Fotografijos konkursas „Aš esu…”

Fotografijos konkursas tema „Aš esu…”, kvietė vaikus pažvelgti į save per gamtos reiškinius, atrasti savo unikalias savybes, priimti savo kitoniškumą arba panašumą su kitais, pastebėti savo stiprybes, per metaforas ieškoti tapatumo su gamta, kurioje nevyksta nieko atsitiktinio ir viskas turi prasmę: nuo lietaus lašo iki pagirdytų, žydinčių pievų, nuo vėjo šuorų iki sėklų, vėjyje šokančių prieš tvirtai suleidžiant šaknis į žemę…

„Visame pasaulyje nėra tokio pat žmogaus, kaip aš. Taip, yra kažkuo panašių į mane žmonių, bet nėra nei vieno, kuris mane atkartotų.

Aš priklausau sau, todėl galiu save kurti. Aš esu Aš. Ir viskas su manimi yra gerai.“

Virginia Satir  

Džiaugiamės vaikų kūrybiškumu ir dėkojame jiems už dalyvavimą konkurse! Dėkojame tėvams, kurie drąsino savo vaikus kūrybiškai pasinerti į vasarą ir padėjo jiems įgyvendinti savo idėjas. Visos nuotraukos ir gilūs jų aprašymai verti pačių gražiausių komplimentų – esame sužavėti. Laimėtojus išrinkti buvo nepaprastai sunku – todėl skelbiame oficialiai, kad laimėjo – Draugystė! Ir vis tik šį kartą, trys nuotraukos labai giliai ir labai jautriai palietė mūsų širdis – sveikiname Kajų, Brigitą ir Emiliją! Linkėdami daugybės įspūdžių ir neįtikėtinos vasaros, sveikiname visus dalyvius ir konkurso laimėtojus ir be abejo – kviečiame į jaukią fotografijų galeriją!

1 vietos laimėtojas – Kajus, 14 m. 
2 vietos laimėtoja – Brigita, 15 m.
3 vietos laimėtoja – Emilija, 13 m.
Už prizus ir dovanas dalyviams nuoširdžiai dėkojame:

* V-R Shop už 3 bilietus į 1 valandos trukmės virtualios realybės pramogas 1-4 asmenims pakaitomis. Virtualios realybės žaidimai suteikia galimybę nusikelti į pačias įvairiausias erdvės ir leidžia patirti nepamirštamų nuotykių, kurie sužadina aštriausius pojūčius ir kuria nepamirštamas emocijas.

* Forum Cinemas už 10 bilietų į pasirinktus kino seansus. Kino filmų ,,Forum Cinemas” centruose savo auditoriją suras visi. Šiandien į kino teatrą užsukantis žmogus – tai ne tik smalsus naujausių kino filmų žiūrovas. Jį traukia įvairiausios siūlomos pramogos, galimybė tiesiog gerai praleisti laiką, atsipūsti, patirti naujų emocijų, pabendrauti. „Forum Cinemas“ kino centrai – tai modernūs kultūros ir pramogų kompleksai, sutraukiantys skirtingų pažiūrų, amžiaus ir pomėgių žmones.

Skyrybų psichoedukacija

Skyrybos yra sudėtingas gyvenimo įvykis, nepaisant ar pora buvo susituokusi ar nesusituokusi, kartu buvo ilgą ar tik trumpą laiką. Dažnai skyrybų procese bendravimas tarp tėvų tampa iššūkiu, o tėvų ginčai ir konfliktai – sudėtingas laikotarpis vaikams. Skyrybų procese ar jau nutraukus santuoką, tėvams išlieka abipusė pareiga ir toliau kartu rūpintis savo vaikais, lygiaverčiai dalyvauti jų gyvenime, susitarti dėl bendratėvystės plano, nes santuokai nutrūkus – tėvai savo vaikams vis tiek išlieka vieninteliais Mama ir Tėčiu. Siekiant padėti išgyvenantiems skyrybas lengviau įveikti iššūkių, klausimų ir abejonių kupiną gyvenimo etapą, SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistės Vitalija Mockienė ir Giedrė Fridrikaitė gegužės-birželio mėnesį vedė psichoedukacijos grupę tėvams, išgyvenantiems konfliktiškas skyrybas.

Psichoedukacijos metu tėvams buvo suteikta teorinių žinių, bei praktinių patyriminių užduočių, kuriomis buvo siekiama padėti geriau suprasti savo emocijas, elgesį bei santykius. Vienas iš svarbiausių skyrybų psichoedukacijos aspektų yra gebėjimas suprasti savo jausmus ir emocinį atsaką į skyrybas skirtinguose jų etapuose, suvokiant, kad šie jausmai yra normalūs ir priimtini. Skyrybų psichoedukacija taip pat apėmė komunikacijos įgūdžius ir konfliktų sprendimo strategijas, svarbi dalis buvo skirta vaikų poreikiams – kaip kalbėti su vaikais apie skyrybas, kaip padėti jiems suprasti ir priimti naują situaciją ir kaip palaikyti jų emocinę gerovę, siekiant minimizuoti neigiamą skyrybų poveikį, bei siekiant užtikrinti lengvesnį vaikų prisitaikymą prie pasikeitusios šeimos situacijos. Po mokymų atliktos apklausos duomenys rodo, kad tėvai sudalyvavę grupėje, pagerino žinias apie vaiko poreikius, tėvystės planus, pagalbos sau ir vaikui būdus, jautėsi praturtėję emociškai, gebantys geriau suprasti save ir savo vaikus. 60 proc. grupėje dalyvavusių tėvų nurodė, kad po psichoedukacijos pasikeitė jų požiūris – objektyviau vertina aplinkybes, lanksčiau ieško sprendimų, o 40 proc. tėvų nurodė, kad ne tik pasikeitė jų požiūris, bet jie ir toliau sieks pokyčio ieškant efektyvių sprendimų. Grupės dalyvių apklausos duomenys rodo, kad po dalyvavimo 6 susitikimuose dalyviai geriau atpažįsta kuriame skyrybų etape yra, lengviau atpažįsta ir geba įvardinti savo jausmus.

Skyrybos yra sudėtingas gyvenimo etapas visiems šeimos nariams. Grupė, kurioje dalyvaujančius vienija panašūs sunkumai ir patirtys, gali būti puiki erdvė, padedanti rasti naujų žinių, veikimo situacijoje būdų ir įrankius, padedančius prisitaikyti prie pokyčių. Būdami grupėje su vedančiais specialistais, dalyviai turi galimybę kelti klausimus, diskutuoti, kiekvienas kviečiamas ir drąsinamas įsitraukti ir aktyviai dalyvauti. Apklausos duomenys parodo, kad 100 proc. dalyvių patvirtino, kad dalyvaudami grupės veiklose turėjo galimybę kelti klausimus, buvo išklausyti ir jautėsi suprasti. Todėl kviečiame nelikti vieniems susidūrus su skyrybų skausmu ir kreiptis pagalbos, ar nukreipti savo artimuosius į šeimos gerovės srityje dirbančius specialistus, kurie jau rugsėjo mėnesį pakvies norinčiuos dalyvauti naujai renkamoje skyrybų psichoedukacijos grupėje.

Pasiteirauti dėl mokymų ir registruotis galima jau dabar: skambinti tel. nr. +370 674 20641, arba rašyti el. p. v.mockiene@kaunorspc.lt. Vitalijai.

atsiliepimai apie veiklas

Grupę organizavo, psichoedukacijas vedė ir informaciją parengė socialinio darbo specialistės Giedrė Fridrikaitė ir Vitalija Mockienė.

 

Tarptautinė vaikų gynimo diena

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,

nesvarstydami – kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso,

tai pirmiausia, žinoma, vaikams.”

Kaip taikliai Justino Marcinkevičiaus žodžiai atliepia Tarptautinę vaikų gynimo dienos šventę, kurią papuošė puikus vasariškas oras, nuoširdžios Dienos socialinės globos cento vaikų šypsenos ir džiaugsmingas juokas čiuožiant nuo batuto. Gera taip smagiai pasveikinti atėjusią vasarą ir su šia diena kiekvienam suaugusiam priminti, kad būtina saugoti bei gerbti mažiausių visuomenės narių – visų vaikų teises. Būtent suaugusieji yra tie, kurie turi juos globoti ir apsaugoti. Taip pat nuoširdžiai dėkojame geradariui, kurio net vardo nežinome, tačiau skanios picos buvo nuostabus šventės akcentas!

Vaikai prie batuto.

Garliavos bendruomenės vaikai ir jų tėvai Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjo Garliavos Šimtmečio parke. Šventė „Labas vasara!“ vyko treti metai iš eilės. Tarptautinė vaikų gynimo diena švenčiama visame pasaulyje tam, kad pabrėžtų vaiko teisių apsaugos svarbą ir skatintų visuomenę imtis veiksmų šioje srityje. Tai puiki proga priminti, kad vaiko teisės, svajonės, nuomonė ir pasirinkimai yra pripažįstami ir gerbiami. Tai priminimas, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir ypatingas, turi teisę būti išklausytas, apsaugotas ir mylimas. Šventės svečiai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kauno rajono savivaldybėje specialistės Agnė Skorupskė ir Augustina Čereškienė supažindino vaikus su Vaiko teisių konvencija, pristatė savo profesijos svarbą ginant vaiko teises, informavo, kur kreiptis pagalbos esant poreikiui. Vaiko teisių gynėjos šventės dalyviams padovanojo po Vaiko konstitucijos knygelę bei kitų mielų dovanėlių.

Po susipažinimo bendrame rate vaikai pakviesti kurti – nupiešti piešinį „Mano super herojus“. Dalyviai rinkosi dailės priemones ir tapė jų fantazijoje gyvenantį herojų, kuris juos įkvepia, motyvuoja ir padrąsina. Piešimas išlaisvina vaizduotę ir gražiausias mintis, todėl piešiniai tapo  „bilietu” į vaikų taip mėgstamą batutą. Muilo burbulų pūtimas vaikus ir jų tėvelius įtraukė į nuotaikingą žaidimą, kuriame kiekvienas stengėsi išpūsti didžiausią burbulą. Buvo akivaizdu, kad muilo burbulų pūtimas – tai neapsakomai  teigiamos emocijos, paliečiančios tiek mažus, tiek didelius. Šventę vainikavo padėkos diplomų įteikimas, jais buvo apdovanoti linksmiausio, spalvingiausio piešinių kūrėjai, didžiausio muilo burbulo „pūtėjas“ ir aktyviausias renginio dalyvis.

Šventę organizavo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo specialistės Rasa Zaikauskienė, Vilma Pagirienė, Rita Puzinauskė, Rūta Sokolova, Audronė Baškienė, Jurgita Maironienė ir Giedrė Fridrikaitė.

Socialiniai darbuotojai su balionais.

Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centro vaikai Tarptautinę vaikų gynimo dieną šventė kartu su svečiais iš UAB Hydro Extrusion Lithuania – Greta Žurauske ir Viktorija Ovčinikoviene, kurios įtraukė vaikus į diskusiją apie karjerą ir tvarumą, suorganizavo edukacinį užsiėmimą tvarumo tema, vaikus vaišino jų svajonių patiekalu – šokoladu aplietomis spurgomis 🙂  Mums liko spalvoti akmenėliai, vaikų fantazijos dėka, virtę į spalvotus gyvūnus, žinios apie tvaresnę gyvenseną, smagūs bendrystės prisiminimai. Nuoširdžiai dėkojame UAB Hydro Extrusion Lithuania ne tik už šventę vaikams, bet ir socialinės atsakomybės bei bendruomeniškumo vertybių puoselėjimą!

Vaikai su balionais

Prie Vilkijos kultūros centro organizuojamos piešinių ant grindinio šventės, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, prisijungė vaikai ir socialinio darbo specialistės Raminta Rainienė, Audronė Kanapinskienė, Ingrida Valuckienė, Vaida Šilkaitienė ir Aistė Maziliauskaitė Romanova. Vaikai išlaisvino savo kūrybines idėjas ir grindinys pražydo gėlėmis ir spalvomis. Koks džiaugsmas tarp gėlių rasti Šeimos gerovės skyriaus inicialus 😊

Socialiniai darbuotojai

Vaikų gynimo dienai paminėti šiais metais vaikai ir tėveliai, pedagogai ir bendruomenės nariai pakviesti į aktyvaus laisvalaikio ir sveikatinimo popietę „Ant žalios pievelės“, Raudondvario seniūnijoje. Popietės metu vaikai ir juos atlėdėję suaugusieji dalyvavo estafetėse, komandinėse rungtyse, savo žinias apie rūšiavimą išbandė atliekų rūšiavimo estafetėje.

Smagios popietės metu vaikai ne tik žaidė ir dalyvavo varžytuvėse, bet taip pat ir galėjo daugiau sužinoti kaip teisingai suteikti pirmąją pagalbą, bei kaip rūpestingai prižiūrėti savo dantukus. Teisingai atsakę į „Laimės rato“ klausimus, sumanieji buvo apdovanoti įvairiais prizais, o suaugusieji smalsiai traukė prie kūno testavimo stotelės, kur galėjo įsivertinti savo kūno sveikatos rodmenis. Mažieji šventės dalyviai nekantriai laukė eilėje, nusidriekusioje prie veidukų piešimo stotelės.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad bendrystė su SBĮ Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro specialistais, padėjo sukurti gražią, smagią ir prasmingą šventę, dėkojame jiems už tai. Taip pat nuoširdžiai dėkojame kitiems renginio rėmėjams- „Irmanto ūkis“ (fb Smidrai Kaune)- už nuostabius, šviežius, lietuviškus smidrus, kurie pradžiugino į renginį vaikučius atlydėjusias mamytes ir pedagogus! Taip pat Dalei Sokolovienei, bei nepriklausomai finansinių konsultacijų įmonei „iFuture Investments“, Raudondvario seniūnijai. Didžiausią ir nuoširdžiausią padėką reiškiame „Ringaudų vaisių ir daržovių krautuvėlei“, kurios savininkų dėka visos šventės metu dalyviai vaišinosi gausiai nukrautomis sveikomis ir skaniomis gėrybėmis- vaisiais, uogomis, daržovėmis. Esame sužavėti Jūsų geranoriškumu ir bendruomeniškumu! Šventės idėja- skatinti sveikesnį ir aktyvesnį vaikų gyvenimo būdą, bei atsakingą vartojimą, buvo įgyvendinta su kaupu, o vaikai per smagias veiklas turėjo galimybę šiek tiek daugiau sužinoti apie sveiką gyvenseną ir jos svarbą kiekvieno iš mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Vaikai žaidžia lauko žaidimą.

Tarptautinę vaikų dieną minėdami ir vasarą pasitikdami, vaikus kviečiame linksmybėms, nuotykiams ir pramogoms, bet svarbiausia – Vaikų gynimo dienos prasmė ir tikslas – dar kartą prisiminti, kad vaikų saugumas, jų gerovė, jų teisė būti saugiu, jaustis saugiu, augti besąlyginėje meilėje ir priėmime, būti išklausytu, išgirstu ir visos kitos ne mažiau svarbios vaikų teisės yra mūsų, suaugusiųjų, galioje ir mūsų pareigoje. Džiaugiamės, kad SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuose, įvairiose Kauno rajono seniūnijose vaikai šventė vaikystę, o suaugusieji šventė kartu, savo vidinio vaiko šventę…

 

MOBILIOS FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „AŠ ESU…“

„Visame pasaulyje nėra tokio pat žmogaus, kaip aš.
Taip, yra kažkuo panašių į mane žmonių, bet nėra nei vieno, kuris mane atkartotų.
Viskas, kas iš manęs sklinda, yra tik mano, nes tai – mano pasirinkimas.
Man priklauso viskas, kas manyje yra: mano kūnas ir visi jo judesiai, mano sąmonė, visos mintys ir idėjos, kurios kyla mano galvoje. Mano akys ir tai, ką jos mato. Mano jausmai, kokie jie bebūtų – pyktis, džiaugsmas, susierzinimas, meilė, nusivylimas, susižavėjimas. Mano lūpos ir visi žodžiai, kuriuos jos ištaria – mandagūs, malonūs ir teisingi, ar grubūs ir neteisingi. Mano balsas – švelnus ar grubus. Ir visi mano poelgiai.
Man priklauso mano triumfai ir laimėjimai, klaidos ir nesėkmės.
Aš visa priklausau sau ir todėl galiu artimai susipažinti su savimi ir susidraugauti. Pamilti save ir visas savo dalis. Aš galiu nukreipti visus veiksmus vardan savo interesų.
Aš žinau, kas manęs netenkina. Žinau ir tai, kad yra kažkas, ko aš apie save nežinau. Bet aš myliu save ir galiu drąsiai veikti tam, kad pakeisčiau tai, kas manęs netenkina. Ir pasistengti sužinoti tai, ko dar nežinau.
Aš esu Aš. Nepriklausomai nuo to, ką aš sakau, kaip elgiuosi, kaip atrodau, ką galvoju ir ką jaučiu.
Visa tai – tik mano. Ir tai atspindi tik mano būseną šią akimirką.
Kai aš matau, kaip aš atrodžiau, ką kalbėjau, ką dariau ir jaučiau, aš galiu išmesti tai, kas man nepatinka, ir palikti tai, kas mane tenkina, pakeisdama išmestą kažkuo nauju, tinkamesniu.
Aš galiu klausyti ir girdėti, kalbėti ir veikti. Aš turiu visas galimybes tam, kad būčiau   artima ir naudinga kitiems žmonėms. Viskas tam, kad susigaudyčiau mane supančių žmonių ir daiktų pasaulyje.
Aš priklausau sau, todėl galiu save kurti.
Aš esu Aš.
Ir viskas su manimi yra gerai.“

Virginia Satir   

*                                                                                                                                           

Jau trečius metus iš eilės kviečiame Kauno rajono vaikus dalyvauti fotografijos konkurse, pasinaudojant savo išmaniaisiais prietaisais. Šių metų tema – „Aš esu…”

*

„Aš esu…“ – tai kiekvieno vaiko savęs matymas per gamtą. Galbūt Tu esi tekantis upelis? O gal gėlės žiedas? Gal paslaptingas miško takas? Ar laisvas paukštis skrydyje? Fotografuok tai, kas labiausiai atspindi Tave gamtos vaizduose  ir pasidalink įkvepiančiais atradimais!

*

Organizatorių sudaryta komisija išrinks konkurso laimėtojus. Pralaimėjusių šiame konkurse nėra! Visiems konkurso dalyviams bus skiriamos padėkos, o 1-3 vietos nugalėtojams bus įteikiami diplomai ir dovanos.

Konkurso sąlygos:

 1. Konkurso tikslas – skatinti kūrybiškumą ir per metaforas atskleisti ir pamatyti savąjį Aš. Pamatyti save per gamtos vaizdus, reiškinius ir atrasti savo išskirtines ir unikalias savybes, asmenines stiprybes, įkvėptas gamtos.
 2. Konkursui kiekvienas dalyvis gali pateikti po 1 nuotrauką. Svarbi sąlyga, kad kartu su nuotrauka būtų pateikta ir asmeninė autoriaus citata, kodėl būtent su šiuo vaizdu yra tapatinamasi, kokią žinutę vaizdas fotografijoje skleidžia apie autorių ar kuo vaizdas fotografijoje autoriui yra asmeniškai ypatingas.
 3. Prie nuotraukos turi būti nurodyta autoriaus vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, Kauno rajono seniūnijos, kurioje gyvenate, pavadinimas. Asmens duomenys naudojami tik konkurso tikslais. Siųsdami nuotraukas Jūs sutinkate, kad jos gali būti paviešintos Centro puslapyje, o prie nuotraukos bus nurodyta citata, autoriaus vardas ir seniūnija.
 4. Nuotraukas konkursui pateikti galite nuo 2023 birželio 1 d. iki 2023 m. birželio 23 d. el. p. fotokonkursas2021@gmail.com
 5. Konkurso nugalėtojai ir papildomų prizų laimėtojai bus paskelbti 2023  m. birželio 26 d.

Įkvepiančių atradimų susitinkant su savuoju nuostabiu Aš!

Susitikimas su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro priklausomybių ligų konsultantais ir gerovės konsultantais

2023-05-08 Šeimos gerovės skyriaus socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir atvejo vadybininkai susitiko prie apskritojo stalo diskusijai su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro priklausomybių ligų konsultantais bei gerovės konsultantais.  Šis susitikimas – galimybė įsigilinti į iššūkius, strategijas ir bendras pastangas, susijusias su priklausomybe šeimose.

Socialinio darbo su šeima tikslas – padėti šeimoms ir asmenims įveikti socialinius, emocinius ir santykių iššūkius. Socialiniai darbuotojai padeda šeimoms spręsti įvairias problemas, įskaitant priklausomybę ir jos poveikį šeimos dinamikai.

Priklausomybių konsultantas teikia nemokamą pagalbą rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Kauno rajone, kurios pagrindiniai uždaviniai:

 • įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;
 • motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius;
 • motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
 • teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Gerovės konsultantas teikia pagalbą pilnamečiams asmenims, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai, taikydamas žemo intensyvumo emocinį konsultavimą, remiantis kognityvine ir elgesio terapija.

Diskusijos metu buvo aptariama priklausomybių ligų konsultantų, gerovės konsultantų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, bendradarbiavimo ypatybės, iššūkiai, prevencija ir sėkmės istorijos, padedant nuo priklausomybės paliestiems asmenims bei jų šeimoms.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui už bendradarbiavimą ir aktyvią veiklą šeimos ir asmens gerovės srityje!

 

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras užtikrina nemokamų anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis siekiama padėti ir patarti kaip elgtis, jei su žalingu alkoholio vartojimu ir/ar priklausomybe susiduria asmuo ar jo artimieji. Konsultantai dirba tik mokslu grįstais metodais, savo veikloje vadovaujasi anonimiškumo ir konfidencialumo principais. Priklausomybės konsultantų paslaugų teikimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. patvirtintu įsakymo Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nuostatomis. Norint gauti šias paslaugas nereikalingas šeimos ar gydytojo siuntimas. Dėl registracijos konusltacijoms, konsultacijų laiko ir datos galima susitarti telefonu +37060388106.

Kontaktinė informacija - telefono numeris, seniūnijų pavadinimai.

Skyrybos – tai visai šeimai sudėtingas laikotarpis, apipintas nežinomybe, daugybe klausimų ir dvejonių ir beveik visada – kupinas didelių pokyčių, tiesiogiai paliečiančių kiekvieną šeimos narį, taip pat ir vaikus. Besiskiriantys tėvai patiria daug įvairių jausmų ir būsenų: liūdesio, beviltiškumo, nesaugumo, nerimo dėl ateities, nuoskaudų, pykčio, o dėl jausmų intensyvumo – juos dažnai sunku atpažinti ir išjausti. Skyrybų procese ar jau nutraukus santuoką, tėvams išlieka abipusė pareiga ir toliau kartu rūpintis savo vaikais, lygiaverčiai dalyvauti jų gyvenime, susitarti dėl bendratėvystės plano, nes santuokai nutrūkus – tėvai savo vaikams vis tiek išlieka vieninteliais Mama ir Tėčiu. Būti sutrikusiu sudėtingoje gyvenimo situacijoje ir jausti, kad yra sunku priimti geriausius sprendimus tiek dėl savęs, tiek dėl savo vaikų – yra normalu. Jei ieškote atsakymų ir sprendimų – kviečiame dalyvauti skyrybų psichoedukacijos programoje, kurioje sudalyvavę Jūs lengviau galėsite:

 • atpažinti, kuriame skyrybų etape šiuo metu esate ir su kokiais sunkumais susiduriate;
 • įgalinsite save priimti sau ir kitiems šeimos nariams reikalingą pagalbą skyrybų metu;
 • gebėsite pastebėti, identifikuoti ir atliepti pagrindinius vaiko (-ų) poreikius skyrybų metu;
 • būsite motyvuoti palaikyti taikius ir konstruktyvius santykius bendratėvystėje su skyrium gyvenančiu vaiko (-ų) tėvu ar mama.

Susitikimai vyks grupėse (iki 6 dalyvių) kartą per savaitę. Vieno susitikimo laikas iki 2 val. Programa rekomenduojama abiem tėvams dalyvaujant skirtingose grupėse. Dalyvavimas nemokamas. Registracija ir išsamesnė informacija telefonu – 865560498.

Pasaulinė Žemės diena

Kasmet vykdoma sąmoningumo ugdymo edukacija „Pavasario daigelis“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti, šį kartą atkeliavo į Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centrą. Kartu su skyriaus socialinio darbo specialistėmis, vaikų dienos centro lankytojai aptarė tokius reikšmingus dalykus kaip atsakingas vartojimas, atliekų rūšiavimas ir galimas panaudojimas, gamtos saugojimo svarba ir reikšmė.

Edukacinės popietės metu su vaikais diskutuota apie aplinkosaugos svarbą, įvairių augalijos ir gyvūnijos rūšių išsaugojimo būtinybę. Kartu vaikai svarstė, kaip derėtų gerbti ir gyventi darnoje su visa mūsų planetos gyvybe, noriai dalinosi savo pavyzdžiais, kaip reikėtų elgtis su atliekomis, kad nebūtų teršiama aplinka, diskutavo apie atsakingą vartojimą kasdienėje veikloje.

Vėliau, panaudojant buityje atliekamas talpas, vaikai gamino vazonėlius, kuriuos puošė panaudodami dekupažo techniką, o juose sėjo saulėgrąžų sėklas.

„Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana“, kadaise pasakyta A. Einšteino. Iš tiesų- manome, kad Žemės diena yra puiki proga suteikti vaikams galimybę sužinoti daugiau apie gamtą ir mokyti juos ją saugoti ir gerbti, o sodinimas yra puikus būdas mokytis apie augalus, jų gyvenimo ciklus ir reikšmę mūsų aplinkai. Žemės dienai (ir ne tik) galite pasirinkti augalus, kuriuos lengva sodinti ir prižiūrėti, kad vaikai galėtų pamatyti, kaip jie auga ir mėgautis savo darbu.

Mokykime vaikus atsakingo ir pagarbaus santykio su savo aplinka kasdien ir nepamirškime, kad jie mokosi iš mūsų rodomo pavyzdžio. „Ką pasėsi, tą ir pjausi“ sako liaudiens išmintis, todėl viskas priklauso nuo mūsų pačių.

Dėkojame Šeimos gerovės skyriaus kolegoms vaikų dienos centro darbuotojoms Alionai ir Ivetai už pagalbą ir buvimą kartu!

Siūlome ir jums išmėginti sodinimo (sėjimo, daiginimo) su vaikais smagumą! Jums prireiks: buityje atliekamos taros (tai gali būti indelis nuo jogurto ar pieno, plastikinis butelis, stiklainis, nebenaudojamas puodelis ir pan.), šiek tiek žemių ir kokių tik norite sėklų ar augalų sodinukų- kokius augalus pasirinkti priklauso nuo jūsų ir vaikų pomėgių. Jei norėsite indelį dekoruoti, prireiks kiaušio baltymo, įvairių stalo servetėlių. Pradžioje- pasiruošiame indelį- jei reikia, pasidarome jį norimo aukščio. Tuomet puošiame servetėlės pirmąjį sluoksnį (su paveikslėliu) priklijuojant ant indelio kiaušinio baltymu. Į paruoštą vazonėlį pilame žemes ir sodiname ar sėjame sėklytes, palaistome. Statome ant palangės, laistome vandenuku, meile ir rūpesčiu.

Tai bus puiki proga praleisti laiką drauge ir išbandyti kažką naujo. Linkime saulėto pavasario!

Skyrybų psichoedukacija

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistai ir psichologai, 2023 m. kovo 6 ir 7 dienomis, dalyvavo dviejų dienų mokymuose ir tobulino profesines kompetencijas pagal VšĮ Asmenybės brandos centro organizuotą psichoedukacijos programą- metodiką, skirtą užsitęsusių, konfliktiškų skyrybų sprendimams rasti.

Psichoedukacija – tai mokymai, arba žinių suteikimas konkrečia, atskira psichologine tema. Psichoedukacija yra intervencija, padedanti tėvams išspręsti daugelį sunkumų – bendraujant individualiai ar būnant grupėje su vedančiuoju specialistu gali būti aptariamos besiskiriančiai porai aktualios temos: emocijų atpažinimas, jų raiška, kontrolė; vaikų emocinė būsena ir galimas elgesys skyrybų metu ar po jų; psichologiniai procesai, kartu diskutuojama ir gilinamasi į rūpimus klausimus. Programa skirta padėti tėvams įveikti skyrybas, padedant vaikams susidoroti su visais, dėl skyrybų ir santykių su besiskiriančiais tėvais, sunkumais: vengti įtraukti vaikus į skyrybų procesą; sąmoningai pasirinkti adekvatų tėvams ir vaikams tėvystės planą, ekonominį išlaikymą; būti atsakingu už savo emocijas ir jų raišką; vengti blogai kalbėti apie vaiko mamą/tėtį; sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su kitu, kartu negyvenančiu tėvu; išlaikyti kitų šeimos narių santykius su vaikais, jei jie buvo susieti artimais emociniais ryšiais. Jei poros jau yra išsiskyrusios, tai gali būti naudojama siekiant padėti joms suprasti su skyrybomis susijusius procesus, elgesį bei emocijas, kurios paprastai apibūdina šią patirtį.

Nuoširdžiai dėkojame mokymų programos autorėms psichologei Aurelijai Lingienei ir psichologei, mediatorei Ievai Lingienei už indėlį tobulinant teikiamą pagalbą šeimoms ir plečiant paslaugų įvairovę, tuom pačiu atliepiant jautrų pagalbos vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę, problematikos aktualumą.

Stovi mokymų dalyvės

Susitikimas su Kauno apskrities Vyrų krizių centro atstovais

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre įvyko susitikimas su Kauno apskrities Vyrų krizių centro direktore Dovile Bubniene ir psichologu Romu Radzevičiumi, Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Vensloviene ir vedėjos pavaduotoja Rima Jusiene. Susitikimo metu pasidalinta gerąją patirtimi, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas. Džiaugiamės, kad Kauno rajono gyventojai 2023 metais galės dalyvauti Vyrų krizių centro programoje, kurios tikslas – padėti asmenims mokytis keisti savo elgseną, pagerinti konflikto sprendimo įgūdžius, išmokti kontroliuoti pyktį ir sunkias emocijas.

Skip to content