Vidaus dokumentai

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų etikos kodeksas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

Smurto ir priekabiavimo politika

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023.01.01

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo papildymas 2023.02.01

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
 

SOCIALINES GLOBOS VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) TVARKOS APRAŠAS

Dienos globos institucijoje vertinimo klausimynas 2019 m. vertinimui

Dienos globos institucijoje isivertinimo globos normoms rekomendacijos 2020 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2019 m. vertinimui

Dienos globos namuose isivertinimo globos normoms rekomendacijos 2020 metams

 

Dienos globos institucijoje vertinimo klausimynas 2020 m. vertinimui

Dienos globos institucijoje isivertinimo globos normoms rekomendacijos 2021 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2020 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2021 metams

 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo klausimynas 2021 m.

Dienos socialinės globos institucijoje isivertinimo socialinės globos normoms rekomendacijos 2022 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2021 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2022 metams

 

 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo klausimynas 2022 m.

Dienos socialinės globos institucijoje isivertinimo socialinės globos normoms rekomendacijos 2023 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2022 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2023 metams

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-11-27 20:10:27
Skip to content