Užsiėmimas Krizių centre

DSC00536SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 31 d. vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Moteris be smurto“, skirtą Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos priemonėms įgyvendinti. Projekto tikslas – teikti psichologinę, socialinę pagalbą moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje, jų šeimų nariams bei vykdyti smurto prevenciją Kauno rajone.

           DSC00527 Pasaulinės moterų lyderystės institute, Rutgers universitete 1991 metų lapkričio 25 dieną aptarti prieš kitą lytį nukreipto smurto problemą ir globalius moterų teisių klausimus susirinko 23 skirtingų profesijų ir tautybių moterys. Šiandiena ši akcija – tai galimybė atnaujinti pasaulio įsipareigojimą apginti moteris ir mergaites nuo smurto, nepriklausomai nuo to, ar jos skriaudžiamos už uždarų durų, ar bauginamos ir žeminamos viešai. Akcija simboliškai prasideda Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną lapkričio 25-ąją ir tęsiasi iki Tarptautinės žmogaus teisių dienos gruodžio 10-ąją, taip pabrėžiant, jog moterų teisės yra žmogaus teisės.

            DSC00561Įsiliejant į akciją 2013 metų gruodžio 6 dieną skyriuje Krizių centre vyko užsiėmimas, kurio metu diskutuota ir kalbėta apie smurto sampratą, įvairius pagalbos sau ir šalia esančiam būdus.   Pokalbiui sušildyti moterys ir merginos į rankas ėmė medžiagų skiautes ir siuvinėjo palinkėjimus. Ant medžiagos skaučių gulė žodžiai: „ sėkmės, meilės, džiaugsmo, gerumo…“.

           DSC00563 Renginys subūrė įvairaus amžiaus moteris ir merginas iš Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Domeikavos, Garliavos seniūnijų.