Suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras , siekdamas užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų šeimos gerovės srityje kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegė kokybės sistemą EQUASS Assurance, kuri rodo, kad Centro Šeimos gerovės skyriaus teikiamos  paslaugos šeimai atitinka  šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Šeimos gerovės skyrius teikia socialines paslaugas, vadovaudamasis EQUASS kokybės principais:

  • lyderystė;
  • personalas;
  • teisės;
  • etika;
  • partnerystė;
  • dalyvavimas;
  • orientacija į asmenį;
  • kompleksiškumas;
  • orientacija į rezultatus;
  • nuolatinis gerinimas.

 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui.

 

Gegužės 9 d. Vilniuje įvyko konferencija „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai“ , kurioje EQUASS Assurance sertifikatus pirmosioms 19 pilotiniame diegime dalyvavusioms ir sėkmingai auditą praėjusioms įstaigoms įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė.  Konferencijos metu Šeimos gerovės skyriaus vedėja socialiniams reikalams Kristina Banuškevičienė pasidalino savo praktine patirtimi diegiant kokybės sistemą bei pasiektais rezultatais.

 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

 

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Skip to content