Susitikimas dėl EQUASS kokybės sistemos pratęsimo

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, siekdamas užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų šeimos gerovės srityje kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, 2019 m. Šeimos gerovės skyriuje įdiegė  socialinių paslaugų valdymo kokybės sistemą EQUASS Assurance. Įstaigai 3 metų laikotarpiui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad  Šeimos gerovės skyriaus teikiamos paslaugos šeimai atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Siekiant pratęsti kokybės sertifikatą bei papildomai sertifikuoti skyriaus Krizių centro teikiamas socialines paslaugas, 2022 m. birželio 2 d.  Centre lankėsi EQUASS konsultantė Kristina Maciūtė Stukanė, kuri konsultuos kokybės sistemos atnaujinimo bei diegimo klausimais ir padės įstaigai pasiruošti EQUASS išorės auditui.

Džiaugiamės galimybe tęsti bendradarbiavimą su Valakupių reabilitacijos centru.

 

Vidaus EQUASS auditas

Susitikimo data: 2018-12-04 13.00 val.

Sustikimo vieta: Ežero g. 23, Kaunas

Susitikimo tikslas – įvertinti istaigos atitikimą Equass  standartui ir standarto diegimo veiklų pažangą.

Projektas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Skip to content