DARBUOTOJAI DALYVAVO MOKYMUOSE

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro 2 specialistės  gegužės 9-10 d. tobulino profesines žinias ir dalyvavo mokymuose „DIR Floortime modelio taikymas autizmą turinčių asmenų ugdomojoje praktikoje: įvadinis DIR 101 kursas”.

DIR –  tai modelis, kuris yra paremtas visapuse žmogaus raida , individualiu asmens profiliu ir orientuotas į santykį . Šių trijų elementų visuma padeda atskleisti tikruosius vaiko gebėjimus. DIR modelis taip pat yra profesinis orientyras ir darbinė sistema specialistams, tėvams, ugdytojams, kurie siekia įvertinti visapusius vaikų gebėjimus ir vystyti ugdymo ir/arba terapines programas, orientuotas į unikalius kiekvieno vaiko gebėjimus ir iššūkius.

Mokymus vedė Denise Wilson  (Jungtinė Karalystė), tarptautinės ICDL organizacijos sertifikuota mokymų vadovė, ergoterapeutė, autizmo spektro tyrimų vadovė, žaidimų terapijos, sensorinės integracijos terapeutė, kartu su Paulina Kuraitiene, specialiąja pedagoge, DIRFloortime® modelio specialiste.

Mokymų metu įgytos bazinės žinios bus pritaikytos įstaigos veikloje.

Daugiau informacijos apie DIR modelį: https://www.facebook.com/DIRLt/

 

 

Skip to content