Vidaus EQUASS auditas

Susitikimo data: 2018-12-04 13.00 val.

Sustikimo vieta: Ežero g. 23, Kaunas

Susitikimo tikslas – įvertinti istaigos atitikimą Equass  standartui ir standarto diegimo veiklų pažangą.

Projektas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Skip to content