Vaikų dienos centras

  • Informavimas, konsultavimas
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas
  • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  • Sociokultūrinės paslaugos