Metodinis centras

Metodinis elektroninis leidinys
Streso valdymas

 

Vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymu „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ Kauno rajono socialinių paslaugų centras patvirtintas socialinio darbo metodiniu centru.

Veiklos kryptys:

  • konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams, skleidžiant socialinio darbo naujoves, pristatant efektyvius darbo metodus, dalinantis „gerąja patirtimi“;
  • organizuoti studentų praktiką;
  • rengti programas, metodikas;
  • rengti mokymus, seminarus, diskusijas socialinių paslaugų teikimo klausimais;
  • kaupti informaciją apie aktualias problemas ir ieškoti sprendimų, naujų metodų;
  • kelti savų specialistų kvalifikaciją ir gerinti komandinio darbo organizavimą.

Patvirtintos programos:

  • „Prekybos žmonėmis prevencija“ (socialiniams darbuotojams), kodas 596870867 (2013 m.). Programa skirta socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos grupių suaugusiais asmenimis, vaikais, šeimomis ar klientų grupėmis. Programos tikslas– suteikti socialiniams darbuotojams žinių apie prekybos žmonėmis problemą Lietuvoje bei įgūdžių konsultuoti/vesti prevencinius užsiėmimus klientams individualiai ar grupėse. Programos uždaviniai: supažindinti su bendra prekybos žmonėmis problematika (mastas, statistika, rūšys, pan.); suteikti žinių apie galimus apsisaugojimo būdus išvykstant į užsienio šalis (dirbti, atostogauti, pan.); supažindinti su prekybos žmonėmis nusikalstamos veiklos principais; per praktinius ir teorinius užsiėmimus (filmų ištraukų peržiūra, mitų analizė, darbo skelbimų analizė, teoriniai mokymai, savarankiškos užduotys, pan.) suteikti socialiniams darbuotojams „įrankį“ organizuoti ir vesti individualias/grupines konsultacijas klientams; suteikti žinių apie asmens, tapusio prekybos žmonėmis auka psichologinę, fizinę būklę, galimus pagalbos būdus. Programos apimtis – 24 akademinės valandos.
  • „Senyvo amžiaus kliento psichosocialinės aplinkos ypatumai“ (socialinių darbuotojų padėjėjams/individualios priežiūros personalui) – 2014 m. parengta programa, skirta socialinių darbuotojų padėjėjams/individualios priežiūros personalui, dirbančiam su senyvo amžiaus klientais. Programos tikslas – suteikti žinių apie senėjant vykstančius fiziologinius bei socialinius pokyčius bei darbo su senyvo amžiaus klientu, atsižvelgiant į šiuos pokyčius, įgūdžių. Programos uždaviniai:  supažindinti su faktoriais, kurie lemia senstant vykstančius fizinius, psichologinius ir socialinius pokyčius; suteikti žinių apie senstant ir atsiradus negaliai vykstančių pokyčių poveikį asmens psichologinei būklei; suteikti žinių apie senyvo amžiaus ir negalią turinčio senyvo amžiaus kliento poreikius ir pagalbos jam būdus; per teorinius ir praktinius užsiėmimus, suteikti įgūdžių dirbti su klientu, atsižvelgiant į senatvės, vyresniame amžiuje būdingų ligų ir/ar negalios įtakotus asmenybės, elgesio, suvokimo ir fizinius pokyčius. Programos apimtis – 16 akademinių valandų. Programa suderinta ir patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM.
  •  „Streso valdymas“ (socialinių darbuotojų padėjėjams/individualios priežiūros personalui) – 2014 m. parengta programa, skirta socialinių darbuotojų padėjėjams/individualios priežiūros personalui, dirbančiam su bet kuria klientų grupe.Programos tikslas – suteikti žinių apie pagrindinius principus ir būdus, padedančius valdyti kylančias emocijas ir stresą bei jų taikymo įgūdžių. Programos uždaviniai: supažindinti su stresą sukeliančiais faktoriais; suteikti žinių apie streso poveikį žmogaus fizinei ir psichologinei būsenai; suteikti žinių apie streso ir emocijų valdymo būdus; per teorinius ir praktinius užsiėmimus, suteikti įgūdžių spręsti problemiškas situacijas, pozityviai mąstyti bei specialiomis technikomis valdyti stresą. Programos apimtis – 16 akademinių valandų. Programa suderinta ir patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM.
  • „Streso valdymas“ (socialiniams darbuotojams), kodas SD20160024 (2016 m.). Programos tikslas – suteikti socialiniams darbuotojams žinių apie pagrindinius principus ir būdus, padedančius valdyti kylančias emocijas ir stresą bei jų taikymo praktinėje veikloje įgūdžių, konfliktinių situacijų valdymo įgūdžių. Programos uždaviniai: supažindinti su stresą sukeliančiais faktoriais; suteikti žinių apie streso poveikį žmogaus fizinei ir psichologinei būsenai; suteikti žinių apie streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymo būdus; per teorinius ir praktinius užsiėmimus, suteikti įgūdžių spręsti problemines situacijas, kontroliuoti kylančias emocijas bei specialiomis technikomis valdyti stresą. Programos apimtis – 16 akademinių valandų. Programa suderinta ir patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM.

Įžanginė socialinio darbuotojo padėjėjų/individualios priežiūros personalo programa“, kodas IPP2017020 (2017 m.).

Programos tikslas – suteikti socialinio darbuotojo padėjėjams/individualios priežiūros personalo darbuotojams žinių bei įgūdžių dirbant su neįgaliais, pagyvenusiais žmonėmis, socialinę riziką patiriančiais žmonėmis, šeimomis ir vaikais, tobulinti darbo metodiką teikiant socialines paslaugas. Programos uždaviniai: suteikti žinių apie darbo su neįgaliais, senyvo amžiaus žmonėmis bei socialinę riziką patiriančiais asmenimis, šeimomis ir vaikais ypatumus; per komandinį darbą mokytis suvokti ir priimti kito nuomonę, ugdyti pasitikėjimą kitais žmonėmis, gilinti bendradarbiavimo įgūdžius; suteikti informacijos apie galimas klientų sveikatos problemas bei adaptacijos sunkumus; gilinti savianalizės ir savęs pažinimo/reflektavimo, empatiško bendravimo bei aktyvaus klausymosi įgūdžius; suteikti nformacijos apie darbo saugą bei konfliktų sprendimo ir valdymo būdus; gilinti klientų poreikių identifikavimo bei socialinių paslaugų pritaikymo įgūdžius; supažindinti su įgytų įgūdžių pritaikymo kasdienėje veikloje galimybėmis. Programa suderinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM. Programos apimtis – 40 val.

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-01-02 15:08:20
Skip to content