Rengiamas Dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimo Kauno rajono socialinių paslaugų centre techninis projektas

Įgyvendinant dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimo projektą, Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre vyksta intensyvūs pastato rekonstrukcijos techninio projekto rengimo darbai. Projektas prisidės prie nestacionarių socialinių paslaugų neįgaliesiems tinklo plėtros Kauno rajone, bus užtikrinamas jau esamų ir naujų socialinių paslaugų prieinamumas. Bus pradėta teikti nauja socialinė paslauga – dienos socialinė globa neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.

Šiuo metu neįgaliems vaikams ir jų šeimoms apribotos galimybės dalyvauti visuomeniniame gyvenime, nes Kauno rajone nėra įstaigos, kurioje būtų teikiamos tokio pobūdžio paslaugos. Tai sąlygoja tokių šeimų uždarumą, atitraukimą nuo darbo rinkos. Įgyvendinus projektą, neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams bus teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos, suaugę šeimos nariai bus pajėgūs grįžti į darbo rinką, integruotis į visuomenę ir tokiu būdu kurs saugią ir sveiką šeimos gyvenamąją aplinką.

Dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams veikla startuos 2013 metų pradžioje.

Projektą finansuoja Europos sąjungos regioninės plėtros fondas (2345219,70 Lt) ir Kauno rajono savivaldybė (413862,30 Lt).