Vieniši Kauno rajono gyventojai pradedami aprūpinti malkomis

Kauno rajono socialinių paslaugų centras kartu su VĮ Kauno miškų ir VĮ Dubravos eksperimentine-mokamąja miškų urėdijomis nuo 2012 m. birželio 4 d. pradeda aprūpinimą nemokamomis malkomis. Iki rugsėjo 1 d. nemokamomis malkomis bus aprūpinti 76 Kauno rajono gyventojai. 2012 m. / 2013 m. šildymo sezonui asmeniui skiriami 5 kubiniai metrai II kokybės klasės malkų.

Primename, kad, pagal Kauno rajono savivaldybės nemokamų malkų skyrimo tvarkos aprašą, nemokamos malkos gali būti skiriamos vienišiems, neturintiems artimųjų, vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims bei vienišiems, suaugusiems asmenims su negalia, netekusiems 75-100 procentų darbingumo arba kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.