Karjera

Jei norite prisijungti prie mūsų komandos, savo gyvenimo aprašymą (CV) ir informaciją į kokias pareigas pretenduotumėte, prašome siųsti el. p.: centras@kaunorspc.lt

Teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Duomenų valdytojui SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrui savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais. Jūsų pateiktą gyvenimo aprašymą ir gautą informaciją apie Jūsų turimą kvalifikaciją bei darbo stažą Duomenų valdytojas įdarbinimo tikslu saugos 3 (trejus) metus nuo duomenų pateikimo datos.

Vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR, ADTAĮ ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Šiuo metu ieškomi darbuotojai:

Psichologas

Socialinis darbuotojas dirbantis su šeimomis

Individualios priežiūros darbuotojas (dirbantis su šeimomis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-05-20 09:08:40
Skip to content