Kauno rajono socialinių paslaugų centras veiklą vykdo jau 16 metų!

Skaičius šešiolika

Minint centro veiklos sukaktį ir siekiant didinti paslaugų prieinamumą, skatinti darbuotojų įsitraukimą ir dar labiau stiprinti komandinę dvasią kovo 31 d. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre vyko darbuotojų susitikimas, kurio metu skirtingi skyriai pristatė savo vykdomą veiklą. Dalinosi patirtimi, talentais ir pomėgiais, o visus bendrai veiklai sujungė Afrikos būgnų garsai.

2023 metais siekiant gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, išaugus socialinės paramos poreikiui Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Centre  įsteigtas Socialinės pagalbos bendruomenėje skyrius.

Be šio skyriaus centre veiklą vykdo ir socialines paslaugas organizuoja ir teikia dar 5 skyriai.

Garliavoje veikiantis 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skyrius Krizių centras. Čia galima konsultuotis su socialiniu darbuotoju ir/ar psichologu, dalyvauti šeimos stiprinimo programoje, atrasti bendrystę besilaukiančių mamų grupėje, prisijungti į savipagalbos grupę tėvams, kurie vieni augina vaikus, nebijoti klausti grupėje, skirtoje paaugliams ir jų tėvams, rasti saugią laikiną gyvenamąją vietą (tik moterims, moterims su vaikais).

Domeikavoje įkurtas Šeimos gerovės skyrius, kurio komandą sudaro 2 psichologai ir 32 socialinio darbo specialistai: atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, socialinis darbuotojas dirbantis vaikų dienos centre, socialinio darbuotojo padėjėjas.  Skyrius teikia socialines paslaugas sunkumus patiriančioms šeimoms, organizuoja vaikų dienos centro veiklas, čia renkasi senjorų grupė.

Skyrius Dienos socialinės globos centras skirtas Kauno rajone gyvenantiems neįgaliems vaikams nuo 7 iki 18 metų ir jų šeimoms. Šiame centre siekiama padėti šeimoms, auginančios specialiųjų poreikių vaikus, atrasti savo stiprybes, peržengti negalios ribas, atskleisti savo gebėjimus ir jais dalintis su aplinka.

Socialinės priežiūros skyrius organizuojantis pagalbos į namus paslaugas bei asmeninės higienos, transporto organizavimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugas.  Taip pat šiame skyriuj organizuojamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir /ar atkūrimo, kineziterapijos  bei užimtumo paslaugos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims su negalia.

Socialinės globos namuose skyrius organizuojantis dienos socialinė globos ir atokvėpio paslaugas sunkią negalią turintiems Kauno rajono gyventojams.

Centre šiuo metu dirba 170 specialistų. Centro paslaugomis naudojasi daugiau nei 1500 Kauno rajono gyventojų.

Skip to content