Socialinės priežiūros skyriaus veikla

Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, suvokė gyvenimo prasmę.

Stefanas Cveigas

Socialinės priežiūros skyrius

Socialinės priežiūros skyriaus organizuojamas ir teikiamų socialinių paslaugų tikslas  tikslas – teikti socialinę pagalbą Kauno rajone gyvenantiems senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms, šeimoms bei kitiems asmenims, siekiant padėti spręsti socialines problemas, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti psichologinę ir emocinę gerovę, ugdyti socialinius įgūdžius ir skatinti savarankiškumą.

Socialinės priežiūros skyriaus darbuotojų komandą sudaro: socialinės priežiūros skyriaus vedėja socialiniams reikalams, socialinio darbo organizatorės, socialinės darbuotojos, individualios priežiūros darbuotojos, kineziterapeutas bei meno užimtumo specialistė.

 

Socialinės priežiūros skyriaus teikiamos paslaugos:

  • Transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima pagalbą asmeniui įlipant į transporto priemonės (esant poreikiui, naudojantis rampomis įvežti/išvežti asmenį sėdintį neįgaliojo vežimėlyje), nuvežimą iki nurodyto tikslo, pagalbą išlipant iš transporto priemonės ir asmens palikimą saugioje vietoje ir parvežimas.
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paslauga, kurios tikslas sudaryti sąlygas asmenims, kurie neturi galimybių pasirūpinti savo asmenine higiena savo namuose, pasinaudoti asmeninės higienos paslaugomis, ugdyti asmeninės higienos įgūdžius ir gebėjimus taip užtikrinant jų orumą bei gerinant jų gyvenimo kokybę. Paslauga teikiama vienišiems senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims, turintiems negalią ir kitiems, laikinai netekusiems savarankiškumo ar patiriantiems socialinę riziką, asmenims.
  • Pagalbos į namus paslauga teikiama vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, jų šeimoms iki 10 val. per savaitę, pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį. Paslauga teikiama asmens namuose. Paslaugą teikia individualios priežiūros darbuotojai, kurie kompensuoja asmens prarastus gebėjimus tvarkantis buityje ir sprendžiant kitas socialines problemas.
  • Laikino atokvėpio (socialinė priežiūros) paslauga teikiama siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros.
  • Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais, lazdelėmis, funkcinėmis lovomis ir kt.). Pagrindinis veiklos tikslas – aprūpinti Kauno rajono neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis, tenkinant jų specialiuosius poreikius. Šiuo metu Kauno rajono socialinių paslaugų centras išduoda tik naudotas technines pagalbos priemones, naujos priemonės nėra išduodamos. Esant poreikiui gauti kompensaciją už savarankiškai įsigytą priemonę registruotis šiais kontaktais: https://savitarna.tppa.tpnc.lt/#/ arba tel. nr. 0 800 800 89.
  • Sociokultūriniai renginiai ir sociokultūrinio užimtumo organizavimas. Organizuodami renginius ir užimtumus, siekiama jautriausių Kauno rajono gyventojų grupių kultūrinis ir visuomeninis veiklumas.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga teikiama Kauno rajono socialinių paslaugų centre. Užsiėmimus veda kineziterapeuto ir meno srities išsilavinimus turintys specialistai. Užsiėmimuose gali dalyvauti senyvo amžiaus, bei suaugę, turintys negalią, asmenys.
  • Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimų ir išvadų teikimo organizavimo paslaugos tikslas – nustatyti asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse.

Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio. Socialinės priežiūros ir bendrosios socialinės paslaugos yra teikiamos, priklausomai nuo paslaugos pobūdžio, gali būti teikiamos Socialinių paslaugų centre arba asmens namuose.

 


Darbo Laikas

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

El. paštas

centras@kaunorspc.lt

Telefonas

+370 37328195

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-03-07 15:26:16
Skip to content