Vieniši gyventojai jau aprūpinti malkomis

Kaip ir ankstesniais metais, Kauno rajone gyvenantys vieniši senyvo amžiaus ir turintys negalią asmenys, gaunantys mažas pajamas, aprūpinti nemokamomis malkomis. Septyniasdešimt penkiems asmenims jau pristatyta po 5 kubinius  metrus II kokybės klasės malkų. Šios paslaugos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, iš dalies kompensuoti malkų įsigijimą ir palengvinti vienišų neįgalių ar senyvo amžiaus rajono gyventojų buitį.

Nemokamų malkų skyrimą ir pristatymą organizuoja Kauno rajono socialinių paslaugų centras, atsižvelgdamas į turimas finansines galimybes. Šiais metais Kauno rajono savivaldybė malkoms pirkti ir pristatytu skyrė beveik 49 tūkst. Lt. Vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka buvo organizuojami viešieji pirkimai ir parinkti malkų tiekėjai. Šiais metais 75 Kauno rajono gyventojus nemokamomis malkomis aprūpino VĮ Kauno miškų ir VĮ Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdijos.

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės patvirtintu nemokamų malkų skyrimo tvarkos aprašu, nemokamos malkos skiriamos: vienišiems, neturintiems artimųjų, vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia, netekusiems 75-100 procentų darbingumo. Skiriant malkas, atsižvelgiama į asmens pajamas, kurios negali viršyti valstybės remiamų pajamų dvigubo dydžio, t.y. 700,00 Lt.

Asmenys, pageidaujantys gauti nemokamas malkas 2011 m. / 2012 m. šildymo sezonui, iki 2011 m. vasario 1 d. turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių ir užpildyti prašymą-paraišką bei pateikti reikiamus dokumentus.