Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Savivaldybės biudžetine įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (praktikos, savanorystės ir pan.).
Vidiniu kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.
Pažeidimu yra laikoma įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.
Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centro teikimo tvarkos apraše
Teikdami informaciją turite užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti šią formą el. paštu pranesk@kaunorspc.lt.
Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.
DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus. Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-12-10 16:54:10
Skip to content