GAUTA PARAMA RESPIRATORIAIS

2020 m. balandžio 22 d. Kauno rajono socialinių paslaugų centrą pasiekė UAB koncerno SBA parama  – 215 vnt. FFP2 respiratorių, kurie netrukus bus išdalinti socialinių darbuotojų padėjėjams, karantino metu teikiantiems socialinę pagalbą Kauno rajono senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims į namus ir turintiems tiesioginį kontaktą. Kauno rajono socialinių paslaugu centro Socialinių paslaugų skyriuje dirba 28 lankomosios priežiūros darbuotojai.

Šia  iniciatyva UAB koncernas SBA skyrė 4930 vnt. respiratorių, kuriuos 60-čiai Lietuvos  savivaldybių padėjo išdalinti Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras nuoširdžiai dėkoja už paramą darbuotojų saugumui užtikrinti.

Skip to content