Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras užtikrina nemokamų anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis siekiama padėti ir patarti kaip elgtis, jei su žalingu alkoholio vartojimu ir/ar priklausomybe susiduria asmuo ar jo artimieji. Konsultantai dirba tik mokslu grįstais metodais, savo veikloje vadovaujasi anonimiškumo ir konfidencialumo principais. Priklausomybės konsultantų paslaugų teikimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. patvirtintu įsakymo Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nuostatomis. Norint gauti šias paslaugas nereikalingas šeimos ar gydytojo siuntimas. Dėl registracijos konusltacijoms, konsultacijų laiko ir datos galima susitarti telefonu +37060388106.

Kontaktinė informacija - telefono numeris, seniūnijų pavadinimai.

Skip to content