Socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje 2012 metų programų konkurse ir trečius metus gavo finansavimą projektui „Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama“.

Projektu siekiama plėsti ir gerinti teikiamų kompleksinių paslaugų kokybę vaikui ir motinai (tėvui), esantiems krizinėje situacijoje, siekiant mažinti vaikų, ypač iki 3 metų, atskyrimą nuo šeimos ir stiprinant socialinių, gyvenimo bei pozityvios tėvystės įgūdžius. Projekto veiklas vykdys mobili specialistų komanda, sudaryta iš socialinio darbuotojo ir psichologo. Šie specialistai vyks į Kauno rajono socialinės rizikos šeimas ir suteiks būtinąją pagalbą šių šeimų namuose. Mobilios specialistų pagalbos teikimo būdas pasirinktas todėl, kad daugelis socialinės rizikos šeimų gyvena atokiuose Kauno rajono vietovėse. Krizę išgyvenančios šeimos dažnai niekur nesikreipia pagalbos, patys nenuvyksta pas specialistus konsultuotis. Esant būtinybei, moterys (moterys su vaikais) bus nukreipiamos į Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrių Krizių centrą, įsikūrusį Garliavos seniūnijoje. Krizių centre, įvertinus socialinių paslaugų poreikį, joms bus suteiktas laikinas apnakvindinimas iki 3 parų, intensyvi krizės įveikimo pagalba arba trumpalaikė socialinė globa iki 6 mėnesių per metus. Šeimos, kurioms reikalinga teisinė pagalba, turės galimybę konsultuotis su teisininku.

Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Projektas įgyvendinamas, bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir Kauno rajono policijos komisariatu.