Šeimos gerovės skyrius Domeikavoje

„Pakanka tiesiog būti savimi“ Robin Norwood

GRUPINĖ TERAPIJA „MOTERŲ RATAS“

Jeigu išgyvenate sunkumų kupiną laikotarpį, patiriate krizę, chaosą, esate pokyčių sūkuryje, ar tiesiog ieškote savęs…Kviečiame moteris dalyvauti grupinėje terapijoje.

Pradžia: Rugsėjo 5 diena.

Susitinkame: Antradieniais 16 val.

Vieta: Šeimos gerovės skyrius, Neries g. 16, Domeikava (SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius).

Grupės apimtis: 6-8 dalyvės 

Išankstinė registracija: 8 674 20812

Grupę veda: psichologė Audronė Kerpaitė

P.S. prie grupės prisijungti galite ir vėliau.

ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIUS

MISIJA

Siekti šeimos, auginančios vaikus, įvairiapusės socalinės integracijos ir skatinti pilnavertišką šeimos socialinį funkcionavimą.

TIKSLAI

 • Ugdyti ir stiprinti šeimos gebėjimus rūpintis vaikais, savarankiškai spręsti šeimoje kylančias problemas ir atliekant kitas visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas;
 • Mažinti šeimos socialinę atskirtį;
 • Teikti profesionalias socialines paslaugas šeimai ir joje augantiems vaikams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą.

ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIAUS

KLIENTAI

 • Socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai;
 • Nepasiturinčios šeimos ir jų vaikai;
 • Socialinės rizikos vaikai;
 • Vaikai, turintys negalią ir jų šeimos.

ŠEIMOS GEROVĖS SKYRIŲ SUDARO:

 • Pagalbos šeimai tarnyba;
 • Vaikų dienos centras (20 vietų).

PAGALBOS ŠEIMAI TARNYBA

Šeimoms ir nepasiturinčių šeimų suaugusiems nariams teikia socialines paslaugas:

 1. informavimas, t. y. teikiama informacija apie galimybę gauti socialinę, psichologinę, medicininę, teisinę pagalbą;
 2. konsultavimas, t. y. kartu su šeima ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 1. tarpininkavimas ir atstovavimas,. padedant spręsti šeimos sveikatos, socialines, psichologines ar kt. problemas;
 2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, t y. gebėjimų kurti saugią, sveiką ir darnią aplinkąsavo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystimąsi ir ugdymą ugdymas ir stiprinimas.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Socialinės rizikos šeimų ir nepasiturinčių šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams, negalią turintiems vaikams nuo 7 metų amžiaus teikia socialines paslaugas:

 1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 2. maitinimo organizavimas;
 3. sociokultūrinės paslaugos, t.y. laisvalaikio organizavimas, popamokinis užimtumas, renginiai, išvykos, pamokų ruoša ir pan.;
 4. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, t.y. dušo ir skalbimo paslaugų teikimas;
 5. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, t.y. kasdienio gyvenimo įgūdžių formavimas, skatinimas vaikus užsiimti darbine veikla;
 6. psichosocialinė pagalba, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą vaikams ir jų šeimoms.

KONTAKTAI:

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų

centro

Šeimos gerovės skyrius

Neries 16, Domeikava, Kauno r. sav.

Tel. (8-37) 477 268

Faks. (8-37) 477 268

El. paštas: kaunorsgs@gmail.com

www.kaunorspc.lt

DARBO LAIKAS

I-IV 8.00 – 17.00 val.

V 8.00 -15.45 val.