Efektyvios tėvystės mokymai Šlienavoje

nuotraukos ant stalo

Spalio mėnesį, socialinio darbo specialistės Jurgita Maironienė ir Sigita Urbytė pakvietė Kauno rajono Šlienavos seniūnijoje gyvenančius tėvus į Efektyvios tėvystės įgūdžių grupę. Efektyvi tėvystė, kaip jau nurodo žodžio „efektyvus“ prasmė – tai kas veiksminga, paveiku, duoda reikiamus ir geriausius rezultatus. Tad keturi penktadieniniai susitikimai,  užpildyti naujomis ir pamirštomis žiniomis, patirtimis, rūpesčiu ir šypsenomis,  iš tiesų buvo prasmingi. Vieninga grupės dalyvių nuomone, baigus mokymus padidėjo visų dalyvavusių mokymuose tėvų pasitikėjimas savimi susidūrus su vaikų auklėjimo sunkumais.

Mokymų metu grupės dalyviai buvo supažindinti su vaikų amžiaus tarpsnio ypatumais, kartu lavinome gebėjimus veiksmingai bendrauti ir su vaiku stiprinti tarpusavio ryšį, aktyviai klausantis savo vaikų atliepti jų emocinius poreikius, o taip pat ugdėme pozityvios disciplinos įgūdžius, kurie paremti saugios aplinkos kūrimu, kurioje aiškių taisyklių laikosi visa šeima ir taip savo pavyzdžiu vienas kitą moko drausmės. Kartu dalinomės asmeninėmis patirtimis, sėkmėmis ir sunkumais kuriant pozityvius santykius šeimoje, analizavome mokymų medžiagoje pateiktas ir pačių dalyvių išgyvenamas situacijas, siekiant suprasti, kas trukdo ir kas padeda džiaugtis tėvyste bei sumažina sunkumus auginant ir auklėjant vaikus.

 

 

Grupėje skyrėme laiko tėvų patiriamoms emocijoms ir jausmams. Susitikimų metu, pasitelkus dėmesingo įsisąmoninimo, T. J. Peterson nerimo ir depresijos įveikos pratimus, atjauta grįstoje terapijoje naudojamą techniką – atleidimo praktiką (https://zmogausinstitutas.lt/atleidimo-meditacija/), siekėme padėti tėvams lengviau patirti džiaugsmą bei ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, kurie neišvengiami tėvystėje bei motyvuoti grupės dalyvius atkreipti dėmesį ir ugdyti savo emocinį atsparumą. Rasti, įsivardinti ir įgalinti veikti savo unikalius resursus tėvystėje padėjo Centro specialistų kurta ir praktikoje aktyviai naudojama metaforinių kortelių  ,,Atradimų sodas“ metodika (https://www.kaunorspc.lt/2022/01/24/4753/).

„Noras keistis – tai naujas požiūris į gyvenimą.“

Sveikiname sėkmingai visą mokymų kursą užbaigusias dalyves ir dėkojame joms už aktyvumą, atvirumą patirtims, nuoširdumą, bendrystę skatinant ir palaikant vienai kitą, nes:

„norėti gali visi – pasiryžti tik patys stipriausi.“ (Atradimų sodas)

Dalyvavimas grupėje ne tik suteikia daugiau žinių, ar įgūdžių, bet ir leidžia tėvams pasijusti ne vieniems su savo sunkumais, patirti bendrumo jausmą, pasijusti naudingiems, suteikiant galimybę dalyviams palaikyti vieni kitus, padeda išreikšti jaučiamus jausmus (kaltę, pyktį, frustraciją, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, sumažinti tėvų įtampą ir tinkamiau reaguoti į vaikų elgesio problemas.

Dėkojame Kauno rajono savivaldybės administracijos Samylų seniūnijai ir Vaikų dienos centrui „Užuovėja“ už žinios apie mokymus sklaidą socialiniuose tinkluose, Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonui Rimui Pilypaičiui už idėjos palaikymą, patalpas ir  įrangą.

 

Informacinį pranešimą parengė, grupės mokymus organizavo ir vedė socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis Jurgita Maironienė ir Sigita Urbytė.

Skip to content