Socialiniai darbuotojai kėlė kvalifikaciją

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2009 m. gruodžio 2 d. patvirtintas socialinio darbo metodiniu centru. Tai centras, diegiantis ir taikantis naujus bei pažangius socialinio darbo metodus, socialinių paslaugų rūšis bei aktyviai dalyvaujantis, skleidžiant sukauptą socialinio darbo gerąją patirtį, teikiant kvalifikuotą metodinę pagalbą socialinį darbą dirbantiesiems.

2011 m. gruodžio 8 d. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre vyko mokymai „Darbas su vaikais dienos centruose „Pažink šalia esantį“, kuriose kvalifikaciją kėlė 20 socialinių darbuotojų. Mokymų tikslas – gilinti socialinių darbuotojų kompetencijas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius, tobulinti jų perteikimo metodiką, suteikti žinių kaip stiprinti vaikų savigarbą, pažinti jausmus, ugdyti teigiamą sąmoningą, savarankišką, atjaučiančią ir stiprią asmenybę.

Mokymų metu dalyviai supažindinti su pagrindinėmis vaiko blogo elgesio priežastimis, suaugusiojo reakcijomis į dėmesio reikalaujantį vaiką, būdus, kaip padėti vaikui keistis. Pristatyta jausmų įvairovė ir jų gausa bei įtaka žmogaus gyvenimui ir suaugusiojo vaidmuo bei būtinos savybės, dirbant su vaikais. Praktinės dalies metu pristatyta 10 bendravimo įgūdžių užsiėmimų ciklas. Dalyviai atlikinėjo praktines užduotis bei taikė komandinio darbo metodus.