Tarptautinės socialinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris“ renginiai

Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras kasmet jungiasi prie Tarptautinės socialinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris“ (lapkričio 25 d. – gruodžio 10 d.).

16 dienų trunkančios akcijos metu sieksime atkreipti visuomenės dėmesį į vis dar egzistuojančią diskriminacinę moterų padėtį, stereotipinį požiūrį į moterų vietą visuomenėje ir iš to kylančias smurto prieš moteris problemas.

Akcijos metu dalinsimės žiniomis plečiant supratimą apie smurto artimoje aplinkoje reiškinį ir jo žalą, skatinant keisti įsigalėjusias nuostatas, supažindinsime su pagalbos būdais, stiprinsime moterų emocinę sveikatą, savivoką, pasitikėjimą savimi.

Efektyvios tėvystės mokymai Šlienavoje

Spalio mėnesį, socialinio darbo specialistės Jurgita Maironienė ir Sigita Urbytė pakvietė Kauno rajono Šlienavos seniūnijoje gyvenančius tėvus į Efektyvios tėvystės įgūdžių grupę. Efektyvi tėvystė, kaip jau nurodo žodžio „efektyvus“ prasmė – tai kas veiksminga, paveiku, duoda reikiamus ir geriausius rezultatus. Tad keturi penktadieniniai susitikimai,  užpildyti naujomis ir pamirštomis žiniomis, patirtimis, rūpesčiu ir šypsenomis,  iš tiesų buvo prasmingi. Vieninga grupės dalyvių nuomone, baigus mokymus padidėjo visų dalyvavusių mokymuose tėvų pasitikėjimas savimi susidūrus su vaikų auklėjimo sunkumais.

Mokymų metu grupės dalyviai buvo supažindinti su vaikų amžiaus tarpsnio ypatumais, kartu lavinome gebėjimus veiksmingai bendrauti ir su vaiku stiprinti tarpusavio ryšį, aktyviai klausantis savo vaikų atliepti jų emocinius poreikius, o taip pat ugdėme pozityvios disciplinos įgūdžius, kurie paremti saugios aplinkos kūrimu, kurioje aiškių taisyklių laikosi visa šeima ir taip savo pavyzdžiu vienas kitą moko drausmės. Kartu dalinomės asmeninėmis patirtimis, sėkmėmis ir sunkumais kuriant pozityvius santykius šeimoje, analizavome mokymų medžiagoje pateiktas ir pačių dalyvių išgyvenamas situacijas, siekiant suprasti, kas trukdo ir kas padeda džiaugtis tėvyste bei sumažina sunkumus auginant ir auklėjant vaikus.

 

 

Grupėje skyrėme laiko tėvų patiriamoms emocijoms ir jausmams. Susitikimų metu, pasitelkus dėmesingo įsisąmoninimo, T. J. Peterson nerimo ir depresijos įveikos pratimus, atjauta grįstoje terapijoje naudojamą techniką – atleidimo praktiką (https://zmogausinstitutas.lt/atleidimo-meditacija/), siekėme padėti tėvams lengviau patirti džiaugsmą bei ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, kurie neišvengiami tėvystėje bei motyvuoti grupės dalyvius atkreipti dėmesį ir ugdyti savo emocinį atsparumą. Rasti, įsivardinti ir įgalinti veikti savo unikalius resursus tėvystėje padėjo Centro specialistų kurta ir praktikoje aktyviai naudojama metaforinių kortelių  ,,Atradimų sodas“ metodika (https://www.kaunorspc.lt/2022/01/24/4753/).

„Noras keistis – tai naujas požiūris į gyvenimą.“

Sveikiname sėkmingai visą mokymų kursą užbaigusias dalyves ir dėkojame joms už aktyvumą, atvirumą patirtims, nuoširdumą, bendrystę skatinant ir palaikant vienai kitą, nes:

„norėti gali visi – pasiryžti tik patys stipriausi.“ (Atradimų sodas)

Dalyvavimas grupėje ne tik suteikia daugiau žinių, ar įgūdžių, bet ir leidžia tėvams pasijusti ne vieniems su savo sunkumais, patirti bendrumo jausmą, pasijusti naudingiems, suteikiant galimybę dalyviams palaikyti vieni kitus, padeda išreikšti jaučiamus jausmus (kaltę, pyktį, frustraciją, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, sumažinti tėvų įtampą ir tinkamiau reaguoti į vaikų elgesio problemas.

Dėkojame Kauno rajono savivaldybės administracijos Samylų seniūnijai ir Vaikų dienos centrui „Užuovėja“ už žinios apie mokymus sklaidą socialiniuose tinkluose, Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonui Rimui Pilypaičiui už idėjos palaikymą, patalpas ir  įrangą.

 

Informacinį pranešimą parengė, grupės mokymus organizavo ir vedė socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis Jurgita Maironienė ir Sigita Urbytė.

Paskaita „Netekties šešėlyje”

Artėjant Mirusiųjų atminimo dienai kviečiame į paskaitą „ Netekties šešėlyje“.

Kad ir kaip bandytume atsiriboti, negalvoti ar nustumti į šoną savo mintis apie mums brangių, artimų žmonių netektis, kiekvienam iš mūsų neišvengiamai teks kada nors su tuo susidurti. Kiekvienoje netektyje glūdi labai daug skausmo, išreiškiamo per sielvartą, liūdesį, dvasios skaudėjimą. Juntama jausmų sumaištis, nuo kaltės ir baimės iki liūdesio ir pykčio. Suvokimas apie artimojo mirtį dažnai ateina po tam tikro laiko, todėl labai svarbu suprasti išgyvenamus jausmus.

Paskaitos metu bus kalbama apie mirtį ir žmonių reakciją į ją,  apie gedėjimo etapus, kaip prieiti ir kalbėti su gedinčiuoju, kaip padėti patiems sau, netekus artimojo.

Rudeninė Maisto banko akcija

Kauno rajono socialinių paslaugų centras spalio 14 – 15 d.  dalyvavo Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ organizuojamoje, visą Lietuvą apjungiančioje, gerumo iniciatyvoje. Akcijoje dalyvavo 21 savanoris. Prekybos centre ,,IKI”,  adresu  Garliava, Vytauto g. 67,  paaukota 246 kartus, surinkta 701 vnt. ilgo galiojimo maisto produktų bei higienos priemonių. Parama bus skirta Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Krizių centro paslaugų gavėjų šeimoms ir kitoms sunkumus patiriančioms Kauno rajono šeimoms.

Dėkojame kiekvienam aukojusiam, kiekvienam savo laiką skyrusiam savanoriui bei prekybos centro ,,IKI” darbuotojams už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą siekiant bendro tikslo.

Ačiū kiekvienam ištiesusiam pagalbos ranką!

Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga darbuotojams įteiktos padėkos

Rugsėjo  27 d. minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, Domeikavos laisvalaikio salėje vyko šventė, kurioje buvo padėkota už jų nuoširdų ir atsakingą darbą.

Su profesine šventė socialinius darbuotojus sveikino Kauno rajono savivaldybės vicemerė Raminta Popovienė ir Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė. Jos pasižymėjusiems socialinių paslaugų srities darbuotojams įteikė Kauno rajono savivaldybės mero padėkas. Padėkos skirtos 11 Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų:

 • Linai Grigei,  Socialinės priežiūros skyriaus vedėjai socialiniams reikalams;
 • Vitalijai Mockienei, Šeimos gerovės skyriaus atvejo vadybininkei;
 • Vilijai Perevičienei,  Šeimos gerovės skyriaus atvejo vadybininkei;
 • Jolantai Sinkevičienei,  Šeimos gerovės skyriaus socialinei darbuotojai;
 • Ingridai Ilčiukienei,  skyriaus Dienos socialinės globos centro socialinei darbuotojai;
 • Indrei Pocienei,  skyriaus Dienos socialinės globos centro individualios priežiūros darbuotojai;
 • Eglei Miliauskienei,  Socialinės priežiūros skyriaus individualios priežiūros darbuotojai;
 • Laimai Sabaliauskienei,  Socialinės globos namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojai;
 • Sandrai Kveškevičienei,  Socialinės priežiūros skyriaus individualios priežiūros darbuotojai;
 • Nijolei Ambraziūnienei,  Socialinės globos namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojai;
 • Ramutei Pilkauskienei, Socialinės globos namuose skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai.

Kauno rajono ženklu už profesionalų darbą socialinių paslaugų srityje buvo apdovanota  skyriaus Krizių centro vedėja socialiniams reikalams Rasa Zaikauskienė.

Šventinį renginį vainikavo ugnies šou bei roko muzikos spektaklis „Odė gyvenimui, Žygimanto Augusto kita gyvenimo pusė“.

Nuotraukos krs.lt

 

Šeimų stovykla „Laikas kartu” 2023

Rugsėjo 22–24 dienomis SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus Dienos socialinės globos centras jau septintus metus iš eilės organizavo šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, stovyklą „Laikas kartu“.

Daugiau nei 50 stovyklos dalyvių nuo penktadienio susirinko Lietuvos paraplegikų asociacijos įkurtame Landšafto terapijos ir rekreacijos centre Monciškėse prie Baltijos jūros. Pagrindinis šios stovyklos tikslas – suburti šeimas ir paskatinti jas bendrauti tarpusavyje, per kūrybines veiklas skatinti pačios šeimos bendrystę.

 

Trys dienos prie jūros yra daug, kuomet yra tiek skirtingų veiklų, bet kartu ir mažai, kuomet norisi su visais pabendrauti ir vieni kitiems skirti kokybiško dėmesio.

 

Tradiciškai jau nuo penktadienio šeimos buvo pakviestos į kūrybines veiklas, aktyviai dalyvavo susipažinimo ir komandiniuose žaidimuose. Šeštadienio rytą stovyklos dalyviai pradėjo zumbos ritmu kartu su tarptautine skyriaus Dienos socialinės globos centro savanore iš Olandijos – Lonneke. Ji buvo paruošusi aktyvią programą ir nuotaikingai visus išjudino dienos pradžiai. Vėliau tėčiai ir mamos buvo pakviesti į susitikimą su „Darnius namus“ atstovaujančia lektore Jorūne Vyšniauskyte-Rimkiene. Seminaro metu jie galėjo atvirai dalintis ir kalbėtis jiems rūpimomis temomis. Tuo metu vaikai smagiai laiką leido kartu su klounų komanda ir aktyviai dalyvavo jų paruoštoje veikloje. Po pietų šeimos ruošėsi į prasmingą orientacinį žygį, kurio metu atsakinėdamos į klausimus ne tik varžėsi vieni su kitais, bet ir viso žygio metu sužinojo daugiau įdomių dalykų apie Dienos socialinės globos centro bendruomenę ir vieni kitus. Paskutinę stovyklos dieną visi norintys išmėgino ėjimą su šiaurietiškomis lazdomis. Oras buvo palankus žygiuoti pakrante. Ryto rato-atsisveikinimo metu nuskambėjo daug gražių žodžių ir padėkų vieni kitiems, kaip viena mama dalinosi „Ši stovykla tikrai yra stebuklas, kur galime būti atviri ir savi vieni kitiems“. Paskutinei veiklai šeimas pakvietė „Made by grow“ komanda. Goda Risteski papasakojo apie stabilizuotas samanas ir įvairius augalus. Šeimos mielai pasinėrė į kūrybinį procesą, kurio metu iš aplinkai draugiškų priemonių galėjo pasigaminti unikalią kompoziciją, kuria galės pasipuošti ar pagyvinti namų interjerą.

 

Tikriausiai visi stovyklautojai sutiks, kad pasibaigus programai ir grįžus namo, nuovargis buvo pagrindinis jausmas, bet toks nuovargis, kuris yra malonus ir lydimas gerų emocijų bei šypsenos veide, mintimis sugrįžus į stovyklos laiką.

 

Renginį organizavo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centro vedėja socialiniams reikalams Aušra Drevininkaitienė ir socialinės darbuotojos Ingrida Ilčiukienė ir Urtė Stasiulytė.

Skip to content