Padėkos socialiniams partneriams popietė Samylų seniūnijoje

Susitikimo dalyvių bendra nuotrauka

 

Dėkingumas – gebėjimas pamatyti, ką turi. Kam Tu nori padėkoti šiandien?

 

2024 metų gegužės 16 dieną, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis Sigita Urbytė ir Jurgita Maironienė, atvejo vadybininkė Jolita Romualda Rimšienė, skyriaus vedėja socialiniams reikalams Kristina Banuškevičienė pakvietė socialinius partnerius, dirbančius šeimos gerovės srityje, į padėkos popietę Samylų seniūnijoje. Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Rimas Pilypaitis, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ir Kauno rajono Piliuonos gimnazijos socialinės pedagogės Rasa Merkienė ir Sandra Sabutytė – Ratautienė, Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriaus Kauno r. Vaikų dienos centro „Užuovėja” socialinė darbuotoja Jolanta Curko, Šeimos konferencijos koordinatorė Asta Sabaliauskienė, priklausomybės ligų konsultantas Kęstas. Susitikimo metu dalyviai dalinosi sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiais, Centro socialinio darbo specialistai pristatė Kauno r. socialinių paslaugų centro struktūrą, atvejo vadybos procesus, socialinių paslaugų šeimoms esmę ir socialinio darbo metu pasitelkiamus metodus. Diskusijos metu akcentuojama bendruomenių įtraukties ir įvairių organizacijų dalyvavimo svarba siekiant efektyviai padėti šeimoms ir vaikams susidūrus su įvairiais gyvenimo sunkumais, užtikrinant asmenų gerovę bei stiprinant vietos bendruomenės solidarumą.

Socialiniai partneriai dalinosi gerąja patirtimi bei teikė siūlymus sklandesniam bendradarbiavimui plėtoti. Kun. Rimas Pilypaitis ir socialinė pedagogė Rasa Merkienė ragino specialistus ieškoti būdų garsinti sėkmingas socialinio darbo istorijas visuomenėje. Šeimos konferencijos koordinatorė pristatė Šeimos konferencijos metodą kaip galimybę problemas, susijusias su vaiko gerove, spręsti šeimos rate iki institucijų atėjimo į šeimą bei išsaugant vaiką šeimoje (daugiau apie paslaugą: https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/seimos-konferencija/). Priklausomybės ligų konsultantas dalinosi mokslinėmis žiniomis apie sudėtingus priklausomybės mechanizmus, kurie neabejotinai neigiamai veikia šeimos gerovę, didina riziką vaikų gerovės šeimoje užtikrinimui, o taip pat kitiems diskusijos dalyviams atskleidė konsultacijose taikomus metodus, kurie padeda didinti į jį besikreipiančių ar nukreiptų asmenų sąmoningumą priklausomybių klausimais (daugiau apie paslaugą: https://kaunorvsb.lt/visuomenes-sveikatos-stiprinimas/priklausomybiu-konsultantu-paslaugos/).

Teigiamas grįžtamasis ryšys iš popietės dalyvių (cit. „reikia daugiau tokių susitikimų”, „labai patiko”, „naudinga, kiek idėjų”) suponuoja, jog socialinį darbą populiarinantys renginiai, susitikimai yra aktualūs. Manytina, jog jie padeda bendruomenės nariams, organizacijoms girdėti vieniems kitus, išsigryninti vieni kitiems keliamus lūkesčius, mokytis vieniems iš kitų. O juk prasmę veikti pajuntame būtent tada, kai esame išgirsti, suprasti, priimami ir jaučiamės vertingi.

Skip to content