Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis ir socialinių darbuotojų padėjėjai dalyvavo diskusijoje

Kauno rajono socialinių paslaugų centre vyko socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis ir socialinių darbuotojų padėjėjų pasitarimas, kurio metu buvo aptariamos 2011 metų socialinių paslaugų centro pagrindinės darbo kryptys, prioritetai. Šio renginio metu darbuotojos buvo suskirstytos į grupes ir pateiktos trumpos užduotys, kurias jos turėjo atlikti per tam tikrą laiką bei pristatyti kitoms grupelėms. Darbuotojos užduotis įveikė su užsidegimu ir aptarė nuveiktus 2010 m. darbus. Toks aktyvus bendravimas suartina darbuotojas, dirbančias skirtingose seniūnijose bei leidžia produktyviau dirbti.