Vieniši Kauno rajono gyventojai pradedami aprūpinti malkomis

Kauno rajono socialinių paslaugų centras kartu su VĮ Kauno miškų ir VĮ Dubravos eksperimentine-mokamąja miškų urėdijomis nuo 2013 m. liepos 4 d. pradėjo aprūpinimą nemokamomis malkomOLYMPUS DIGITAL CAMERAis. Iki rugsėjo 1 d. nemokamomis malkomis bus aprūpinti 64 Kauno rajono gyventojai.

 2013 m. / 2014 m. šildymo sezonui asmeniui skiriami 5 kubiniai metrai II kokybės klasės malkų.

 Primename, kad, pagal Kauno rajono savivaldybės nemokamų malkų skyrimo tvarkos aprašą, nemokamos malkos gali būti skiriamos:

  • vienišiems, netekusiems 75-100 proc. darbingumo suaugusiems asmenims;
  • vienišiems, vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims;
  • vienišiems, krizės ištiktiems, senyvo amžiaus asmenims, seniūnijai surašius buities sąlygų tyrimo aktą.

 Asmenys, pageidaujantys gauti nemokamas malkas turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.