Žemės mėnuo

Žemės mėnuo – laikotarpis nuo kovo 20-osios iki balandžio 22-osios, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, mus supančią aplinką, klimato atšilimo keliamas problemas, atsakingą vartojimą, susimąstyti apie ryšį su gamta ir atsakomybę už planetos išsaugojimą.

Socialinis darbas ir švietimas yra neatsiejami ir labai svarbūs veiksniai formuojant ir skatinant socialinę atsakomybę visuomenėje, siekiant formuoti sąmoningą, atsakingą ir solidarų pilietį bei skatinti tvarų visuomenės vystymą. Socialinis darbas ir švietimas kartu siekia skatinti tokių vertybių kaip empatija, solidarumas ir bendradarbiavimas plėtojimą, kurios yra esminės formuojant socialinę atsakomybę. Siekdami socialinės gerovės, SBĮ Kauno rajono Socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus specialistai susibūrė į bendras veiklas, skirtas vaikams ir skatino vaikus mylėti gamtą, tausoti ją, prisidėti prie švarios ir gražios aplinkos išsaugojimo.

Kovo 20-ąją minint pasaulinę Žemės dieną, socialinio darbo specialistai tradiciškai pakvietė vaikus į edukaciją „Pavasario daigelis“. Edukacijos tikslas – atkreipti dėmesį į klimato kaitą sukeliančius veiksnius, ugdyti vaikų sąmoningumą apie taršos mažinimą, atliekų rūšiavimo būtinybę, atsakingą vartojimo kultūrą, skatinti ir mokyti vaikus rūpintis savo gyvenamąją aplinka, kurti ir puoselėti grožį bei meilę Žemei. Tradiciškai edukacijos metu buvo panaudotos antrinės atliekos, iš kurių gaminti vazonėliai, juos vaikai puošė dekupažo technika, sodino gėlytes, sėjo ir pasiruošė savo asmenines sėklyčių daigyklas. Užsiėmimo metu diskutuota apie tai, kaip kiekvienas iš mūsų ir kokiais būdais galime prisidėti prie gamtos saugojimo kiekvieną dieną, vaikai raginti susimąstyti apie tai, jog net maži mūsų įpročių pokyčiai kartais gali būti didelių problemų sprendimo dalis.

Baigiantis Žemės mėnesiui, balandžio 22-ąją minint tarptautinę motinos Žemės dieną, socialinio darbo specialistai vaikams suorganizavo psichoedukacinį užsiėmimą apie žemės tausojimą. Siekiant ugdyti vaikų suvokimą apie gamtos išsaugojimo svarbą, ryšį su gamta, atsakingą vartojimą, atliekų rūšiavimą ir galimą antrinį jų panaudojimą, pasitelkti netradiciniai socialinio darbo metodai – filmų terapija, biblioterapija. Šie būdai leido vaikams susipažinti su netinkamu elgesiu ir išmokti tinkamo elgesio būdų, skatinančių žemės išsaugojimą. Užsiėmimo metu pristatyti filmai ir knygos, siekiant parodyti vaikams kaip saugoti mūsų planetą Žemę, diskutuota apie aplinkosaugos svarbą. Vaikai dalinosi savo pavyzdžiais, kaip reikėtų elgtis, kad nebūtų teršiama aplinka. Pasitelkiant žaidimą buvo siekiama išmokyti vaikus tinkamai rūšiuoti atliekas. Edukacijos veiklas parengė ir organizavo socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Ina Gadliauskienė ir psichologė Lina Ugnė Novikienė.

Per šiuos užsiėmimus vaikai ne tik mokėsi apie gamtos svarbą ir aplinkos išsaugojimo būdus, bet ir aktyviai įsitraukė į praktinius veiksmus, skatinančius atsakingą elgesį su gamta. Tokios iniciatyvos ne tik padeda ugdyti vaikų sąmoningumą ir solidarumą, bet ir paskatina juos tapti aktyviais veikėjais ir skleisti informaciją bei gerus pavyzdžius savo bendruomenėje. Socialinis darbas ir švietimas gali veiksmingai integruoti socialinę atsakomybę ir gamtos tausojimo temas į praktiką. Organizuoti edukacinius užsiėmimus, kuriuose dalyvauja vaikai, yra labai svarbu, nes jie yra ateities visuomenė ir gali tapti svarbiais veikėjais keičiant pasaulį teigiamu keliu.

Džiaugiamės, jog vaikai edukacijų metu aktyviai įsitraukė, po užsiėmimų jautėsi linksmi ir laimingi, įvardijo, kad sužinojo ir išmoko naujų dalykų. Dėkojame vaikams už dalyvavimą ir norą mokytis, augti ir tobulėti! Dėkojame už bendradarbiavimą Kauno rajono viešosios bibliotekos Karmėlavos padalinio vyr. bibliotekininkei Daivai bei Karmėlavos lopšelio – darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Elenai.

Publikaciją parengė socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Ina Gadliauskienė.

Skip to content