Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai

Kauno rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“

Įtraukties didinimo, pokyčių ir inovacijų siekis šio projekto partnerius sujungė į bendrą tikslą. Projekto partneriai, atstovaujantys švietimo, kultūros, socialinę sritis bei įtraukdami nevyriausybines organizacijas, įdiegs naują Kauno rajono inovatyvaus ugdymo ir koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelį. Tai leis padidinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtrauktį į švietimo sistemą, skatins mokinių ugdymąsi teikiant koordinuotą pagalbą, kels jų motyvaciją bei sieks sumažinanti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių Kauno rajone. Diegiamas modelis mokiniams siūlo mobilią koordinuotą pagalbą, motyvacines veiklas, edukacinius praktinius seminarus, įvairias terapijos paslaugas, virtualias priemones švietimo pagalbai.

Projekto socialiniai partneriai: Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno rajono Ramučių kultūros centras, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė“, Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis„Ąžuolėlis“, Kauno rajono švietimo centras, Kauno r. sporto mokykla, VšĮ „Lektoriai“, VšĮ „Mokymų sinergija“, VšĮ „Darnūs namai“, Viešoji įstaiga „Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras“, Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.

Skip to content