Socialinių paslaugų centro parengtas projektas „Noriu augti su savo tėčiu ir mama“ gavo finansavimą

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje  2011 metų programų konkurse ir laimėjo 24520 litų finansavimą projektui „ Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama“ vykdyti.

Projektas skirtas Kauno rajone gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms, kuriose auga iki 3 metų ir vyresni vaikai, atsidūrusioms krizinėje situacijoje ar susidūrus su sunkiai įveikiamomis problemomis asmeniniame gyvenime, siekiant mažinti vaikų atskyrimą nuo tėvų. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Projektas bus vykdomas visose Kauno rajono seniūnijose  bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir Kauno rajono policijos komisariatu.

Organizuojant projekto veiklą dirbs mobili specialistų komanda, kurioje pagalbą teiks psichologas ir socialinis darbuotojas. Mobilios specialistų pagalbos teikimo būdas pasirinktas todėl, kad daugelis socialinės rizikos šeimų gyvena atokiuose Kauno rajono vietovėse. Krizę išgyvenančios šeimos dažnai niekur nesikreipia pagalbos, patys nenuvyksta pas specialistus konsultuotis. Projekto metu mobili specialistų komanda pati atvyks į krizę išgyvenančios šeimos namus ir suteikti būtiną pagalbą vietoje. Šeimos, kurioms reikalinga teisinė pagalba, galės konsultuotis su teisininku.