Vidaus dokumentai

 
 
 
 
Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų etikos kodeksas

Asmenų pranešimų, prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės.

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

Smurto ir priekabiavimo politika

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Automatiniu būdu įrašomų telefoninių pokalbių duomenų tvarkymo taisyklės

 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos maitinimo, medikamentų ir patalynės išlaidų finansiniai normatyvai

SOCIALINES GLOBOS VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) TVARKOS APRAŠAS

 

Dienos globos institucijoje vertinimo klausimynas 2020 m. vertinimui

Dienos globos institucijoje isivertinimo globos normoms rekomendacijos 2021 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2020 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2021 metams

 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo klausimynas 2021 m.

Dienos socialinės globos institucijoje isivertinimo socialinės globos normoms rekomendacijos 2022 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2021 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2022 metams

 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo klausimynas 2022 m.

Dienos socialinės globos institucijoje isivertinimo socialinės globos normoms rekomendacijos 2023 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2022 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2023 metams

 

Dienos globos namuose vertinimo klausimynas 2023 m. vertinimui

Dienos globos namuose įsivertinimo globos normoms rekomendacijos 2024 m. 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-07-09 13:19:54
Skip to content