, kurios dėka jau ketvirti metai Kauno rajono vaikus pasiekia pasaulinės labdaros organizacijos ADRA kalėdinių dovanų furgonai. Šis jautrus projektas „Vaikai – vaikams“, kasmet prasideda ekonomiškai stabiliose šalyse, kur vaikai su savo tėveliais rūpestingai surenka šventines dovanėles kitose šalyse gyvenantiems vaikams. Šimtas dešimt pilnų meilės ir praktiškų dovanėlių pasiekė Kauno rajono savivaldybėje gyvenančius vaikus, o taip pat Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą. Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir nuolatinį palaikymą Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologei Renatai Stonienei, socialinei pedagogei Astai Markauskienei ir visiems kitiems tarnybos darbuotojams, kurie kartu su Lietuvos Adventistų bažnyčios atstovais, įgyvendina šį jautrų ir šiltą kalėdinį projektą.

Visada džiaugiamės, kai mus suranda nauji partneriai ir bičiuliai ir, kurie neprašydami nieko atgal, jungiasi prie mūsų į kalėdinę vaikų svajonių išpildymo kelionę. Labai džiaugiamės dėl privačiose organizacijose gimstančios ir įsitvirtinančios socialiai atsakingos dalijimosi kultūros. Vis dažniau jaučiame nuoširdų bendruomeniškumą dėl visos Lietuvos vaikų gerovės – jų mažos išpildytos svajonės šiandien, tai pamoka vaikams rytdienai –į nuostabius ir atsakingus suaugusius išaugę, jie žinos, kad reikia pasirūpinti silpnesniais bendruomenės nariais.

Nuoširdi padėka UAB Novameta kolektyvui  – taip gražiai ir kūrybiškai supakuotų dovanų dar nebuvome matę! o vaikų emocijos užtvirtino, kad buvo įgyvendintos tikros, išjaustos ir išsvajotos svajonės! Ačiū už Jūsų rūpestį! Laimingų Naujųjų metų Jūsų kolektyvui!

Labai labai dėkojame UAB BarSukas kolektyvui, kuris taip entuziastingai ėmėsi Kalėdų senelio vaidmens – kiekvieno vaiko svajonę įgyvendino su meile, atida ir nuoširdžiu jauduliu. Nepaprastai džiaugiamės užsimezgusia draugyste su šiais nuostabiais žmonėmis ir linkime, kad Jūsų gerumas būtų atlygintas keleriopai!

2021-12-11 12 vaikų vyko į Nacionalinio Kauno dramos teatro premjerą, pamatyti spektaklį „Paštininkas ir serbentai“, kuris pastatytas pagal to paties pavadinimo Dovilės Zavedskaitės knygą. Spektaklis pasakojo apie tėčio ir sūnaus santykį ir netobulą pasaulį – juk kartais namuose prakiūra vamzdis, ir vanduo užlieja vonios grindis. Kartais tėčio gera nuotaika kažkur dingsta, tačiau jeigu nesėdi sudėjęs rankas, galima kažką pakeisti. Galima rašyti laiškus. Laiškai sujungia žmones. O žmonės kartu gali nuveikti daug gražių dalykų. Spektaklis ragino žiūrovus kalbėtis, bendrauti, vienytis, draugauti, ir pasaulis taps geresne vieta gyventi! O už šį prasmingą laisvalaikį ačiū sakome „Kauno energija” pardavimų skyriaus kolektyvui! Ir ne ką mažesnis ačiū Garliavos seniūnijai už suteiktą transportą vaikams saugiai nuvykti į ir parvykti iš teatro!

Padėka skrieja Dainorai iš Lietuvos kredito unijos už ypatingą kalėdinę dovaną – dviaukštę lovą! Iš antro aukšto pasaulis matosi geriau 😊 Ačiū kad esate kartu!

Ačiū mūsų ištikimiems bičiuliams Iron X Kaunas MC už išpildytas 11 vaikų svajones, už gerą laiką kartu ir nuostabią kartu papuoštą eglę Vilkijos seniūnijos parke!

Jau trečius metus rengiamas „Kalėdinis stebuklas”, kurio metu gruodžio 22 ir 23 dienomis nuotaikingi ir linksmi nykštukai lanko Babtų ir Čekiškės seniūnijų šeimas ir senjorus. Gyventojus pradžiugino mūsų mažųjų draugų – Babtų lopšelio darželio vaikų piešti atvirukai: dėkojame mažiesiems ir jų auklėtojoms. Už gausiai nukrautą stalo gėrybėmis nuoširdų ačiū tariam UAB “Salpronė”, Daivai Cikanavičienei, Ingridai Dičpetrienei, Simonai Pielikienei, Gintarui Galiniui, Ievai Šližauskaitei, Justinai Šližauskaitei, Agnei Raudeliūnaitei, Giedrei Raudeliūnaitei, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie šios gražios tradicija jau tampančios iniciatyvos. Linksmiesiems nykštukams Ignei, Viltei, Žygimantui ir Ryčiui dėkojame už Kalėdinės nuotaikos kūrimą, dalinant dovanas.

Įmonės THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S. A. Kauno filialo darbuotojų kolektyvas trečius metus rūpinasi kieno šventes galėtų sušildyti. Nuoširdžiai ačiū Jums už jautriai parinktas dovanas – edukacinio, švietėjiško pobūdžio, kurias dar lydi ir gausybė vaišių, bei nuoširdžiausi palinkėjimai vaikams.

Šv. Kalėdos yra ne tik apie dovanas. Tai laikotarpis, kai pamiršę visą metų nuovargį ir rūpesčius, džiaugiamės akimirkomis šeimos artume, dažniau nei bet kada prisimename savo protėvius, vaikystės namų kvapą, iki širdies gelmių jaukias tradicijas. Apie tai kvietėme kalbėtis ir dalintis pakaunės šeimas, o jų istorijas, kvepiančias kūčiukais, meile ir artumu, sudėjome į vieną, kad visada, net pačią žvarbiausią dieną, galėtume prisiminti šv. Kalėdų stebuklą… Visas istorijas kviečiame rasti Čia.

Apie ką buvo šios, 2021 metų, šv. Kalėdos? Neabejotinai – apie svajones ir stebuklus! Tą savo parašu patvirtino ir Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centre apsilankęs tikrų tikriausias Kalėdų senelis, kuris vaikams paliko linkėjimą: “Niekad nenustokite svajoti, kurti, džiuginti ir dalintis gerumu su kitais!”. Tegul tai būna mūsų visų Naujųjų metų šūkis!

Vaikų dienos centrui – 10 metų!

“Pamokos, kurių mus moko mūsų vaikai, yra kur kas vertingesnės ir svarbesnės už pamokas, kurių mes mokome juos. Todėl geriausia ką galime padaryti, tai stengtis į pasaulį žiūrėti savo vaiko akimis”. 

Lestle Inner

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centras švenčia 10 metų gimtadienį! Tuos dešimt metų vaikystės džiaugsmais ir svajonėmis, nuotykiais ir draugyste dalinomės kartu su daugiau nei 150 vaikų. Prisimename visus vaikus ir jų jautrias istorijas – vieni, iš nuostabių vaikų užaugo į nuostabius suaugusius, kiti dar visai mažučiai, kasdien atveria duris ir savo šypsenomis džiugina darbuotojus. Ir mes stengiamės sukurti jiems šiltą, pagarbią ir priimančią aplinką, kurioje saugu augti, mokytis, tobulėti, draugauti, būti savimi.

Per 10 metų turėjome įvairių patirčių. Ir visos jos savaip prasmingos – skatinančios mokytis, ieškoti, kurti, bandyti iš naujo. Siekdami, kad vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos būtų kokybiškos ir atliepiančios šeimos poreikius ir lūkesčius, savo veikloje vadovaujamės Equass kokybės principais: teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis tobulėjimas. Kas padeda mums augti? Darbuotojai kompetencijas nuolat tobulina įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, bet svarbiausi mūsų mokytojai – vaikai. Vaikai drąsiai išsako savo nuomonę, o mes stengiamės juos išgirsti, kalbėtis ir sukurti jiems auginančią, drąsinančią bei puoselėjančią erdvę. Įgyvendinę teisės aktų nuostatas, išpildę visiems vaikų dienos centrams iškeltus reikalavimus, nuo 2021 metų sausio 1 dienos pradėjome teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.

] Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos ypatingai svarbios toms šeimoms, kur tėvams reikalinga pagalba padedant suderinti darbo įsipareigojimus ir tėvystės iššūkius, o kartais – išgyventi nelengvą šeimos būtį dėl ligos, netekties, skyrybų, kai vertinga tampa kompleksinė specialistų vaikui ir/arba šeimai pagalba. Vaikai po pamokų gali saugiai praleisti laiką centre, kur ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai, teikiama pagalba ruošiant namų darbus, mokomasi sveikos gyvensenos principų, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, esant poreikiui teikiama psichologinė pagalba, organizuojamas laisvalaikio užimtumas. Vaikai tiek individualiai su darbuotoju, tiek grupėje gali pasikalbėti apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokosi juos įveikti. Centras veikia ir mokslo atostogų bei vasaros atostogų laikotarpiais – vaikų laukia iš anksto kruopščiai suplanuotos teminės dienos stovyklos, išvykos po visą Lietuvą, aplankant gražiausius gamtos kampelius, muziejus, o taip pat – kultūrinės edukacijos, kūrybiniai užsiėmimai ir – nuostabūs svečiai, kurie savo apsilankymu ir pasakojimais atskleidžia pasaulio grožį ir paslaptis. Tėvelių užsakymu – puoselėjame vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir kiekvieną savaitę kviečiame juos sportuoti su profesionaliu kineziterapeutu, kuris vaikams paruošia žaismingas užduotis ir mankštas. 2020 metų karantino ir griežtų ribojimų gyviems kontaktams laikotarpiu kineziterapeutas fizinius pratimus ir judriuosius žaidimus kvietė atlikti naudojantis nuotolinėmis vaizdo priemonėmis. Kad fizinę atskirtį karantino laikotarpiu įveikti būtų lengviau, vaikai buvo kviečiami į nuotolinius susitikimus, kuriuose dalyvavo psichologas ir padėjo įveikti nelengvą vaikams etapą. O, kad nuotoliniai susitikimai būtų įdomūs ir įtraukūs, vaikams suruošdavome lauknešėlį gardumynų ir kūrybinių užduočių, kurias jie mielai  atlikdavo virtualioje bendrystėje. Ko mus išmokė šis ypatingas laikotarpis? Kad nėra nieko neįmanomo – visus iššūkius galima įveikti, jei veikiame kartu.

Vaikų dažnai klausiame apie jų lūkesčius centrui ir veikloms. Vaikų atsakymas vienareikšmiškas – kuo daugiau švenčių! Švęsti mėgstame ir mes, todėl stengiamės nepraleisti nei vienos kalendorinės šventės, gimtadienio, dalyvaujame konkursuose. Nepamirštame puoselėti meilės savo gimtajam kraštui, aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, prisidėti prie socialinių iniciatyvų. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga 2021 metais LR Seimo organizuotame konkurse „Kaip aš suprantu Laisvę“, vaikai dalyvavo fotosesijoje, nuotrauka buvo atrinkta ir eksponuota Seime, o vaikai sulaukė prizų ir siurprizų. Šv. Kalėdų bei  Šv. Velykų proga vaikai savo rankomis vienišiems Kauno rajono senoliams gamina atvirutes, į kurias sudeda vaikystės žavesį ir šiltus linkėjimus. Išmokyti vaikus dalintis, kurti ir kuo gali geriausiu prisidėti prie bendruomenės gerovės – vienas didžiausių mūsų tikslų ir iššūkių.

Siekdami pasitikrinti ar centro teikiamos paslaugos iš tiesų atliepa vaikų ir jų tėvų lūkesčius, po veiklų nuolat kviečiame vaikus pildyti anonimines apklausas, dalinamės patirtimis ir svajonėmis pokalbiuose grupėje. Po 2021 m. vasaros stovyklos veiklų, vaikai pateikė tokius atsiliepimus: 12 iš 15 programos dalyvių pripažino, jog stovyklos metu geriau pažino grupės dalyvius, 10 vaikų įvardino, jog po programos komandoje užduotis atlikti tapo lengviau. Kalbant apie suplanuotus užsiėmimus ir jų kiekį, 11 vaikų iš 15 teigė, jog užsiėmimų buvo pakankamai, 2 teigė, jog galėjo būti dar daugiau, o 2 nebuvo tikri dėl užsiėmimų kiekio. Iš visų, stovyklos metu vykusių veiklų, vaikams patiko: tapyba ant vandens (12 vaikų iš 15), apsilankymas kino teatre ir STEAM veikla paramta Kino edukacija (11 iš 15), kaniterapinių šunų pasirodymas ir jų viešnagė centre, keramikos edukacija ir apsilankymas socialiai atsakingame restorane „Pirmas blynas“ (atitinkamai 8 ir 6 vaikai iš 15).

Kviečiame prisijungti prie vaikų dienos centro ir kartu mėgautis Vaikyste!

Tėvų, kurių vaikai lanko Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą atsiliepimai

 • Vaikų dienos centru esame labai patenkinti, vaikams labai patinka , o dirbančios darbuotojos labai draugiškos.
 • Po pirmo apsilankymo vaikas taip pat grįžo patenkintas, parsinešė savo pagamintą darbelį, patiko netgi pietūs, nors ir labai kuklūs. Dar maloniai nustebino, kad organizuojamos nemokamos išvykos. Ramiai leidžiu vaiką į šį dienos centrą. Ačiū.
 • Aš labai patenkinta dienos centro veikla. Vaikai turi veiklos, patiria daug įspūdžių. Bendrauja su kitais vaikais. Lavina vaizduotę, mokosi kruopštumo atlikdami menines užduotis. Ir aš kaip mama esu rami, kad mano dukra diena praleidžia saugioje aplinkoje.
 • Mes džiaugiamės turėdami galimybę savo vaikus leisti į dienos centrą. Labai puiku ,kad vaikai gali ateiti po pamokų i centrą. Ten su jais užsiima, padeda paruošti namų darbus, pamaitina. Mums tėvams būna daug ramiau, kai žinome jog vaikai yra saugūs. Taip pat gerai, kad yra psichologai kurie padeda ne tik vaikams , bet ir tėveliams. Vaikai ypatingai džiaugiasi  edukacinėmis išvykomis, būna puikios stovyklėlės.

Vaikų, lankančių Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą atsiliepimai

 • Man dienos centre labai patinka sportuoti su kineziterapeutu Eimantu ir labai patinka stovyklos. Dienos centre nieko nekeisčiau, nes jis man patinka toks, koks yra.
 • Dienos centre man patinka piešti, žaisti įvairius žaidimus, norisi daugiau kur važiuoti.
 • Man dienos centre patinka žiūrėti filmus, kurių iki šiol esu nemačiusi, jaučiuosi kaip kine.

Veiklų ciklas „Padovanok sau rudens”

Ruduo. Tai metas trumpam sustoti, sulėtinti vasaros atneštą šelmišką greitį ir pradėti kvėpuoti lengviau, giliau, ramiau. Tai metas, kada žemė ruošiasi ilsėtis, visa, kas gyva, pamažu ruošiasi žiemos pasakai. Taip ir žmogus- tamsėjančios dienos, ilgėjantys vakarai, rudens lietus, leidžia mums iš naujo pamilti savo namus, skubėti į juos šilto jaukumo, puodelio arbatos ir artimųjų buvimo. Ruduo yra geriausias metas mums, kaip ir Žemei, pagalvoti apie save, pasirūpinti savo ramybe, dvasine savijauta, pripildyti ne tik namus, bet ir sielas šiluma ir jaukumu.

„Padovanok sau rudens“- tai kvietimas šiek tiek laiko, darganotą ir tuštėjantį rudenį, skirti sau. Visi norintys buvo kviečiami jungtis į veiklų ciklą vykusį spalio- lapkričio mėnesiais, praturtinti savo sielą, patirti naujus dalykus, pagilinti žinias ir tiesiog pasidžiaugti rudens laikotarpiu. Veiklų ciklo programą sudarė penki susitikimai.

Spalio 20 d. vyko dailės terapijos užsiėmimas, kurį veiklų ciklo dalyvėms vedė SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro psichologė Lina Novikienė. Dailės terapija- viena iš meno terapijos krypčių, apimanti dailės ir psichologijos, psichoterapijos žinias. Šie užsiėmimai nėra skirti norintiems išmokti piešti, metodas taip pat nereikalauja specialių meninių sugebėjimų, nes svarbus yra pats kūrybinis procesas, kuris pagal poreikius gali būti gydantis, ugdantis ar atpalaiduojantis.

Dailės terapijos metodas padeda geriau save pažinti, nes kurdamas žmogus susitelkia į save, mokosi savistabos. Pasak L. Novikienės, žvelgdamas į savo piešinius žmogus paprastai pradeda skaityti savo nupieštų simbolių kalbą ir palaipsniui suprasti, kaip jis kuria savo problemas, tada mąsto, kaip galėtų jas spręsti. Kūrybiniame procese dalyvaujantis žmogus atsipalaiduoja, pasineria į savo savasties gelmes, kur slypi vidiniai rezervai, potencialas. Kūrybinė veikla pažadina gyvybinę energiją, padeda atsikratyti pasyvumo, sukelia teigiamų emocijų, skatina pasitikėjimą savimi. Po užsiėmimo, dalyvės patirtis aptarė prie puodelio arbatos, dalijosi mintimis, įžvalgomis, emocijomis.

Lapkričio 4 d. susitikimas „Pyragas sveikatai“ vyko nuotoliniu būdu (kaip bebūtų gaila, tačiau planuoto gyvo susitikimo su savo keptais gardumynais įgyvendinti nepavyko dėl padidėjusio dalyvių sergamumo). Susitikimas pavadintas „Pyragas sveikatai“ neatsitiktinai. Lapkričio 6 d. minima pyragų diena, kada kepami pyragai ir kiti skanėstai, kviečiant padėti žmonėms, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba. Tad kodėl gi pagalbos kitiems nesusiejus su pagalba sau? Prasminga veikla ir pagalba kitiems neabejotinai kelia žmogaus savivertės jausmą, nes padedant kitiems, pats žmogus pajaučia laimę ir džiaugsmą. Tačiau taip pat svarbu yra atkreipti dėmesį ir į tai, kaip rūpinamės savimi, savo vidine būsena, kaip saugome savo psichinę sveikatą kaip dažnai  apie ją galvojame.

Psichikos sveikata- viena svarbiausių ir labiausiai pažeidžiamų vertybių šiandieninėje visuomenėje. Žmogaus psichinę sveikatą neabejotinai įtakoja gyvenimo ritmas- nuolatinis skubėjimas, finansinės gerovės siekis, noras būti geresniu už kitus, nuolatinis stresas ir įtampa dėl ateities, rūpestis dėl šeimos gerovės ir t.t. Gyvenant tokiu ritmu neretai žmonėms padidėja streso ir nepasitenkinimo lygis, vis rečiau jaučiamas džiaugsmas, kyla liūdesys, nepasitenkinimas, nusivylimas, depresyvios nuotaikos ir pan. Susistikimo metu su dalyvėmis kalbėta apie psichinės sveikatos svarbą, apie tai, kas sudaro psichinę sveikatą, apie emocijas ir dvasingumo naudą, kartu su dalyvėmis mokėmės, kaip galima ugdytis dvasingumą, aptarėme streso įveikos būdus. Vienas iš jų- rašymo terapija, buvo nagrinėtas plačiau, diskutuota su dalyvėmis, kokius streso mažinimo būdus naudoja kiekviena savo gyvenime. Taip pat kalbėta apie saviraišką ir gerumo kitiems naudą, apie atsakomybės ir savarankiškumo įtaką psichinei sveikatai. Kartu su dalyvėmis peržiūrėtas vaizdo filmukas apie emocijas (https://www.youtube.com/watch?v=GV9-TFWs1Ew&t=243s; https://www.youtube.com/watch?v=jzi08cyVhqc), pateiktas ir 10- ties labiausiai raminančių dainų pasaulyje sąrašas (1. Marconi Union – Weightless 2. Airstream – Electra 3. DJ Shah – Mellomaniac (Chill Out Mix) 4. Enya – Watermark 5. Coldplay – Strawberry Swing 6. Barcelona – Please Don’t Go 7. All Saints – Pure Shores 8. Adele – Someone Like You 9. Mozart – Canzonetta Sull’aria 10. Cafe Del Mar – We Can Fly).

Lapkričio 17 d. vyko užsiėmimas- „Sielos koliažo“ kūrimas. Sielos koliažas- tai Seena B. Frost, amerikietės psichoterapeutės sukurtas unikalus metodas, kurio pagrindinis tikslas yra asmens savęs pažinimas bei savęs priėmimas. Ši technika prilygsta meditacijai- žmogus atsipalaiduoja, nusiramina, ar išsilieja, kai sunku ant širdies, kitiems sielos koliažo kortos kūrimas padeda apvalyti mintis, susikaupti.

Sielos koliažas yra smagus, lengvas, kūrybiškas būdas susisiekti su savo vidine išmintimi, bei gauti atsakymus į savo klausimus. Tai menišku būdu atliekama nuodugni ir sąžininga žmogaus savianalizė. Sielos koliažo technika gali padėti atpažinti problemą- geriau perprasti, kurie žmogaus poreikiai tikrieji, o kur tik aplinkos nulemti norai.

Dirbant šia technika naudojamos tik iškarpos iš žurnalų, nuotraukos, paveiksliukai. Juose gali būti bet kas: gamta, peizažas, urbanistikos elementai, žmogus ar žmonės, gyvūnai, maistas, indai, mitiniai personažai, ornamentai ir kt. Vienam koliažui sukurti pakanka iki penkių iškarpų, nors gali būti tiek mažiau, tiek daugiau.

Tiek renkantis iškarpas, jų skaičių, tiek dėliojant ant kortos kompoziciją svarbu įsiklausyti į vidinį balsą, intuiciją, neturėti jokių išankstinių nuostatų, konkrečių minčių, detalių, nederinti spalvų, negalvoti apie esmę – tai, ką norisi pavaizduoti. Esmė- kad ta pati iškarpa skirtingiems žmonėms gali sukelti skirtingų asociacijų: kūdikiai- nebūtinai vaikai, makaronai- ne būtinai maistas. Tačiau intuityvia tvarka sukomponuoti ir prie kartono priklijuoti iškarpas taip, kad paveiksliukas ant kortos atrodytų išbaigtas, dar ne viskas- svarbu su juo susitapatinti, įsijausti ir išanalizuoti, ką reiškia vaizdiniai, atsakyti į tam tikrus klausimus, juos užrašyti specialiame lape. Iš tų atsakymų mes labiau suprantame savo vidų, savo jausmus, emocijas, norus, blokus, žaizdas ir t.t.

Taigi, skambant raminančiai muzikai ir spragsint žvakėms, 8 dalyvės gamino savo sielos koliažus. Tos dienos susitikime tvyrojo ramybė ir susikaupimas, dauguma dalyvių teigė, kad įsijautus į kortos kūrimą pajuto palengvėjimą ir gilų nusiraminimą. Vėliau norinčios dalyvės kalbėjo apie savo sukurtas kortas, apie jose esančius simbolius, svarstė, ką jie pasako, kodėl būtent jie atsirado ant kortos ir kokią prasmę jie suteikia. Šis susitikimas iš tiesų buvo ypatingas, moterims Sielos koliažo technika buvo nauja ir neišbandyta patirtis, kai kurios teigė, kad šį metodą būtinai pabandys ir namuose- su draugėmis ar vaikais.

Po atgaivos sielai, kuriant koliažo kortą, lapkričio 18 d. vyko nuotolinis prevencinis susitikimas žinių pagilinimui- diskusijai. Susitikime kalbėta ir diskutuota apie smurto ir priklausomybių problematiką, išraiškos formas, nagrinėjant tai įtakojančias priežastis. Svarstytos galimybės, padedančios mažinti smurto ir priklasuomybių reiškimąsi visuomenėje, be abejo, kalbėta apie pagalbos prieinamumą ir būdus asmenims, susidūrusiems su šiomis problemomis. Įdomu tai, kad dalyvių manymu, valstybės lygmeniu dedamos pastangos mažinti smurto ir priklausomybių paplitimą visuomenėje yra per menkos. Kaip galimas prevencines priemones, kurios skatintų visuomenę netoleruoti smurto ir priklausomybių, dalyvės įvardijo socialinių reklamų sklaidą- mano, kad jos turėtų būti dažnesnės ir dar labiau atskleidžiančios šių problemų mąstą, bei galimas pasekmes.

Taip pat susitikimo metu kalbėta apie lytiškumo ugdymo šeimoje svarbą. Asmens lytiškumo raida prasideda nuo gimimo ir apima fizinius pokyčius vaikui augant ir bręstant, jo žinias, įsitikinimus apie save ir kitus kaip berniukus ar mergaites, elgesį, kurį vaikas demonstruoja. Vaiko žinias, elgesį veikia jo amžius, tai, kaip jis yra liečiamas, kaip jaučiasi dėl savo kūno, kas jo šeimoje yra priimtina, o kas ne. Turi įtakos ir tai, ką vaikas stebi, nes jis mokosi stebėdamas ir mėgdžiodamas suaugusiųjų elgesio modelius – tėvų tarpusavio santykius ir bendravimo stilių; jis perima žodžius, kuriuos vartoja šeimos nariai, mokytojai, kalbėdami apie kūno dalis, lytį. Be šeimos, vaikas taip pat mokosi iš daugelio kitų šaltinių, tokių kaip medijos, internetas, draugai ir jo paties gyvenimo patirtis. Todėl lytiškumo ugdymas itin svarbus šeimoje. Šeima- tai vaikui pati artimiausia aplinka, kur jis turi jaustis saugus, rūpimas, nesibaiminti būti sukritikuotas už nepatogius klausimus. Tėvai turėtų suprasti, kad ugdyti vaikų lytiškumą yra jų tiesioginė pareiga ir atsakomybė, nes nuo to priklauso vaiko poreikių tenkinimas, ar net gi saugumas. Kartu su dalyvėmis diskutuota, kaip veiksmingai kalbėti apie lytiškumą, kaip atsakyti vaikams į rūpimus klausimus, pateikta ir teorinė medžiaga. Susitikimo dalyvės pritarė, kad lytiškumo ugdymas yra bendras vaiko asmenybės ugdymas, nuolatinis nenutrūkstantis procesas, padedantis išsiugdyti vertybinę orientaciją, nuostatas, gebėjimus, kurių pagrindu žmogus, jau būdamas suaugęs, kuria savo santykius su aplinkiniais. Tėvų uždavinys- padėti ugdyti teigiamą santykį su savo kūnu ir darnius, pagarbos ir lygiavertiškumo principais pagrįstus santykius su aplinkiniais žmonėmis.

Susitikimo pabaigoje dalyvės turėjo galimybę prisiliesti prie naratyvinės terapijos metodo- padedamos specialisčių, kartu kūrė Gyvenimo medį, jame žymėjo savo patyrimus, svarbius ir reikšmingus žmones, įvykius, gyvenimo dovanas, gautas sau ir tas, kurias norėtų pačios padovanoti pasauliui. Medžio kūrimo metodika panaudota siekiant padėti dalyvėms pažvelgti į savo gyvenimo kelią atidžiau- praeities ir dabarties patirtis, lūkesčius, pasidžiaugti stiprybėmis ir apgalvoti svajones.

Paskutinė veiklų ciklo „Padovanok sau rudens“ iniciatyva buvo numatytas grožio laikas. Visos programos rengimo metu, specialistės svarstė- kaip užbaigiant programą ypatingai padėkoti dalyviams, kad ryžosi skirti šiek tiek rudens sau- pasidžiaugti savimi, pasigilinti į save, praplėsti akiratį, sustiprinti pasitikėjimą savimi. Kadangi į programą daugiausia įsitraukė moterys, nuspręsta, kad grožio procedūros būtų maloni staigmena  suteiksianti dalyvėms dar šiek tiek džiugių emocijų.

Ieškant socialinių partnerių, prie iniciatyvos programos įgyvendinimo prisijungti pasiūlyta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Sektorinio praktinio mokymo centrui.  Centro vadovė Rūta Sutkuvienė nuoširdžiai prisidėjo prie programos įgyvendinimo, aktyviai bendradarbiavo, ieškojo tikslingų ir programos dalyvių lūkesčius atitinkančių grožio procedūrų. Lapkričio 23 d. Grožio paslaugų centre praktiką atliekančios būsimosios kirpėjos, kosmetikės ir vizažistės padovanojo moterims puikų laiką sau ir daug džiugių akimirkų. Na, o SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistės buvo supažindintos su Grožio paslaugų centro teikiamomis paslaugomis, vykdomomis mokymų programomis, turėjo galimybę apžiūrėti inovatyvias mokymų klases, susipažinti su centro teikiamų paslaugų įvairove, tobulėjimo galimybėmis. Tikime, kad ši graži draugystė su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Sektorinio praktinio mokymo centru išaugs į tvarius bendradarbiavimo santykius ir tikrai dar ne kartą galėsime pasidžiaugti kartu pasiektais tikslais. Kviečiame skaityti straipsnį: Grožio procedūros moterims iš Kauno raj. socialinių paslaugų centro dovanojo bendrystę ir šypsenas (foto)

Visas veiklų ciklas organizuotas atsižvelgiant į skirtingą dalyvių aktyvumą, gebėjimus bei interesus, naujų dalykų mokymas buvo pakeičiamas mokymusi, teorinės žinios buvo taikomos praktikoje ir atvirkščiai- iš praktinių patirčių atliktos refleksinės įžvalgos. Mokymų dalyvės  buvo įtraukiamos į bendrą darbą, diskusijas, galimus problemų sprendimų ieškojimus.

Pasirinktos veiklų ciklo temos suteikė galimybę mokytis „gyvai“ ir praktiškai- dalyvės aktyviai įsitraukė į veiklas, noriai domėjosi, kaip atlikti susitikimų metu numatytas praktines užduotis. Siekiant įgyvendinti veiklų ciklo tikslus- įgalinti asmenis savarankiškai pasirūpinti savo ir savo šeimos gerove, ugdyti saviraišką, drąsą, kūrybiškumą, gebėjimą pritaikyti įgytas žinias, paskatintinti atsakingai kurti santykius ir ryšius su vaikais, ugdant bendruosius gebėjimus- programos buvo integruotos į daugelį dalykų: prevencinių priemonių taikymas ir panaudojimas, socialinio darbo metodų panaudojimas ir pritaikymas, mokymų metu įgytų kompetencijų panaudojimas.

Dalyvavimas programoje dalyviams padėjo ugdyti bendruosius gebėjimus: komunikavimo (drąsiai išsako ir pagrindžia savo požiūrį nepažeidžiant savo ir kitų orumo); iniciatyvumo ir kūrybingumo (kūrybiškai mąsto, aktyviai ir kūrybiškai veikia, įtraukia kitus); asmeninių savybių (pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgiant į situaciją įvertina savo jėgas; siekia numatytų tikslų, ugdo kritinį mąstymą, sprendimų priėmimo gebėjimus); socialinių gebėjimų (gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas; pozityviai bendrauja, ieško pagalbos ir noriai ją priima, padeda kitiems, pilietiškumo ugdymas); gebėjimo mokytis (supranta savo mokymosi prasmę; išbando nurodytas strategijas).

Iš viso įvairiose veiklų ciklo programose dalyvavo 15 moterų, kurių vėliau buvo prašyta įvertinti programos tikslingumą ir naudingumą. Dalyvių amžius buvo tarp 24 m.- 65 m. Su apklausos rezultatais galima susipažinti: Rezultatai

Vertinimo rezultatai (pav.) iš tiesų džiugina ir motyvuoja ateityje siekti panašių veiklų kūrimo ir įgyvendinimo. Tikime, kad iš veiklų ciklo „Padovanok sau rudens“ kiekviena dalyvė išsinešė šiek tiek daugiau ramybės, pasitikėjimo savimi, lengvumo, meilės sau ir kitiems.

 

„Jie tęsia savo kelionę per dykumą. Su kiekviena diena jaunuolio širdis darosi vis tylesnė. Ji daugiau nesikankina dėl praeities ar ateities, tik stebi dykumą ir kartu su juo geria Pasaulio Sielos taurę. Jo širdis ir jis pats tampa draugais, nuo šiol niekada neišduosiančiais vienas kito“.

Paulo Coelho

Veiklų ciklo „Padovanok sau rudens” idėjos autorės, veiklų organizatorės ir užsiėmimų vedėjos: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo specialistės Vilija Perevičienė, Aušra Ališauskienė, Rasa Vaičekonytė, Aistė Šalygina. Dailės terapijos užsiėmimą vedė psichologė Lina Ugnė Novikienė.

Rudenį, įvairiausiomis spalvomis nusidažius medžių lapams, pats metas stabtelti ir pažvelgti į save, tuo pačiu persistruktūruoti ir pasikoreguoti savo dienos režimą, kad atostogų metu atgauta ir sukaupta energija kuo ilgiau būtų išlaikoma ir puoselėjama. Tad, šį mėnesį, tarp dviejų psichikos sveikatai svarbių tarptautinių dienų – Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos rugsėjo 10-ąją ir Pasaulinės psichikos sveikatos dienos, minimos spalio 10-ąją, Šeimos gerovės skyriaus psichologės Neringa ir Lina Ugnė kvietė socialinio darbo specialistus dėmesio skirti psichikos sveikatos stiprinimui.

Psichikos sveikata – viena didžiausių ir kartu pažeidžiamiausių vertybių šiuolaikinėje visuomenėje. Psichikos sveikatą galima apibrėžti kaip emocinį ir dvasinį atsparumą, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte (Pasaulio Sveikatos organizacija).

Taigi, šį mėnesį darbuotojai prisiminė ir išmėgino įvairius būdus, padedančius stiprinti psichinę sveikatą. Atrinkome pačius efektyviausius bei labiausiai įtraukiančius ir dalinamės jais kviesdami visus išmėginti įvairias meditacijas, relaksacijas, praktikas skirtas psichikos sveikatai išsaugoti ir stiprinti. Svarbu nepamiršti, kad gerai emocinei savijautai palaikyti būtina pamėgtas praktikas taikyti nuolat.

Arba išmėginti nemokamas, lietuviškas emocinės paramos programėles psichoemocinei savijautai gerinti išmaniuosiuose telefonuose. Tai profesionalių psichikos sveikatos ekspertų (psichologų, psichiatrų, mokslininkų ir kt.) bendradarbiavimo vaisiai, skirti psichikos sveikatos stiprinimui.

 • PAGALBA SAU – tai emocinės savipagalbos programėlė, kuri ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos. Programėlės tikslas – emocinio raštingumo, savipagalbos įgūdžių ir asmenybės atsparumo ugdymas.
 • ATSIPŪSK – tai dėmesingumo praktikų ir meditacijų rinkinys, kuris tau padės įveikti stresą, sušvelnins nemalonius emocinius išgyvenimus ar net fizinį diskomfortą bei skausmą.
 • RAMU – tai skubi pagalba panikos atakos metu, kuri visada su tavimi. Tuo pačiu tai ir kasdienis pagalbininkas mokantis nurimti, atsipalaiduoti. Čia lavinsite savipagalbos įgūdžius, kurie ilgainiui padės savarankiškai įveikti panikos atakas bei sumažinti nerimą.
 • PIKU – tai migdančios meditacijos, istorijos vaikams.

Atliekami moksliniai tyrimai vis garsiau įrodo fizinio aktyvumo ir judėjimo naudą žmogaus psichinei ir fizinei sveikatai. Knygoje “Miško maudynės” (Japoniškai Shinrin-Yoku) pristatomos miško maudynės, t.y. lėti pasivaikščiojimai miške kaip terapijos priemonė ir kalbama apie vaikščiojimo miške naudą. Čia aprašomi tyrimai rodo, jog miške nebūtina leisti daug laiko, užtenka vos poros valandų. Po dviejų valandų pasivaikščiojimo miške:

 • nerimas akivaizdžiai sumažėja;
 • miego trukmė padidėja 15proc., arba 54minutėmis;
 • tik vaikščiojimas miške didina gyvybingumą ir mažina nuovargį.

Kadangi vaikščiojimas pats savaime (ir mieste, ir miške) mažina nerimą, depresiją, pyktį ir sumaištį, darbuotojus jau nebe pirmą kartą kvietėme ir kviečiame prisidėti prie žingsnių iššūkio. Šįkart kviečiame sudalyvauti nacionaliniame judumo iššūkyje ir žingsniuoti už mūsų įstaigą: Kvietimas. Taipogi, nepamiršti atlikti ir mažų fizinio aktyvumo pertraukėlių darbe, pvz.: https://www.youtube.com/watch?v=YrlcsbdJjiA
Žinoma, kiekvienam žmogui yra svarbus bendravimas, bendrumo jausmas ir kolektyvo dvasia, tad džiaugiamės spalio 4 d. rytmetį kolektyve praleidę ir prisijungę prie „Atviros psichiatrijos mėnuo” iniciatyvos – Psichikos sveikatos žinių olimpiados! Savo žinias psichikos sveikatos srityje, Kahoot programėlės pagalba, pasitikrino ir Šeimos gerovės skyriaus darbuotojos, ir mūsų mylimos senjorės. Olimpiados nuotaika ir bendrumas, netikėtumas, džiaugsmas žinant ar atspėjus atsakymą padovanojo puikų, nuotaikingą, diskusijų pilną laiką kartu, o už prizus patiems pačiausiems, dėkojame Olimpiados iniciatoriams ir rėmėjams: Psichikos sveikatos vadybos asociacijai, Valstybiniam psichikos sveikatos centrui ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai.

Atviros psichiatrijos mėnesio (APM) tikslas – psichikos ligų ir jų gydymo stigmos mažinimo iniciatyva, siekis supažindinti visuomenę su psichiatrijos sritimi, paskatinti žmones laiku kreiptis tinkamos pagalbos, praplėsti žinias apie psichiatrijos pasiekimus, atsikratyti išankstinių nuostatų ir vyraujančių mitų. Solidarizuojantis su metams atidėtomis Tokijo olimpinėmis žaidynėmis, šiemet APM paminėti pasirinktas formatas – Psichikos sveikatos žinių olimpiada, padedanti pažinti mūsų gabumus ir elgesį, atskleisti sukauptas žinias ir talentus, kurie dažnai kasdienybėje taip ir lieka nepastebėti. O juk žmogus – jautri būtybė, kuriai svarbus palaikymas, pritarimas, pripažinimas. Ši APM iniciatyva remiasi olimpiniu principu, kuris skelbia: svarbu dalyvauti, o ne laimėti! Tad, nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Kviečiame ir toliau būti atidiems ir jautriems savo ir kitų emocinei būklei, ir primename nemokamos psichologinės pagalbos ir paramos linijų kontaktus:

 

 

Informaciją parengė psichologės Neringa Sutkutė ir Lina Ugnė Novikienė

 

Vaikų Vasara 2021

“Tuomet sekė tas gražus sezonas…Vasara… Oras buvo pripildytas svajingos ir magiškos šviesos. O klimatas tapdavo tokiu, tarsi būtų sukurtas iš viso vaikystės gaivumo.”

Henris Vodsvertas Longfelas

Prabėgus nuostabiai 2021 m. vasarai norisi akimirkai sustoti, atsigręžus atgal dar kartą išgyventi gražiausias vasaros akimirkas, pasidžiaugti patyrimais ir atradimais, padėkoti bendrakeleiviams už kartu nuveiktus darbus ir pasilikti saulėtą įkvėpimą siekti naujų tikslų. O prisiminti tikrai yra ką – kaip ir visada ši vasara gausi vaikų šypsenų, naujų pažinčių, draugysčių, smagių patirčių ir jautrių išgyvenimų.

Kaip ir kiekvieną vasarą, socialinio darbo specialistai, dirbantys šeimos gerovės srityje, siekdami atviro, šilto ir pasitikėjimu grįsto tarpusavio santykio su vaikais, visą vasarą kvietė juos į dienos stovyklas įvairiose Kauno rajono seniūnijose. Dienos stovyklų metu vaikai gilino žinias apie pakaunės kraštą viktorinose, žaidė judriuosius žaidimus ir mokėsi bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžių, pasitelkus Svajonių koliažo metodą vaikai vizualizavo savo svajones, mokėsi planuoti ir siekti savo tikslų, dalyvaudami grupių veiklose ir pokalbiuose mokėsi pažinti save ir kitus, priimti įvairias nuomones, išklausyti, išgirsti. Socialinio darbo metodai (Naratyvinės terapijos elementai, Trampolino metodo elementai) vaikams leido pažvelgti giliau į save, savo poreikius, jausmus, išgyvenimus, su pagarba priimti savo patirtis ir mokytis lengviau įveikti iššūkius ar sunkumus. Patirtys ir įspūdžiai kviečia svajoti, o, kad svajonės lengviau pildytųsi, vaikai gamino vėjo malūnėlius – svaigiam vasaros svajonių skrydžiui kartu su gaiviu vėjo gūsiu! Ir taip norisi apie kiekvieną dieną plačiau!

Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų, Akademijos, Zapyškio ir Ežerėlio vaikai, tradiciškai susirinko į dienos stovyklą „Nerauk rūtų“. Stovykla sutapo su mokslo metų užbaigimu, todėl vaikams tai buvo graži įžanga į nuostabią, kupiną atradimų ir nepamirštamų įspūdžių vasarą. Stovyklos pavadinimas turi ir gilesnę prasmę – „Nerauk rūtų“, tai sykiu kvietimas vasaroti atsakingai, saugoti ne tik save, bet tuo pačiu ir gamtą.

Birželio 1 dieną visi pakaunės vaikai buvo pakviesti dalyvauti fotografijų konkurse ir atskleisti unikalų savo kūrybiškumą fiksuojant vasarą per objektyvą. Iš viso sulaukta daugiau nei 50 nuotraukų. Pasigrožėti vasaros akimirkomis vaikų akimis galima čia: Nuotraukų konkursas ir galerija

11 vaikų iš Batniavos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijų dienos stovykloje „Su vėjeliu” laiką leido Kauno zoologijos sode, aplankė 9 forto parką. Kai kurie vaikai zoologijos sode lankėsi pirmą kartą ir patyrė neišdildomus įspūdžius.

Birželio 9 dieną 20 jaunuolių dalyvavo nuotolinėje paskaitoje „Žmogaus gyvybės kultūra. Gyvybės vystymasis iki gimimo, neplanuotas nėštumas, išeitys bei pasekmės”, kurią vedė Krizinio nėštumo centro specialistai Lilijana ir Edvinas. Nuoširdžiai dėkojame jiems už įtraukiančią, įdomią ir vertingą žiniomis bei jautriais asmeniniais patyrimais paskaitą. Paskaitos ir pokalbių metu jaunimas tyrinėjo požiūrį į tarpusavio bei lytinius santykius, nuostatas apie šeimos kūrimą, kurios grįstos tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis, atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę bei gilino žinias apie besąlygišką žmogaus gyvybės vertę nuo jo pradėjimo.

Piknikas Mastaičių parke – Garliavos ir Garliavos apylinkių, Alšėnų, Rokų ir Linksmakalnio seniūnijų vaikai susirinko pievoje susipažinimui, žaidimams, didžiausių muilo burbulų ir balionų pūtimui, smaguriavimui ir palinkėjimų vieni kitiems piešimui vasaros paveiksluose. Dėkojame seniūnijų darbuotojams už įsitraukimą į šventės ir užduočių organizavimą, taip pat nuoširdžiai ačiū už draugystę UAB “Naujasis Nevėžis” ir už jų dovanas vaikams.

Liepos 2 dieną startavo Trampolino grupė vaikams Vilkijoje. Trampolinas yra grupės programa, skirta 8 – 12 metų amžiaus vaikams. Grupės veiklą sudaro 9 teminiai susitikimai, kurių metu vaikai nuosekliai per žaidimus, istorijas, įvairias užduotis, diskusijas ir pokalbius mokosi geriau suprasti ir įveikti sudėtingus iššūkius, ugdo pasitikėjimą savimi, bei mokosi pagalbos sau modelių. Vaikams naujas šuolis nebaisus, jei šalia – patikima ir saugi suaugusiojo priežiūra bei jautrus jo rūpestis.

 

Dar viena nuostabi vidurvasario diena – šilta ir jauki penkių merginų popietė romantiškame Raudondvario dvare – aplankyta Raudondvario mažųjų laivų prieplauka, supintos ir suvertos gražiausios draugystės apyrankės, žaidimai pievoje, užkandžiai, pokalbiai ir gardžiausi ledai – tobula mergaičių vasaros diena!

 

Rugpjūčio 2 dieną vaikų šypsenos ir juokas išsklaidė debesis, o draugystė duris atvėrė tradicinei kasmetinei šventei Poilsio ir pramogų slėnyje, Zalensų sodyboje, nuostabiame Dubysos upės slėnyje – Vasaros Fiesta 2021. Linksmybės pliuškenantis kubile ir šildantis pirtelėje, putų šou ir į svečius užsukęs ledų autobusiukas – būtent apie tai yra vasara! Esame labai dėkingi prie šventės prisijungusiems bendraminčiams: Zalensų sodybai – už kasmet suteikiamą erdvę šventei, Sotus kampas – už gausų pietų stalą, Gedimino Naučiaus parduotuvei – už saldžias vaišes, už tatoo meną ant mažųjų rankučių – Ingai Zakžeckei, už padovanotas knygutes vaikams – Ingridai ir Aurimui Dičpetriams. Vilkijos ugniagesių komandos vadui Matui Dainorui ir Vilkijos apyl.seniūnui Arūnui Bačiūnui už kubilo, pirties bei putų šou pramogas. Jūs buvote šventės dalimi ir tik dėl to šventė buvo įspūdinga! Šventėje dalyvavo 50 vaikų ir tai buvo nepamirštama, nepakartojama ir nerealu!

Domeikavos, Karmėlavos ir Batniavos vaikai vasaros metu buvo kviečiami prisijungti prie dailės terapijos metodais paremtų patyriminių užsiėmimų. 24 vaikai piešdami ir kurdami išreiškė savo vidinį jausmų pasaulį. Dailės terapijos užsiėmimai skirti vaikų emocinio intelekto ugdymui, psichikos sveikatai stiprinti. Dailės terapija padeda išreikšti neįvardintus jausmus, sumažinti stresą bei skatina geriau tvarkytis streso sąlygomis, padeda išgyventi traumas, palengvina fizinį ar dvasinį skausmą, padeda valdyti ir kontroliuoti emocijas, geriau save pažinti ir priimti tinkamus sprendimus, vystyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Dailės terapija padeda vaikams lengviau išreikšti savo išgyvenimus, apie kuriuos sunku kalbėti žodžiais. Dailės terapijos užsiėmimus vedė Centro psichologė Lina Ugnė Novikienė.

Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centras dirbo visą vasarą, o liepos 19 d. – 23 d. pakvietė vaikus į nuotykių kupiną vasaros stovyklą “Vasara ir draugai”, kurios tikslas buvo – vaikų emocinio intelekto, tarpusavio santykių ir socialinio atsakingumo kompetencijų ugdymas pasitelkiant meninės raiškos priemones. Šią, stovyklos savaitę, ypatingas dėmesys buvo skiriamas komandiniam darbui, po karantino taip pasiilgtiems draugams, su kuriais kartu programos dalyviai lipdė iš molio, piešė ant vandens, susipažino su kino istorija ir kūrė 3D akinius, lankė kino teatrą ir gyvūnų gerovės namus, vyko į Vilnių, kopė į Gedimino bokšto kalną, žaidė ir susipažino su seniausiais žaislais žaislų muziejuje ir suvalgė po gardžiausią blyną socialiniame restorane “Pirmas blynas”!

Džiaugiamės ir dėkojame Kauno rajono savivaldybei už skirtą finansavimą (700 Eur) mūsų projektui. Dėkojame ir socialiniams projekto partneriams:

 • Kaniterapijos klubui – už viešnagę pas mus centre, pažintį su Spygliu, Estu ir Apu, bei terapinio užsiėmimo su šunimis pravedimą;
 • UAB „Ledana“ už produkcijos, gyvūnų prieglaudos augintiniams, skyrimą, kurią programos dalyviai galėjo patys perduoti kaip asmeninę auką/paramą gyvūnų prieglaudai;
 • Kauno gyvūnų gerovės namai NOJUS – už gyvūnų prieglaudos pristatymą.

Stovyklos vadovė ir projekto rengėja Centro psichologė Neringa Sutkutė.

Kartais paprasti dalykai, kuriems dažnai neturime laiko, sukuria pačius gražiausius prisiminimus. Buvimas kartu, linksmi žaidimai, aplankytos vietos, kuriose dar nebūta, naujos patirtys, bendri tikslai ir gera nuotaika – visa tai yra laimės ingredientai, reikalingi vaikams. Vasara baigėsi – ji buvo nuostabi! Mūsų laukia gražuolis ruduo. Iki, Vasara, ir labas, Mokykla!

 

Kviečiame prisijungti prie Vaikų svajonių projekto „Mokykla” ir išpildyti svajonę!

„Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų”, rašė P. Coelho, o kodėl gi kartais neįgyvendinus kažkieno kito svajonės? Juk taip netgi dar įdomiau!

Šiandien kviečiame išpildyti bent vieno Kauno r. vaiko mokyklinę svajonę ir trumpam gyvenimą padaryti įdomesnį ne tik svajojantiems vaikams, bet ir sau, jaučiant iš malonumo spurdančią savo širdį.

Nenumaldomai artėja rugsėjis, kai moksleiviai lauks jau kiek pamiršto skambučio, kviečiančio į klasės suolus. Kažkam tai bus pirmas toks rugsėjis, o kažkam paskutinis… O iki tol… Iki tol būtina pasirūpinti puikiu „startu”. Ir nors valstybės parama mokykliniams reikmenims kiek palengvina dalies šeimų pasiruošimą naujiems mokslo metams, mūsų Centro socialinio darbo specialistai puikiai žino, jog kartais jos kiek per maža, o kartais ši parama, dėl tam tikrų aplinkybių, šeimai nepriklauso. Tad norime jus pakviesti peržvelgti vaikų, kurie auga šeimose, susiduriančiose su vienokiais ar kitokiais sunkumais, svajones ir pasitarus su pačiu savimi, savoje šeimoje arba kolektyve, kuriame dirbate, išpildyti bent vieną svajonę. Juk vaikams taip norisi ne tik su seniai matytais draugais „pasilabinti”, ūgiais pasimatuoti, ne tik sutikti klasių vadovus ir dalykų mokytojus, bet ir pasididžiuoti savo naujais mokykliniais reikmenimis, dailia kuprine ar prabėgti mokyklos stadioną nauja sportine apranga ar sportiniais batais. O kai kam galbūt namuose taip ir trūksta rašomojo stalo ruošti namų darbams ar dalyvauti pamokose (juk nežinia kada ir vėl gali tekti sugrįžti prie nuotolinio ugdymo), galbūt kažkas iš vaikų svajoja apie būrelį, kurio kaina tėveliams sunkiai „įkandama”. Visas šias svajones galime išpildyti veikdami kartu!

Bendradarbiaudami su projekto „Vaikų svajonės” komanda, socialinio darbo specialistai Jus užtikrina, jog visos Kauno r. vaikų svajonės, esančios štai šioje nuorodoje – atidžiai atrinktos, išgirstos iš pačių vaikų lūpų, aptartos su tėveliais, įvertinant jų aktualumą šeimai, pasieks šeimas, o svajonių pildytojai būtinai sulauks grįžtamojo ryšio.

Dėkojame už jūsų dosnumą!

Brigitos (13 m.) piešinys

Parengė socialinio darbo specialistė Sigita Urbytė

Fotografijų konkursas „Vasara už kadro“ ir padėka rėmėjams

Vidurvasario karštos dienos kviečia ieškoti pavėsio ir gaivos, o mes pakaunės vaikus kviečiame į karštų nuotykių ir nerealių patirčių vasarą! Nes vasara – pats tinkamiausias metas susipažinti, draugauti, išmokti per patirtis, sužinoti per veiklas, įgyvendinti savo slapčiausius troškimus kartu su bendraminčiais bei pasirūpinti, kad energijos, saulės ir naujų idėjų būtume kupini visus metus.

Nuoširdžiausias ačiū visiems vaikams, kurie dalyvavo fotografijų konkurse „Vasara už kadro“! Jūsų sustabdytose akimirkose – vaikystės svajonių vasara, nuostabios jūsų asmeninės patirtys, iki širdies gelmių jaudinančios prisiminimais.  Konkurso tikslas – pakviesti vaikus  mobiliuoju telefonu ar planšete fiksuoti vasaros kadrus ir taip puoselėti bei skatinti kūrybiškumą, unikaliai pateikti vasaros įspūdžius fotografijose. Nuotraukas buvo galima siųsti nuo birželio 1 dienos iki birželio 28 dienos, o liepos 1 dieną buvo renkami konkurso nugalėtojai. Maža paslaptis – pralaimėtojų šiame konkurse nebuvo, visos konkursui atsiųstos nuotraukos nuostabios, unikalios, įtraukiančios! Dovanos ir diplomai jauniesiems fotografams jau skrieja, o mes džiaugiamės naujomis pažintimis ir nuoširdžiai dėkojame šauniems mūsų konkurso rėmėjams:

 

– už nuostabias knygas vaikams padėka leidykloms: „Terra Publica”, „Nieko Rimto”, „Pegasas”, „Presvika”. Jūsų dėka buvo apdovanoti visi konkurse dalyvavę vaikai! Jūsų dėka, kartu su knyga ir naujomis istorijomis, tęsiasi nerealiausia 2021 m. Vaikų vasara!

 

– už gardžiausius OHO dribsnius Morning School (sausus pusryčius, kurie yra pilno grūdo ir su mažiau cukraus – tikrai oho!) padėka UAB „Naujasis Nevėžis”! Jūsų dėka mes mokomės sveikesnės ir gardesnės gyvensenos kasdien!

– nuoširdžiai ačiū fotografei Laurai Česiūnienei, kuri konkurso laimėtojai Viktorijai, prie visų išvardintų prizų, dovanoja pagrindinį siurprizą – šeimos fotosesiją! Linkime nuotraukoje sustabdyti dar vieną, pačią gražiausią, pačią šilčiausią šeimos istorijos akimirką.

Ačiū visiems vaikams! Visada pasirinkite kolekcionuoti gražiausias akimirkas, naujas patirtis, įspūdžius ir nuotykius! O dabar kviečiame pasigrožėti tik keliomis iš daugybės nuostabios ir magiškos Vasaros akimirkomis vaikų akimis!

 

Gegužės 15-oji – Šeimos diena.

Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų. Jei paklaustume vieni kitų kas jums yra šeima, tikriausiai išgirstume pačių įvairiausių atsakymų, tačiau net neabejojame, kad atsakymuose kartotųsi tie patys žodžiai apie tai, kaip mes jaučiamės šeimoje – mylime, dalijamės šiluma, puoselėjame pagarbą vienas kitam, džiaugiamės bendryste, palaikome vienas kitą, saugome vienas kitą, vienas kito paslaptis ir svajones. Šeima yra ta erdvė, kurioje saugiai galime būti tokiais, kokie iš tiesų esame, o šeimos nariai priima mūsų kitoniškumą ir myli labiausiai pasaulyje. Žemėje gyvena net 7,8 milijardo žmonių ir tokioje neaprėpiamoje erdvėje mes turime savo mažytę laimės ir saugumo salą – šeimą.

Liaudies patarlė sako, kad nėra namų be dūmų. Ir tai tiesa. Nėra šeimos, kurios per visą gyvenimą nebūtų palietę įvairūs sunkumai – netektys, skaudūs išgyvenimai dėl tarpusavio santykių, o kartais lydintis jausmas – begalinis vienišumas… Kaip bebūtų gaila, sėkmės recepto, padedančio išvengti nesėkmių ir sunkumų, dar niekas neatrado. Ir atsakymų, sprendimų bei išeičių tenka ieškoti patiems. Sėkmės recepto nepasiūlysime ir mes, tačiau pakviesime nerti į bendrų veiklų, kurių kūrėjais būsite nuo pat pradžių, vandenyną – šeimos kalendoriaus – veiklų planuoklio kūrybą. Atsisiųti Šeimos kalendorių.

Šeimos kalendorius iš pirmo žvilgsnio itin paprasta priemonė, turi nepaprastą vertę – šeimai atsiveria durys į kitą – šiltų ir pasitikėjimu grįstų santykių pasaulį. Kartu kuriama šeimos kultūra, kur šeimos nariai vienas kitą vertina, atsižvelgia į norus, siūlymus, svajones, praleidžiama daugiau laiko kartu su artimiausiais ir svarbiausiais žmonėmis. Vaikams tai padeda jaustis mylimiems, reikalingiems ir visaverčiams šeimos nariams.

Šeimos kalendorius – veiklų planuoklis, tai viena iš socialinio darbuotojo darbo priemonių, padedanti ugdyti šeimos kasdieninius gyvenimo įgūdžius per įvairias veiklas, padedanti stiprinti šeimos narių asmenines ir socialines kompetencijas, ugdanti savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, motyvaciją, įsitraukę į veiklų planavimą šeimos nariai mokosi prisiimti daugiau atsakomybės už pozityvų šeimos funkcionavimą. Itin svarbus grįžtamasis ryšys, teikiantis tiesioginę prasmę konsultanto ir šeimos narių santykiams, aptariant planavimo ir tikslų pasiekimo iššūkius, sunkumus. O šeimos nariams, tai neišsenkantis kūrybinis procesas – visiems kartu planuoti savo šeimos gyvenimą, bendras veiklas, svarbius įvykius, kurti savas tradicijas ir siekti tikslų, kurių nori visi šeimos nariai.

 

Šeimos kalendorių parengė socialinio darbo specialistės: Vilija Perevičienė, Aušra Ališauskienė, Aistė Šalygina, Rasa Vaičekonytė.

 

 

 

 

Skip to content