Šeimos gerovės skyriaus veikla

„Nė viena tobulai susiformavusi šeima nenukrenta iš dangaus. Šeimoms reikia nuolat augti ir brandinti gebėjimą mylėti…”

Popiežius Pranciškus

         

 

 ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIUS

 

Mūsų komanda. Mūsų komandą sudaro 2 psichologai ir 32 socialinio darbo specialistai: atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, socialinis darbuotojas dirbantis vaikų dienos centre, individualios priežiūros darbuotojas. Savo veiklose vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, orientacijos į asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

2018 – 2019 metais savanoriškai dalyvavome projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) kokybės sistemą“, kurios tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Projekto metu sistemingai siekėme patobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, darbuotojų kvalifikaciją ir, 2019 m. gegužės mėnesį, buvome įvertinti EQUASS sertifikatu, kuris užtikrina, kad teikiame kokybiškas socialines paslaugas ir siekiame nuolatinio tobulėjimo. 2020 metai ir 2021 metais teikėme pažangos ataskaitą auditoriams apie įgyvendintas rekomendacijas ir veiklos gerinimo veiksmus.

 

 

 

Teikiamos paslaugos:

Atvejo vadyba. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

Informacija vaikams ir jaunimui apie atvejo vadybą ir socialinį darbą

Socialinio darbuotojo konsultacijos. Socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis pagal kompetenciją teikiama pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Daugiau apie atvejo vadybą ir socialinį darbą

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas. Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

Vaikų dienos centro paslaugos. Padedama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, prisidedama prie visapusiško vaiko asmenybės tobulinimo, padedama įveikti krizes, siekiama ginti vaiko teises, padedama atkurti santykius šeimoje, integruotis į visuomenę, sudaromos sąlygos tėvams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas. Individualiai arba grupėje teikiama paslauga, kurios tikslas – ugdyti ir stiprinti gebėjimus kurti darnius tarpusavio santykius šeimoje, tėvams suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus, juos valdyti sudėtingose situacijose, naudoti metodus, užkertančius kelią netinkamam vaikų elgesiui.

Psichosocialinė pagalba. Pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, santuokos nutraukimą, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą.

 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLA

„Labai gaila, kad visą vaikystės žavesį suprantame tik suaugę.”

(Faustas)

Vaikų dienos centre vaikai:

Žaidžia įvairius judriuosius, komandinius, stalo žaidimus, lavina išradingumą, smalsumą, mokosi komandinio darbo įgūdžių.

Mokosi ne tik ruošdami namų darbus, bet ir dalyvaudami protmūšiuose, pažindami pasaulį ir tradicijas įvairiose edukacijose. Dienos centre svečiuojantis studentams iš užsienio, vaikai turi galimybę bendrauti užsienio kalba, pažinti kitų šalių kultūrą.

Plečia vaizduotę visi kartu planuodami ir ruošdamiesi gražiausioms metų šventėms, renginiams, gimtadieniams, dalyvauja filmų peržiūrose.

Kuria įvairius dirbinius iš vilnos, popieriaus, modelino, sezoninių gamtos gėrybių, naudoja dekupažo ir kitas technikas.

Draugauja padėdami vienas kitam, palaikydami sunkumuose ir kartu džiaugdamiesi vieni kitų pasiekimais, mokosi pažinti save ir kitus, mokosi aktyviai klausyti, diskutuoti ir sakyti komplimentus.

Mokosi būti laimingais ir stengiasi suprasti savo ir draugų jausmus, mokosi gerbti vieni kitus, palaikyti vienas kitą, mokosi suvokti, atpažinti, įvertinti ir valdyti savo jausmus, emocijas, mokosi kurti pagarba ir pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius.

Daugiau apie Vaikų dienos centrą

 

PASIRENGIMO ŠEIMAI IR TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

“Nuolatos reikalaudami iš vaiko būti normaliu ir elgtis normaliai, rizikuojame niekada nesužinoti, koks nuostabus ir nepakartojamas mūsų vaikas gali būti.”

Maya Angelou

Būti tėvais yra didelė laimė ir ne mažesnė atsakomybė. Tėvystės sąvokų, vaikų auklėjimo modelių ir vizijų, ką reiškia būti gerais tėvais, yra be galo daug. Daugybė leidinių, televizijos laidų ir mokymų siekia atrasti patį geriausią vaikų auginimo ir auklėjimo būdą. Dauguma jų tokie skirtingi, kad tėvai, ieškodami atsakymų į juos dominančius klausimus, sutrinka. Tačiau paklausus tėvų, kokio gyvenimo linkite savo vaikams, vienareikšmiškai sulaukiama atsakymo: noriu, kad mano vaikas būtų laimingas… Tačiau laimę suvokiame skirtingai. Gal tai ir yra mus vienijantis kelias – efektyvios tėvystės paieškos pakeliui į laimę.

Daugiau informacijos apie STEP programą:

http://www.stepgrupes.lt/

Efektyvios tėvystės mokymai:

Informacija apie mokymus

Informacija apie 2019 m. vykusius Efektyvios tėvystės mokymus

Informacija apie 2021 m. vykusius Efektyvios tėvystės mokymus

 

TRAMPOLINO PROGRAMA

Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistai nuo 2019 metų įvairiose Kauno rajono seniūnijose veda Trampolino programos užsiėmimus. Trampolinas yra grupės programa, skirta 8 – 12  metų amžiaus vaikams, kurių artimoje aplinkoje yra artimųjų, kenčiančių nuo priklausomybių. Grupės veiklą sudaro 9 teminiai susitikimai, juose dalyvauja 4 – 8 vaikai. Užsiėmimų metu vaikai nuosekliai per žaidimus, istorijas, įvairias užduotis, diskusijas ir pokalbius mokosi geriau suprasti šeimoje esančias problemas, ugdo pasitikėjimą savimi, bei mokosi pagalbos sau modelių. Grupės susitikimai vyksta kartą per savaitę po 1-1,5 val. 2020 metais, dėl karantino apribojimų, Trampolino grupių veikla nebuvo vykdoma. 2021 metų vasarą Vilkijoje startavo nauja vaikų grupė.

Informacija apie 2019 m. vykusias Trampolino grupes

 

 

DALINUOSI ŠILUMA

 

Kad būtų šilčiau, kartais užtenka apkabinimo, o kartais reikia šilto megztinio!

 

Šeimos gerovės skyriui gerų žmonių padovanoti švarūs ir tvarkingi drabužėliai, vaikų žaislai bei kiti daiktai greitai suranda naujus namus – socialiniai darbuotojai juos perduoda Kauno rajono gyventojams, kurie šiuo metu patiria sunkumų.

 

SENJORŲ KLUBO VEIKLA

„Amžiaus nesustabdysi, todėl kiekvienas gyvenimo tarpsnis yra žavus. Juk mes mylime savo mamas ir močiutes negalvodami, koks jų amžius, neskaičiuodami jų raukšlių veide…”

Aktorė Virginija Kochanskytė

Kiekvieną antradienį Šeimos gerovės skyriuje susitinka bendrystę puoselėjančios senjoros, kurių juokas ir pašnekesiai yra geriausias įrodymas kokie svarbūs ir reikalingi esame vienas kitam…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Darbo Laikas

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

El. paštas

sgsvedejas@kaunorspc.lt

Telefonas

(8 37) 47 72 68

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-01-06 15:46:33

Skip to content