Susitikimas su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro priklausomybių ligų konsultantais ir gerovės konsultantais

socialinio darbo specialistai ir priklausomybės ligų konsultantai

2023-05-08 Šeimos gerovės skyriaus socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir atvejo vadybininkai susitiko prie apskritojo stalo diskusijai su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro priklausomybių ligų konsultantais bei gerovės konsultantais.  Šis susitikimas – galimybė įsigilinti į iššūkius, strategijas ir bendras pastangas, susijusias su priklausomybe šeimose.

Socialinio darbo su šeima tikslas – padėti šeimoms ir asmenims įveikti socialinius, emocinius ir santykių iššūkius. Socialiniai darbuotojai padeda šeimoms spręsti įvairias problemas, įskaitant priklausomybę ir jos poveikį šeimos dinamikai.

Priklausomybių konsultantas teikia nemokamą pagalbą rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Kauno rajone, kurios pagrindiniai uždaviniai:

  • įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;
  • motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius;
  • motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
  • teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Gerovės konsultantas teikia pagalbą pilnamečiams asmenims, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai, taikydamas žemo intensyvumo emocinį konsultavimą, remiantis kognityvine ir elgesio terapija.

Diskusijos metu buvo aptariama priklausomybių ligų konsultantų, gerovės konsultantų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, bendradarbiavimo ypatybės, iššūkiai, prevencija ir sėkmės istorijos, padedant nuo priklausomybės paliestiems asmenims bei jų šeimoms.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui už bendradarbiavimą ir aktyvią veiklą šeimos ir asmens gerovės srityje!

 

Skip to content