Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio reikalavimais Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre dvišaliu principu sudarytas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas (toliau – DSS komitetas).

DSS komiteto nariai:

Darbdaviui atstovaujantys darbuotojai:
1. Laura Šulikauskienė, bendrųjų reikalų skyriaus vedėja (DSS komiteto pirmininkė);
2. Rasa Zaikauskienė, skyriaus Krizių centro vedėja socialiniams reikalams (DSS komiteto sekretorė)

Išrinkti darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai:
1. Kristina Danieliūtė, vyr. kineziterapeutė (vyresnysis darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai);
2. Ramutė Pilkauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro DSS komitetas savo veiklą vykdo pagal patvirtintą veiklos planą ir DSS komiteto nuostatus.

Į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro DSS komitetą gali kreiptis kiekvienas darbuotojas, kuris turi pasiūlymų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo, kuriam neužtikrinamos saugios ir sveikatai nekenkiančios darbo sąlygos arba kitais su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiais klausimais.

Į DSS komitetą galite kreiptis:
• raštu (įdedant į klausimų, pasiūlymų ir nusiskundimų dėžutes, esančias Ežero g. 23, Kaunas, Neries g. 16, Domeikava, Kauno r. ir Vytauto g. 68, Garliava, Kauno r.);
• elektroniniu paštu sauga.sveikata@kaunorspc.lt
• mob.tel. +37062095172

 

Skip to content