Skalbimo paslauga Kauno rajone

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras teikia skalbimo paslaugą asmenims (šeimoms), kurie dėl negalios, ligos, amžiaus ar buities sąlygų neturi galimybės šių veiksmų atlikti patys. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. skalbimo paslaugos teikimo tvarkos aprašu, ši paslauga skiriama:

  • Vienišiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią;
  • Vienišiems senyvo amžiaus asmenims;
  • Senyvo amžiaus ar suaugusių asmenų, turinčių negalią, šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jomis rūpintis;
  • Kitiems asmenims, surašius buities sąlygų tyrimo aktą ir nustačius šios paslaugos teikimo būtinumą.

Asmeniui per mėnesį nemokamai ar mokant ne visą kainą skalbiama iki 3 kilogramų skalbinių.

Jeigu asmens pajamos neviršija dvigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 700,00 Lt, skalbimo paslauga teikiama nemokamai. Kitais atvejais paslauga mokama: 1 kg kaina – 3,10 Lt.

Asmenys, pageidaujantys gauti skalbimo paslaugą, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.