Prevencinės/socialinės paslaugos

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMOS

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

Kauno rajono savivaldybėje prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti:

 • asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime,
 • bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį,
 • asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

 

Kauno rajono savivaldybės gyventojams prevencines socialines paslaugas organizuoja:

 • Savivaldybės administracijos:
  • Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius;
  • Socialinės paramos skyrius;
  • Jaunimo reikalų koordinatorius;
  • Kultūros švietimo ir sporto skyrius;
  • Seniūnijos.
 • SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

 

Prevencinių socialinių paslaugų rūšys ir teikėjai:

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška – asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslaugos gavėjai – asmenys ir jų šeimos. Paslauga susideda iš:

 • konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;
 • pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus.
Paslaugos teikėjasAdresasTel. Nr.El. paštasInternetinė svetainė
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrasEžero g. 23, Kaunas+370 37 32 81 95centras@kaunorspc.lthttps://www.kaunorspc.lt/struktura-ir-kontaktai/socialines-pagalbos-bendruomeneje-skyrius/

Darbas su bendruomene – asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką. Paslauga apima šiuos elementus:

 • bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas;
 • ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas;
 • asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas;
 • viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas;
 • telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas;
 • bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas);
 • socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas.  Paslaugos gavėjai – asmenys, šeimos, bendruomenė.
Paslaugos teikėjasAdresasTel. Nr.El. paštasInternetinė svetainė
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrasEžero g. 23, Kaunas+370 37 32 81 95centras@kaunorspc.lthttps://www.kaunorspc.lt/struktura-ir-kontaktai/socialines-pagalbos-bendruomeneje-skyrius/

Kompleksinės paslaugos šeimaipaslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Paslaugos gavėjai – asmenys ir jų šeimos. Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai (asmeniui):

 • individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
 • tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 • šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 • šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;
 • pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 • vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Paslaugos teikėjasAdresasTel. Nr.El. paštasInternetinė svetainė
VšĮ „Darnūs namai“Savanorių pr. 163, Kaunas+370 678 70558 paramaseimai@darnusnamai.lthttps://darnus-namai.lt/kontaktai/

Šeimos konferencija – šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą. Paslaugos gavėjai – vaikai ir jų šeimos.

Paslaugos teikėjas
Šeimos konferencijų koordinatorės
AdresasTel. Nr.El. paštas Internetinė svetainė
Laima Abromaitienė-+370 672 31244laimaabromaitiene@gmail.com-
Asta Sabaliauskienė-+370 676 04276asta.sabaliauskiene06@gmail.com-

Atvirasis darbas su jaunimu – Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Paslaugos gavėjai – mažiau galimybių turintis jaunimas.

Paslaugos teikėjasAdresasTel. Nr.El. paštasInternetinė svetainė
Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos vaikų dienos
centras su atvira jaunimo erdvė
Lelijų g. 15, Kulautuva, Kauno r.+370 375 43259
+370 685 82201
mokykla@kulautuva.lm.lthttps://kulautuvosmokykla.lt/veikla/dienos-centras

Mobilusis darbas su jaunimu – teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje. Paslaugos gavėjai – mažiau galimybių turintis jaunimas.

Paslaugos organizatorius AdresasTel. Nr.El. paštas Internetinė svetainė
Kauno rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius Domantė SinkevičiūtėSavanorių pr. 371, Kaunas+370 373 05531domante.sinkeviciute@krs.lthttps://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/jaunimo-reikalu-specialistas/informacija-jaunimui/

Prevencines socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr

Socialinių paslaugų katalogas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1/asr

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. TS-337 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b79b560430811ee9de9e7e0fd363afc

 

 

 

 

 

 

 


Darbo Laikas

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

El. paštas

centras@kaunorspc.lt

Telefonas

+370 37328195

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-01-26 14:03:02
Skip to content