Socialinių paslaugų skyrius

Socialinių paslaugų skyriaus tikslas – teikti socialinę pagalbą Kauno rajone gyvenantiems senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms, šeimoms, kitiems asmenims, siekiant padėti jiems spręsti socialines problemas, mažinti socialinę atskirtį, sukurti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, padedant kuo ilgiau gyventi savo namuose, šeimoje, tvarkyti savo buitį.

Skyriuje dirba:

 • socialinio darbo organizatoriai, kurie organizuoja ir prižiūri socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą 25 Kauno rajono seniūnijose,
 •  socialinis darbuotojas, organizuojantis techninės pagalbos priemonių išdavimą Kauno rajono gyventojams,
 • socialinio darbuotojo padėjėjai, teikiantys socialines paslaugas asmens namuose,
 • vairuotojai- socialinio darbuotojo padėjėjai, teikiantys specialiojo transporto paslaugas.

Socialinių paslaugų skyriuje organizuojamos ir (ar) teikiamos socialinės paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas socialiniais klausimais tiek atvykus į centrą, telefonu, paslaugų gavėjų namuose, interneto prieigose, kitose organizacijose,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų),
 • specialiojo transporto organizavimas,
 • sociokultūrinės paslaugos,
 • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (dušo ir skalbimo paslaugos),
 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis,
 • pagalbą į namus,
 • pagalbinių darbų organizavimas,
 • dienos socialinė globa asmens namuose,
 • išvadų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo teikimas,
 • dokumentų dėl nukreipimo į  savarankiško gyvenimo namus ir socialinės globos įstaigas rengimas.

 Kitos vykdomos programos:

 • Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa.

Glaudžiai bendradarbiaujama su Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijomis, nes jose dirbantys specialistai ir socialinio darbo organizatoriai pirmieji sužino apie gyventojus, kuriems reikalinga pagalba, įvertina socialinių paslaugų poreikį ir teikia informaciją Socialinių paslaugų skyriui.

 Dėl Būsto pritaikymo asmenims turintiems judėjimo negalią ir socialinės globos institucijoje kreiptis į Kauno rajono savivaldybę.