Vieniši Kauno rajono gyventojai pradedami aprūpinti malkomis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kauno rajono socialinių paslaugų centras vienišus senyvo amžiaus ir neįgalius gyventojus, gaunančius mažas pajamas, pradeda aprūpinti nemokamomis malkomis. Šiais metais iki rugsėjo 1 d. nemokamomis malkomis bus aprūpinti 79 Kauno rajono gyventojai.

2011 m. / 2012 m. šildymo sezonui malkoms pirkti ir pristatyti Kauno rajono savivaldybė skyrė 58 500 Lt. Asmeniui per šildymo sezoną skiriami 5 kubiniai metrai II kokybės klasės malkų, kurios yra kaitresnės ir kokybiškesnės. Įstatymų nustatyta tvarka įvyko viešieji pirkimai parinkti malkų tiekėjus. Kaip ir ankstesniais metais, Kauno rajono gyventojus nemokamomis malkomis aprūpins VĮ Kauno miškų ir VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdijos.

Primename, kad pagal Kauno rajono savivaldybės nemokamų malkų skyrimo tvarkos aprašą nemokamos malkos gali būti skiriamos vienišiems, neturintiems artimųjų, vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims bei vienišiems, suaugusiems asmenims su negalia, netekusiems 75-100 procentų darbingumo arba kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.