Kauno rajone pradedama teikti asmeninio asistento paslauga

          Kauno rajono gyventojai, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, kviečiami teikti  prašymus. Prašymus galima teikti gyvenamosios vietos seniūnijos soc. darbo organizatorėms arba Kauno rajono savivaldybės Dokumentų priėmimo skyriui, Savanorių pr. 371.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų ir iki šiuo metu galiojančio pensinio amžius, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

          Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie: lanko švietimo įstaigą; dirba arba ieško darbo; laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas turi pateikti:

  1. Laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardėgimimo datagyvenamosios vietos adresastelefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardėgyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono numeris;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
  4. Dokumentus ir (ar) kitą informacijąpagrindžiančią prioriteto suteikimą (pvz., moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

          Paslaugos trukmė – paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą 7 dienas per savaitę, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį.

          Projekto trukmė  – 18 mėn.

          Daugiau informacijos mob. tel. Nr. 8 614 05688 arba el. paštu agne.ceinoriute@krs.lt.

Skip to content