Socialinių paslaugų teikimo geroji patirtis

2013 m. birželio 6 d. Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro atstovai dalyvavo Druskininkuose vykusioje nacionalinėje konferencijoje „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis“.

Konferencijoje buvo pristatyti Lietuvos savivaldybių asociacijos įgyvendinamo projekto „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje“ rezultatai, aptarta geroji socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams patirtis bei socialinių paslaugų teikimo aktualijos ir plėtros perspektyvos.

Projektu siekiama išanalizuoti ir skleisti gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį Lietuvos kaimo vietovių savivaldybėse. Tuo tikslu buvo atrinkta 19 socialinių paslaugų teikimo kaimo vietovėse gerosios patirties pavyzdžių.  Tarp jų ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo geroji patirtis. Kauno rajono savivaldybė pasižymėjo socialinių paslaugų kompleksiškumu, naujų socialinių paslaugų rūšių diegimu, naujomis darbo formomis, socialinių paslaugų kokybės ir organizavimo gerinimu.