Socialinių paslaugų centras laimėjo finansavimą projektui “Socialinės rizikos šeimų gyvenamosios aplinkos gerinimas”

Vaikai augdami šeimoje, perima tėvų gyvenimo būdą, požiūrį, tradicijas. Tačiau ne visuomet jie gauna pakankamai žinių apie sveikatą, kaip ją saugoti, tausoti ir stiprinti. Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Kauno rajono socialinės rizikos šeimoms išskiriamos pagrindinės problemos: sveikos gyvensenos, elementarių higienos žinių stoka, netvarkinga aplinka būste, nemokėjimas rūpintis savo vaikais, skurdas.

Šios priežastys sukėlė ypač aktualią problemą – pedikuliozę, kuri labai paplitusi šiose šeimose. Siekdamas formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir sukurti bei palaikyti palankią fizinę aplinką vaikams augti šeimoje, Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo Kauno rajono savivaldybės 2011 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimo konkurse ir gavo finansavimą projektui „ Socialinės rizikos šeimų gyvenamosios aplinkos gerinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi socialinės rizikos šeimų socialiniai ir asmens higienos įgūdžiai, formuojami švaros gyvenamoje aplinkoje įpročiai, vykdoma kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus raidos, sveikatos intervencija ir prevencija, užkrečiamų ligų (pedikuliozės) intervencija ir prevencija šeimose. Šeimos bus aprūpinamos pedikuliocidais, švaros ir higienos priemonėmis. Šeimos bus mokomos laikytis asmens higienos, švaros, rūpintis vaikų pilnaverte mityba, stebėti fizinę, emocinę vaikų raidą. Dėmesys bus kreipiamas į naujagimius ir vaikus iki 3 metų, stebima kaip dažnai šeima kreipiasi į gydymo įstaigas, siekiant užtikrinti pilnavertę vaiko raidą ir sveikatą.

Projektą vykdys Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, bendradarbiaudami su švietimo  bei sveikatos priežiūros įstaigomis. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki gruodžio 31 d.