Skyrybų psichoedukacija

Skyrybų psichoedukacija supratimas ir pagalba išsiskyrimo procese

Skyrybos yra sudėtingas gyvenimo įvykis, nepaisant ar pora buvo susituokusi ar nesusituokusi, kartu buvo ilgą ar tik trumpą laiką. Dažnai skyrybų procese bendravimas tarp tėvų tampa iššūkiu, o tėvų ginčai ir konfliktai – sudėtingas laikotarpis vaikams. Skyrybų procese ar jau nutraukus santuoką, tėvams išlieka abipusė pareiga ir toliau kartu rūpintis savo vaikais, lygiaverčiai dalyvauti jų gyvenime, susitarti dėl bendratėvystės plano, nes santuokai nutrūkus – tėvai savo vaikams vis tiek išlieka vieninteliais Mama ir Tėčiu. Siekiant padėti išgyvenantiems skyrybas lengviau įveikti iššūkių, klausimų ir abejonių kupiną gyvenimo etapą, SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus socialinio darbo specialistės Vitalija Mockienė ir Giedrė Fridrikaitė gegužės-birželio mėnesį vedė psichoedukacijos grupę tėvams, išgyvenantiems konfliktiškas skyrybas.

Psichoedukacijos metu tėvams buvo suteikta teorinių žinių, bei praktinių patyriminių užduočių, kuriomis buvo siekiama padėti geriau suprasti savo emocijas, elgesį bei santykius. Vienas iš svarbiausių skyrybų psichoedukacijos aspektų yra gebėjimas suprasti savo jausmus ir emocinį atsaką į skyrybas skirtinguose jų etapuose, suvokiant, kad šie jausmai yra normalūs ir priimtini. Skyrybų psichoedukacija taip pat apėmė komunikacijos įgūdžius ir konfliktų sprendimo strategijas, svarbi dalis buvo skirta vaikų poreikiams – kaip kalbėti su vaikais apie skyrybas, kaip padėti jiems suprasti ir priimti naują situaciją ir kaip palaikyti jų emocinę gerovę, siekiant minimizuoti neigiamą skyrybų poveikį, bei siekiant užtikrinti lengvesnį vaikų prisitaikymą prie pasikeitusios šeimos situacijos. Po mokymų atliktos apklausos duomenys rodo, kad tėvai sudalyvavę grupėje, pagerino žinias apie vaiko poreikius, tėvystės planus, pagalbos sau ir vaikui būdus, jautėsi praturtėję emociškai, gebantys geriau suprasti save ir savo vaikus. 60 proc. grupėje dalyvavusių tėvų nurodė, kad po psichoedukacijos pasikeitė jų požiūris – objektyviau vertina aplinkybes, lanksčiau ieško sprendimų, o 40 proc. tėvų nurodė, kad ne tik pasikeitė jų požiūris, bet jie ir toliau sieks pokyčio ieškant efektyvių sprendimų. Grupės dalyvių apklausos duomenys rodo, kad po dalyvavimo 6 susitikimuose dalyviai geriau atpažįsta kuriame skyrybų etape yra, lengviau atpažįsta ir geba įvardinti savo jausmus.

Skyrybos yra sudėtingas gyvenimo etapas visiems šeimos nariams. Grupė, kurioje dalyvaujančius vienija panašūs sunkumai ir patirtys, gali būti puiki erdvė, padedanti rasti naujų žinių, veikimo situacijoje būdų ir įrankius, padedančius prisitaikyti prie pokyčių. Būdami grupėje su vedančiais specialistais, dalyviai turi galimybę kelti klausimus, diskutuoti, kiekvienas kviečiamas ir drąsinamas įsitraukti ir aktyviai dalyvauti. Apklausos duomenys parodo, kad 100 proc. dalyvių patvirtino, kad dalyvaudami grupės veiklose turėjo galimybę kelti klausimus, buvo išklausyti ir jautėsi suprasti. Todėl kviečiame nelikti vieniems susidūrus su skyrybų skausmu ir kreiptis pagalbos, ar nukreipti savo artimuosius į šeimos gerovės srityje dirbančius specialistus, kurie jau rugsėjo mėnesį pakvies norinčiuos dalyvauti naujai renkamoje skyrybų psichoedukacijos grupėje.

Pasiteirauti dėl mokymų ir registruotis galima jau dabar: skambinti tel. nr. +370 674 20641, arba rašyti el. p. v.mockiene@kaunorspc.lt. Vitalijai.

atsiliepimai apie veiklas

Grupę organizavo, psichoedukacijas vedė ir informaciją parengė socialinio darbo specialistės Giedrė Fridrikaitė ir Vitalija Mockienė.

 

Skip to content