Trumpas pristatymas

Imant – prisipildo rieškučios, duodant – širdis.

Margaret Semann

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

Esame įžvalgių ir veržlių profesionalų komanda, organizuojanti ir teikianti socialines paslaugas Kauno rajono gyventojams. Darbuotojų kūrybiškumas, atsakingumas ir noras tobulėti suteikia Kauno rajono socialinių paslaugų centrui galimybę augti.

Centras veiklą pradėjo 2007 m. vasario 22 d. ir nuo kelių asmenų kolektyvo per 17 veiklos metų tapo daugiau nei 180 narių komanda, savo veiklos rezultatais rodanti, kad gebame plėtoti efektyvią socialinės pagalbos sistemą Kauno rajone ir užtikrinti teikiamų socialinių  paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims  ir žmonėms su negalia. Šioje kelionėje dalyvaujame drauge su paslaugų gavėjais, partneriais ir bendraminčiais.

Centro vizija – pokyčiams atvira įstaiga, kurianti ir teikianti efektyvią socialinę pagalbą Kauno rajono gyventojams.

Centro misija – užtikrinti Kauno rajono gyventojų poreikius atitinkančią socialinę pagalbą, įtraukiant juos į sprendimų priėmimą, siekiant pokyčio.

Mus vienija pagarba, atvirumas ir tikėjimas žmogaus potencialu, atsakomybė ir tvarumas, nuolatinis tobulėjimas, gebėjimas bendradarbiauti ir kurti vertę – žmogui,  šeimai ir bendruomenei.

Vadovaudamiesi vizija, misija, vertybėmis bei  tikslais, siekiame būti socialiai atsakinga organizacija ir savo socialinę atsakomybę įgyvendinti per kryptingą veiklą trijose srityse – darbo aplinkos ir santykiuose su darbuotojais, socialine veikla bendruomenėje ir aplinkosaugos. Centre siekiama sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, nustatyti galimas darbo organizavimo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimo sritis,  tirti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį, taikyti motyvavimo priemones. Aktyviai įsitraukiame ir dalyvaujame įvairiose socialinėse veiklose bendruomenėje,  tausojame aplinką, norime būti geruoju pavyzdžiu kitiems.

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-02-15 09:18:05
Skip to content