PROJEKTAS – „(ne) GALIU“

Pradedamas įgyvendinti projektas, skirtas vaikams, turintiems kompleksinę negalią

 

Kauno kolegija kartu su SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru pradeda įgyvendinti projektą „Vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatos stiprinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“. Trumpas šio projekto pavadinimas – „(ne)GALIU“. Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

 

Projekto tikslas – stiprinti vaikų, turinčių kompleksinę negalią, sveikatą fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu. 12 mėn. trukmės projekte numatomos veiklos pasieks ne mažiau kaip 60 Kauno regiono vaikų ir jų tėvų, globėjų.

 

Projekte bus įgyvendinamos šios veiklos:

 

• Edukacinės sveikatinimo programos (stovyklų metu vyks fizinio aktyvumo užsiėmimai, taikomi emocinės sveikatos stiprinimui skirti metodai, formuojami sveikos mitybos įgūdžiai ir kt.),

 

• Konsultacijų ciklas vaikų fizinės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais tėvams (tracheostomų ir gastrstomų priežiūra, masažo pagrindai, išmoks pasigaminti natūralius kremus ir kt. kosmetiką);

 

• Šeimų savitarpio pagalbos grupės (psichosocialinio pobūdžio pagalba tėvams, skatinant atskleisti savo tapatumą vaiko negalės kontekste bei įgalinti save sprendžiant fizinės ir psichinės sveikatos sukeltus iššūkius);

 

• Metodinės priemonės, skirtos kompleksinę negalią turinčio vaiko sveikatos gerinimui, rengimas ir leidyba (priemonėje bus pateikiamos naujausios žinios apie kompleksinę negalią turinčio vaiko fizinės ir psichinės sveikatos išsaugojimo galimybes, naudingi patarimai ir rekomendacijos vaikų ir jų artimųjų sveikatinimo klausimais, paprasti fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimo pratimai su vaizdo medžiaga).

 

Projektu „(ne)GALIU“ siekiama tarpdisciplininėmis prieigomis ir tikslingais, patraukliais, saugiais metodais ir formomis prisidėti prie vaikų, turinčių kompleksinę negalią, ir jų artimųjų fizinės ir emocinės sveikatos gerinimo, socialinės įtraukties didinimo. Didelis dėmesys bus skiriamas tėvų mokymui ir konsultavimui fizinio aktyvumo stiprinimo, sveikatos priežiūros klausimais.

 

Kviečiame Kauno rajono šeimas, auginančias vaikus su negalia, registruotis ir dalyvauti projekto veiklose! Kontaktinis asmuo Urtė Stasiulytė, tel. +370-655-60497, el. p. dgcentras@kaunorspc.lt
Projekto vadovė – Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros doc. dr. Viktorija Piščalkienė, el. p. viktorija.piscalkiene@go.kauko.lt

 

Daugiau informacijos apie projektą https://www.facebook.com/vaikuprojektas

 

VEIKLŲ GRAFIKAS 

 

Projekto (NE)GALIU veiklų grafikas 1 lapas Projekto (NE)GALIU veiklų grafikas 2 lapas
Skip to content