Krizių centro veikla

Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

 

 

Krizių centras

 

Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras yra saugi vieta, kur laukia komanda, gebanti suprasti, išklausyti  ir padėti. Kiekvienas turi teisę žinoti, kad visada yra net kelios išeitys iš sudėtingos situacijos ir kokia pagalba yra galima. Krizių centre siūlome išeitį, kuria pasinaudojęs, žmogus ras daugiau laiko suvokti save, įvertinti situaciją iš šono, atkurti savivertę, įgauti naujų gyvenimo įgūdžių bei gebėjimų savarankiškai gyventi.

Krizių centras veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Krizių centro komandą sudaro: psichologas, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai.

Krizių centre galima:

 • Konsultuotis su socialiniu darbuotoju ir/ar psichologu;
 • Dalyvauti šeimos stiprinimo programoje;
 • Atrasti bendrystę besilaukiančių mamų grupėje;
 • Prisijungti į savipagalbos grupę tėvams, kurie vieni augina vaikus;
 • Nebijoti klausti grupėje, skirtoje paaugliams ir jų tėvams;
 • Rasti saugią laikiną gyvenamąją vietą (tik moterims, moterims su vaikais).

 

 Krizių centro teikiamas paslaugas gali gauti asmenys,  deklaravę gyvenamąją vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kauno rajono savivaldybėje, ar  nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantys Kauno rajono savivaldybėje.

 

 

 

Prevencinių paskaitų ciklas „Stresas ir  galimi jo įveikimo būdai“

 

Stresas – tai atsakas, apimantis fiziologinius, psichologinius ir elgesinius aspektus, į tam tikrą iššūkį ar pavojų keliantį įvykį. Ši reakcija yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Stresas gali būti naudingas, kai veda žmogų į augimą, tikslų ir pokyčių siekimą, tačiau jis gali būti ir žalingas, kai neigiamai paveikia žmogaus tiek psichologinę, tiek fizinę sveikatą. Dažnai moterys, kurios yra patyrusios stiprius krizinius išgyvenimus, tokius kaip smurtas šeimoje, gyvenamosios vietos netekimas ir pan., susiduria su intensyvaus ir ilgalaikio streso patyrimu. Daugėja atvejų, kai moterų stresinis patyrimas turi įtakos įvairių emocinių ir elgesinių problemų, apsunkinančių produktyvų kasdieninį funkcionavimą (pvz., aukštas nerimo lygis, depresiškumas, bendravimo sunkumai, priklausomybės), formavimuisi. Dėl šios priežasties yra labai svarbu užkirsti kelią streso sukeltų neigiamų pasekmių pakartotiniam atsiradimui.

2022 m. balandžio 1 – 30 d. laikotarpiu,  kiekvieną penktadienį, 10 val. vyks prevencinės paskaitos Krizių centro paslaugų gavėjoms. Paskaitų  tikslas:

 • suteikti naujų žinių ar praplėsti turimas žinias apie stresą;
 • padėti geriau suprasti, kaip stresas gali paveikti mintis, jausmus ir elgesį, remiantis kognityvinės elgesio terapijos elementais;
 • praplėsti supratimą apie įvairius stresorius ir streso įveikimo būdus;
 • susipažinti ir mokytis praktiškai taikyti relaksacijos metodą, siekiant valdyti stresą;
 • susipažinti ir praktiškai išbandyti streso valdymo būdą, taikant meno terapijos elementus.

Prevencines paskaitas veda: Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros Sveikatos psichologijos  magistrantūros studijų programos II kurso studentė Ugnė Šiškaitė ir Krizių centro psichologė Vaida Vilčinskaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozityvaus mąstymo įgūdžių ugdymo programa

Šiandieninė gyvenimo situacija yra stipriai įtakojama daugybės negatyvios informacijos, kurią aktyviai skleidžia masinės informavimo priemonės, tolerancijos stoka, karo grėsmė ir kitos nepalankios situacijos. Kiekvienas žmogus kasdien susiduria su gyvenimo iššūkiais, įtampa ir nenumatytomis problemomis, todėl labai svarbu mokėti tinkamai reaguoti į kilusius sunkumus. Socialiniai įgūdžiai reiškia harmoningą ir konstruktyvų elgesį sudėtingose tarpasmeninėse situacijose.

Nuo 2022 m. balandžio 7 d. prasideda Pozityvaus mąstymo įgūdžių ugdymo užsiėmimai Krizių centro paslaugų gavėjoms.

Programos tikslas: mokyti dalyvius mąstyti ir elgtis atsakingai, motyvuoti ir įgalinti teikti pagalbą vienas kitam. Išmokti atpažinti  mąstymo klaidas, kurios daro įtaką žmogaus netinkamam elgesiui bei gebėti  jas spręsti.

Uždaviniai:

 • Mokyti dalyvius atpažinti keturias pagrindines mąstymo klaidas įvairiais gyvenimo atvejais;
 • Išmokyti dalyvius pykčio valdymo metodų;
 • Lavinti dalyvių gebėjimą rasti konstruktyvias alternatyvas pastebėtoms mąstymo klaidoms;
 • Lavinti dalyvių konstruktyvius socialinius įgūdžius.

Užsiėmimus veda socialinė darbuotoja  Vilma Pagirienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei jaučiate emocinę įtampą, vienišumą, patiriate smurtą kreipkitės:

– Emocinės paramos linija tel. 1809

– Vilties linija tel.116 123

– Pagalbos moterims linija tel. 8 800 66366

– Jaunimo linija. Šiuo metu norint gauti pagalbą reikia rašyti el. laišką adresu www.jaunimolinija.lt

– Vaikų linija tel. 116 111

– Sidabrinė linija tel. 8 800 80020

 

 

 


Darbo Laikas

                                        I-VII 00.00-24.00

El. paštas

krzcentras@kaunorspc.lt

Telefonas

(8 37) 551241

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2022-04-06 09:11:19
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Skip to content