SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų visuotinis susirinkimas

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre 2018-01-15 vyko darbuotojų visuotinis susirinkimas.

Visuotinio susirinkimo metu buvo pristatoma, mokomasi ir aptariami šie darbotvarkėje numatyti klausimai ir temos:

  1. 2017 m. veiklos ataskaitos pristatymas.
  2. Vidaus darbo tvarkos taisyklių pristatymas.
  3. Supažindinimas su Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre tvarka.
  4. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro kokybės politikos pristatymas.
  5. Darbuotojų periodinis mokymas iš saugos ir sveikatos srities, bei jų žinių patikrinimas.
  6. Darbuotojų periodiniai mokymai gaisrinės saugos klausimais, jų instruktavimas ir žinių patikrinimas.