Vykdomas tęstinis sveikatos projektas

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras jau ketvirti metai iš eilės didelį dėmesį skiria socialinės rizikos šeimų gyvenamosios aplinkos gerinimui, kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus raidos, sveikatos bei užkrečiamųjų ligų prevencijai, vaikų ir tėvų asmens higienos įgūdžių ugdymui. Projektų metu vyksta bendradarbiavimas su Kauno rajono švietimo įstaigų socialiniais pedagogais ir sveikatos priežiūros specialistais bei su sveikatos priežiūros įstaigų bendruomenių slaugytojais. Bendradarbiavimas padeda efektyviau užtikrinti prevencinį darbą asmens higienos įgūdžių ugdyme.

Šie metai ne išimtis, vykdomas tęstinis projektas „Sveikos gyvensenos ugdymo programa, skirta socialinės rizikos šeimose augančių vaikų sveikatos stiprinimui“ finansuojamas Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto tikslas formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei sveikos gyvensenos poreikį vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose. Projekto metu siekiama ugdyti asmens higienos įgūdžius, formuojama vaikų bei tėvų savivoka, socialinės rizikos šeimos aprūpinamos asmens higienos bei švaros priemonėmis nuo pedikuliozės. Taip pat planuoja įsigyti sportinio inventoriaus, kurio dėka vaikams iš  socialinės rizikos šeimų, bus vedami sportiniai užsiėmimai, skatinantys aktyvų judėjimą.