Fotografijos konskursas „Mano pasaulio spalvų mozaika”

Fotografijos konkursas tema – „Mano pasaulio spalvų mozaika” kvietė tyrinėti pasaulį aplink save, kurti savo unikalią spalvų mozaiką, fiksuoti gražiausius vaizdus nuotraukoje ir parodyti koks nuostabus ir unikalus yra pasaulis! Žvilgsnis per objektyvą leidžia mums tyrinėti pasaulį aplink save ir matyti jį be galo įvairų, o užfiksuotos kompozicijos nuotraukoje – parodyti kitiems, kaip pasaulį matome mes.

Nuoširdžiai dėkojame vaikams už dalyvavimą fotokonkurse. Jūsų kūrybiškumas ir gebėjimas tyrinėti praturtino konkursą įspūdingais darbais. Kiekviena nuotrauka atspindi unikalią viziją ir talentą. Dėkojame tėveliams, kurie skatino savo vaikus kurti, drąsino juos ir padėjo įgyvendinti nuostabias idėjas.

Komisijai buvo sunku išrinkti konkurso nugalėtojus, todėl oficialiai skelbiame, kad laimėjo draugystė! Trys nuotraukos ir kompozicijos komisijos narių buvo išskirtos ir džiaugsmingai skelbiame šauniausius nuotraukų autorius:

1 vietos laimėtoja – Brigita, 16 m. 

2 vietos laimėtoja – Gerda, 16 m.

3 vietos laimėtoja – Deimantė, 9 m.

Kviečiame aplankyti nuotraukų galeriją ir pajausti vaikų kūrybą! 

 Atminimo dovanos pasiekė ir pradžiugino visus konkurso dalyvius! Už prizus ir dovanas nuoširdžiai dėkojame konkurso rėmėjams ir mūsų mylimiems socialiniams partneriams:

Adventure Mini golfui džiunglėse – už atributiką ir saldumynus vaikams!

UAB ,,Bijola” už 25 vnt. skaniausių ir gražiausių keksiukų!

,,Prezo” kepyklėlei už 6 nuostabius tortukus!

Vytauto Didžiojo karo muziejui už 3 šeimos bilietus (1 bilietas 4 asmenims) ir atributiką! Vytauto Didžiojo karo muziejus  – vienas seniausių Lietuvos muziejų, kurį aplankyti kviečiame visus ir būtinai – ne vieną kartą!

V-R Shop už 3 bilietus į 1 valandos trukmės virtualios realybės pramogas 1-4 asmenims pakaitomis. Virtualios realybės žaidimai suteikia galimybę nusikelti į pačias įvairiausias erdvės ir leidžia patirti nepamirštamų nuotykių, kurie sužadina aštriausius pojūčius ir kuria nepamirštamas emocijas.

 

Siekiant atkurti emocinę pusiausvyrą, atskleisti paslaugų gavėjų stipriąsias puses bei siekiant geriau pažinti save, tradicinių socialinio darbo metodų neužtenka ir kartais reikia daugiau, o tokiose situacijose padeda meninė veikla. S. Sontag (2000) teigimu, fotografijos procesas tapo socialiniu ritualu, apsauga nuo nerimo ir tuo pačiu galingu įrankiu.
Žodis „fotografija” kilęs iš graikų kalbos žodžių phos („šviesa“) bei graphis („teptukas“), kurie kartu reiškia „piešimas šviesa“. Fotografijos procesui reikalingos techninės priemonės, o šiuo laikotarpiu fotografuoti dar lengviau, kadangi galime pasinaudoti savo išmaniaisiais prietaisais. Fotografijos procesas žmogui suteikia spontaniškumo, kūrybinės saviraiškos galimybes, skatina aplinkos pažinimą bei savęs suvokimą joje.
Organizuojant fotografijos konkursą paslaugų gavėjams ir taikant jį kaip socialinio darbo būdą, yra prisidedama prie bendravimo bei kitų socialinių įgūdžių lavinimo. Paslaugų gavėjų, o ypač vaikų darytos nuotraukos tampa įspūdingais kūriniais, suteikia vaikams pasitikėjimo savimi jausmą, atsiranda motyvacija, o kiti – galbūt atranda naują, mėgstamą veiklą. Taip pat fotografijos naudojimas kaip vienas iš socialinio darbo metodų naudingas ne tik dalyviams, tačiau ir socialinio darbo specialistams – padeda kurti tarpusavio ryšį su paslaugų gavėjais, skatina bendradarbiavimą, įgalina paslaugų gavėją ir sukuria erdvę kūrybiškumui pasireikšti.

***

Konkursą organizavo, socialinių partnerių, rėmėjų ir socialinio darbo specialistų bendruomenę telkė, publikaciją parengė Centro socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis Evelina Bendinskienė, Kornelija Leilionaitė ir Aistė Timofejevaitė.

Kauno rajono žmonių su negalia sporto šventė „Pabūkime kartu”

Birželio 12 d.  vyko 25-oji Kauno rajono žmonių su negalia sporto šventė „Pabūkime kartu”, prie kurios organizavo prisidėjo Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai. Renginio  dalyviai galėjo išbandyti savo jėgas dvylikoje sporto rungčių, tokiose kaip krepšinio metimas, smiginio varžybos, šaškės ir pan.   Kauno rajono socialinių paslaugų centro kineziterapeutas Eimantas Vainauskas  sportinę rungtį, kurios metu dalyviai galėjo išbandyti savo sportinius gebėjimus. Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojai tikrino susirinkusiųjų sveikatą, konsultavo sveikatos klausimais. Dalyviai galėjo pasitikrinti žinias apie sveikatą ir sukti laimės ratą. Lietuvos Raudonasis Kryžius pristatėte savo vykdomas programas, kvietė dalyvauti savanorystės veiklose, supažindino dalyvius su žmogaus gaivinimo svarba.

Renginys buvo puiki proga susiburti ir pademonstruoti žmonių su negalia sportinį aktyvumą bei gebėjimus.

Nuoroda į renginio akimirkas

 

Susitikimas su Ilgakiemio kaimo bendruomene

Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus socialinio darbo organizatorės siekia didinti informacijos sklaidą apie socialinę pagalbą Kauno rajono gyventojams. Šiuo tikslu darbuotojos buria gyventojus bendriems susitikimams, kurių metu pristato Skyrių ir jos veiklas, dalinasi savo žiniomis, patirtimi, mezga artimesnį, glaudesnį ryšį su bendruomenės nariais.

 

Socialinio darbo organizatorės Audronė Baškienė ir Virginija Černevičienė lankėsi Garliavos apylinkių seniūnijos Ilgakiemio kaimo bendruomenėje. Šis susitikimas buvo organizuotas bendradarbiaujant su Ilgakiemio laisvalaikio salės renginių organizatore A. Vodčiciene, su kuria užsimezgė graži draugystė, padėjusi atrasti puikią vietą renginiui.

 

Susitikimo metu gyventojams buvo pristatytos Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus teikiamos paslaugos, pasidalinta informaciniais lankstinukais bei skrajutėmis. Bendruomenės nariai aktyviai domėjosi pateikta informacija, kėlė klausimus apie šiais metais įvykusią negalios reformą, rajone teikiamas socialines paslaugas namuose, pavežėjimo į gydymo įstaigas niuansus, būsto pritaikymo neįgaliesiems galimybes. Taip pat vyko diskusija apie būsimus pokyčius socialinėje valstybės politikoje ir galimas pasėkmes gyventojams.

 

Socialinio darbo organizatorės A. Baškienė ir V. Černevičienė kartu su renginyje dalyvavusiais Ilgakiemio kaimo gyventojais sutarė, kad tai buvo naudingas ir prasmingas susitikimas, padėjęs užmegzti artimesnį ryšį tarp socialinės pagalbos teikėjų ir bendruomenės narių. Tokio pobūdžio Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus organizuojami renginiai planuojami ir ateityje, siekiant užtikrinti, kad bendruomenės nariai būtų tinkamai informuoti apie galimas pagalbos formas ir galėtų pasinaudoti teikiamomis paslaugomis.

Vaiko diena

Vaiko diena nuo šių metų švenčiama trečiąjį gegužės penktadienį, šiemet – gegužės 17-ąją. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – ji įsiterpia tarp Motinos, Tėvo ir Šeimos dienų, pabrėždama vaiko vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Vaiko dieną minėjome Neveronių seniūnijoje, kartu su Vaikų dienos centro „Juventa” vaikais ir centro darbuotojomis. Švęsdami vaikystę pasitelkėme žaidimų terapijos, dailės terapijos elementus, žaidėme žaidimus, vaikai piešė piešinius tema „Mano vaikystės svajonių diena”, vyko smagi viktorina Vaiko dienos tema, vaikai buvo apdovanoti prizais. Džiaugiamės, kad vaikai aktyviai įsitraukė, dalinosi savo emocijomis, jausmais, jautėsi linksmi ir laimingi.

Vaiko diena – tai ne tik šventė, bet ir proga susimąstyti apie vaikų gerovę ir atsakomybę už jų ateitį. Šios dienos prasmė ir pagrindinė užduotis – plačiai skelbti pasauliui apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises!

Vaiko dienos reikšmė:

  • Atkreipti dėmesį į vaikų teises ir gerovę
  • Skatinti visuomenę rūpintis vaikais
  • Ugdyti pagarbą vaikams ir jų individualiems poreikiams
  • Stiprinti šeimos ryšius
  • Puoselėti teigiamas vertybes ir saugią aplinką vaikams

    Šventę organizavo ir vedė atvejo vadybininkė Aurelija Aleksynienė, socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Virginija Smilinskienė ir psichologė Lina Ugnė Novikienė.

Padėkos socialiniams partneriams popietė Samylų seniūnijoje

 

Dėkingumas – gebėjimas pamatyti, ką turi. Kam Tu nori padėkoti šiandien?

 

2024 metų gegužės 16 dieną, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis Sigita Urbytė ir Jurgita Maironienė, atvejo vadybininkė Jolita Romualda Rimšienė, skyriaus vedėja socialiniams reikalams Kristina Banuškevičienė pakvietė socialinius partnerius, dirbančius šeimos gerovės srityje, į padėkos popietę Samylų seniūnijoje. Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Rimas Pilypaitis, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ir Kauno rajono Piliuonos gimnazijos socialinės pedagogės Rasa Merkienė ir Sandra Sabutytė – Ratautienė, Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriaus Kauno r. Vaikų dienos centro „Užuovėja” socialinė darbuotoja Jolanta Curko, Šeimos konferencijos koordinatorė Asta Sabaliauskienė, priklausomybės ligų konsultantas Kęstas. Susitikimo metu dalyviai dalinosi sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiais, Centro socialinio darbo specialistai pristatė Kauno r. socialinių paslaugų centro struktūrą, atvejo vadybos procesus, socialinių paslaugų šeimoms esmę ir socialinio darbo metu pasitelkiamus metodus. Diskusijos metu akcentuojama bendruomenių įtraukties ir įvairių organizacijų dalyvavimo svarba siekiant efektyviai padėti šeimoms ir vaikams susidūrus su įvairiais gyvenimo sunkumais, užtikrinant asmenų gerovę bei stiprinant vietos bendruomenės solidarumą.

Socialiniai partneriai dalinosi gerąja patirtimi bei teikė siūlymus sklandesniam bendradarbiavimui plėtoti. Kun. Rimas Pilypaitis ir socialinė pedagogė Rasa Merkienė ragino specialistus ieškoti būdų garsinti sėkmingas socialinio darbo istorijas visuomenėje. Šeimos konferencijos koordinatorė pristatė Šeimos konferencijos metodą kaip galimybę problemas, susijusias su vaiko gerove, spręsti šeimos rate iki institucijų atėjimo į šeimą bei išsaugant vaiką šeimoje (daugiau apie paslaugą: https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/seimos-konferencija/). Priklausomybės ligų konsultantas dalinosi mokslinėmis žiniomis apie sudėtingus priklausomybės mechanizmus, kurie neabejotinai neigiamai veikia šeimos gerovę, didina riziką vaikų gerovės šeimoje užtikrinimui, o taip pat kitiems diskusijos dalyviams atskleidė konsultacijose taikomus metodus, kurie padeda didinti į jį besikreipiančių ar nukreiptų asmenų sąmoningumą priklausomybių klausimais (daugiau apie paslaugą: https://kaunorvsb.lt/visuomenes-sveikatos-stiprinimas/priklausomybiu-konsultantu-paslaugos/).

Teigiamas grįžtamasis ryšys iš popietės dalyvių (cit. „reikia daugiau tokių susitikimų”, „labai patiko”, „naudinga, kiek idėjų”) suponuoja, jog socialinį darbą populiarinantys renginiai, susitikimai yra aktualūs. Manytina, jog jie padeda bendruomenės nariams, organizacijoms girdėti vieniems kitus, išsigryninti vieni kitiems keliamus lūkesčius, mokytis vieniems iš kitų. O juk prasmę veikti pajuntame būtent tada, kai esame išgirsti, suprasti, priimami ir jaučiamės vertingi.

Kūryba gamtoje

2024 m. gegužės 16 d. Socialinės priežiūros skyriaus meno užimtumo grupės dalyvės iš Čekiškės seniūnijos lankėsi Kulautuvoje, kur dalyvavo kūrybiniame užsiėmime gamtoje. Grupės vadovė Daiva Sasnauskienė pasidalino savo žiniomis ir patirtimi, kaip gamtoje randamas medžiagas, galima pritaikyti kuriant meninius darbelius. Moterims buvo suteikta galimybė ne tik klausytis, bet ir praktiškai išbandyti naujus įgūdžius. Pasinerdamos į kūrybos procesą ir mėgaudamosi bendravimu bei buvimu gamtoje jos kūrė zuikučius iš samanų.

 

Kvietimas į fotografijos konkursą!

„Mano pasaulio spalvų mozaika” – metafora, kuri apibūdina individualų Tavo požiūrį, patirtį ir jausmus apie pasaulį. Mozaika – tai unikalus požiūris į gyvenimą, kuris sudarytas iš įvairių spalvų – skirtingų patyrimų, emocijų, idėjų, vertybių bei įspūdžių. Kiekviena spalva atskirai mozaikoje atspindi asmeninį gyvenimo aspektą ar jausmą, o visos spalvos bendrystėje sukuria unikalią kompoziciją – įdomią ir įvairiapusę asmeninę interpretaciją. „Mano pasaulio spalvų mozaika” parodo fotografuojančiojo individualumą ir skirtingumą, unikalų jo požiūrį į pasaulį. Žvilgsnis per objektyvą leidžia mums tyrinėti pasaulį aplink save ir matyti jį be galo įvairų, o užfiksuota kompozicija nuotraukoje – parodyti kitiems, kaip pasaulį matome mes.

Kviečiame vaikus tyrinėti pasaulį aplink save, kurti savo unikalią spalvų mozaiką, fiksuoti gražiausius vaizdus nuotraukoje ir parodyti koks nuostabus ir unikalus yra pasaulis!

Mūsų spalvų mozaikos gali būti labai įvairios, pavyzdžiui pasivaikščiojimas po mišką gali padovanoti įspūdingų spalvų kontrastų: nuo šviesių žalumynų lapų iki begalo tamsios žemės, nuo ryškiai mėlyno dangaus iki auksinės saulėlydžio šviesos. Gamotos spalvų kombinacijos sukuria malonų ir raminantį įspūdį, kuris įkvepia kūrybiškumui bei suteikia vidinės ramybės. Jūros motyvai perteikia mėlyno atspalvio grožį, o ežerai subtiliai atspindi žalius, mėlynus ir pilkus atspalvius. Gamtoje net ir tada, kai pliaupia lietus, galime atrasti spalvų harmoniją… Visa ši spalvų mozaika yra gilus ir asmeninis ryšys su mus supančia gamta. Kiekviena spalva turi savo unikalų toną, reikšmę ir galią bei neįtikėtiną poveikį mūsų emocijoms, iškeldamos mūsų įvairiausius jausmus ir emocines patirtis. „Mano spalvų mozaika”, tai įkvepiantis procesas, skatinantis mūsų kūrybiškumą, emocinio intelekto lavinimą, santykį su gamta ir prisirišimą prie gamtos grožio.

 

Susitikimas su Socialinių paslaugų centru „Klaipėdos Lakštutė”

Efektyvus socialinių paslaugų teikimas yra sudėtingas uždavinys, kurį daugelis organizacijų siekia įgyvendinti. Vienos organizacijos gali turėti gilias žinias ir išteklius tam tikroje sferoje, tuo tarpu kitos organizacijos gali pasižymėti kitomis stiprybėmis ar patirtimi. Dėl to, pasidalinimas patirtimi ir bendradarbiavimas tarp įvairių įstaigų yra išskirtinė svarba siekiant pagerinti socialines paslaugas.

2024 m. gegužės 14 d. į Kauno rajono socialinių paslaugų centrą, savo patirtimi pasidalinti atvyko Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos Lakštutė“ atstovai. Susitikimo metu turėjome galimybę pasidalinti praktinėmis įžvalgomis teikiant dienos socialinę globą asmens namuose ir pagalbos į namus paslaugą. Kolegos buvo supažindinti su visa Kauno rajono socialinių paslaugų centro veikla.

Diskusijos metu dalinomės iššūkiais su kuriais susiduriame teikdami paslaugas namuose, aptarėme socialinio darbo organizatorių, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų funkcijas, jų pareigas bei teise. Taip pat palietėme teisės aktų reglamentuojančių paslaugos teikimą temą, bei numatomus pasikeitimus ateityje.

 

Šeimų žygis su skyriaus Dienos socialinės globos centro šeimomis

Jungtinių Tautų organizacija tradiciškai Tarptautinę šeimos dieną kviečia paminėti kiekvieną gegužės 15-ąją, todėl skyriaus Dienos socialinės globos centro šeimos šeštadienio rytą rinkosi į „Šeimų žygį“. Tikriausiai visi pritarsite, kad nėra svarbu, kaip yra pasirenkama švęsti šeimos dieną – aktyviai ar pasyviai, dalyvaujant ypatingoje veikloje, dideliame renginyje ar tiesiog žaidžiant stalo žaidimus namuose, svarbiausia – daugiau dėmesio skirti artimiausiems žmonėms ir kartu praleisti daugiau laiko.
Šeimos dienos žygis nebuvo tik apie ėjimą miške. Tai buvo apie bendrystę, bendravimą ir smagų laiką kartu, todėl visos kelionės metu netrūko įvairių užduočių . Tėčiai, mamos, broliai, sesės ir augintiniai  entuziastingai buvo pakviesti mūsų savanorės iš užsienio Kitana į apšilimą prieš žygį. Kineziterapeutė Kristina visus norinčius supažindino su šiaurietiško ėjimo technika, o mažuosius ir visus susidomėjusius pakvietė labiau stebėti mus supančią aplinką ir joje rasti reikiamas gamtos detales. Socialinė darbuotoja Ingrida įnešė azartiškumo pakviesdama visas šeimas dalyvauti ir išsiaiškinti laimėtojų komandą interaktyviame žaidime. Kiekviena šeima taip pat turėjo pasukti galvas, kaip pernešti savo vieną šeimos narį neliečiant žemės, mamos buvo pakviestos pozuoti labai vyriškai, o tėčiai – moteriškai ir elegantiškai . Išduosime paslaptį, kad šios užduotys buvo įveiktos labai greitai ir su smagiu nuotaikos prieskoniu, nes tėčiai pasiprašė ir lūpdažio.
Nors Tarptautinę šeimos dieną yra kviečiama paminėti tik kartą per metus, bet mes linkime tai švęsti kiekvieną dieną ! Juk šeima tai vieta, kur prasideda gyvenimas ir niekada nesibaigia MEILĖ .
Ačiū visiems dalyvavusiems!

 

 

 

Paminėjome Tarptautinę šeimos dieną

Kartu su atbundančia gamta ateina gražiausia pavasario šventė – Tarptautinė šeimos diena. Šeima turi didelę reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Daugelis sutiks, kad šeima – tai meilės, darnos, tarpusavio supratimo, saugumo ir pasitikėjimo uostas. Čia  kuriamos tradicijos, kurios saugojamos ir perduodamos iš kartos į kartą. Būten tradicijos, bendros veiklos, buvimas kartu vienija ir stiprina šeimos narius.

Gegužės 10 dieną Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre paslaugas gaunančios moterys bei jų vaikai Tarptautinę šeimos dieną paminėjo  Perlinių danielių parke. Nors tą dieną oras nelepino, tačiau mus pasitikęs būrys gražuolių danielių visiems sukėlė daug teigiamų emocijų. Kokie jie mieli ir draugiški! Danieliai sulaukė ir vaišių – morkų, obuolių, salotų, kurias valgė iš rankų! Ir triušiukų šeimyna atbėgo pasisveikinti su vaikais, linksmi zujo patvoriu ir laukė skanėstų. Vaikus bei jų mamas supažindinome su danielių gyvenimo ypatumais, jų populiacija Lietuvoje, atsiradimo istorija, mityba. Vaikus nustebino, kad danieliai nemėgsta beržų ir alksnių šakelių, bet mėgsta grybus. Parke įrengta daug poilsio zonų, todėl pasidžiaugę gyvūnais ir pasivaikščioję miško takais, vienoje iš pavėsinių surengėme pikniką. Pasivaišinę žaidėme linksmus žaidimus, dalinomės įspūdžiais ir patyrimais. Džiaugiamės, kad šis prisilietimas prie gamtos ir pasibuvimas kartu, bendrystėje visiems paliko nepakartojamų įspūdžių.

Skip to content