PATVIRTINTA 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021-02-25 Kauno rajono savivaldybės taryboje buvo patvirtinta SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro  2020 m. veiklos ataskaita. Dėkojame visiems darbuotojas, paslaugų gavėjams ir partneriams už indėlį siekiant Centro veiklos vizijos, misijos ir tikslų.Tik dirbdami kartu galime pasiekti geriausių rezultatų ir nuolat tobulėti.

 

2020 m. KRSPC ataskaitos prisatymas

 

Pilną ataskaitos variantą galite rasti paspaudę šią nuorodą:

https://www.kaunorspc.lt/wp-content/uploads/2021/03/2020-m.-metine-ataskaita.pdf

 

Skip to content