Pagalbos šeimai tarnyba

  • Informavimas, konsultavimas
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
  • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  • Sociokultūrinės paslaugos
  • Kitos paslaugos