Rajono neįgalieji paminėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną

Kiekvienų metų gruodžio trečiąją dieną pasaulis mini Tarptautinę neįgaliųjų dieną: tai proga dar kartą atsigręžti į negalią turinčius mūsų visuomenės narius, priminti apie jų problemas, paskatinti aktyvesnę integraciją, pasidžiaugti pasiekimais ir neįgaliuosius vienijančių draugijų veikla. Kauno rajono savivaldybė gruodžio 6 dieną šia proga sukvietė rajono neįgaliuosius į šventę Socialinių paslaugų centre. Pabūti kartu ir pagerbti aktyviausius neįgaliųjų draugijų narius atvyko Administracijos direktoriaus pavaduotoja Raminta Popovienė, Tarybos nariai Romas Majauskas, Regina Žukauskienė, Regina Lukoševičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Ščiukauskienė, Tarybos sekretorius Alfonsas Norkus.

Pilnutėlę pakiliai nusiteikusių svečių salę nuoširdžiais žodžiais pasveikino Socialinių paslaugų centro vadovė Lina Marozaitė, artėjančių Kalėdų dvasią priminė R. Popovienė ir A. Ščiukauskienė, padovanojusios centrui simbolinį advento vainiką, o susirinkusiems neįgaliesiems palinkėjusios sėkmės, stiprybės, sveikatos ir visų norų išsipildymo.

Kauno rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Lidija Morkūnienė papasakojo apie šios organizacijos veiklą, o kad paskatintų kuo daugiau neįgaliųjų prisijungti, kartu kurti, bendrauti, pramogauti ir dalytis kasdieniniais rūpesčiais, ekrane pademonstravo draugijos veiklos akimirkas. Pasak L. Morkūnienės, šiuo metu draugija vienija neįgaliuosius iš vienuolikos Kauno rajono seniūnijų, kai kurioje jų nariai tokie aktyvūs, kad draugija turi įkūrusi savo padalinius. Pirmininkė dėkojo seniūnams, socialiniams darbuotojams, padedantiems pasirūpinti seniūnijų neįgaliaisiais, geranoriškai prisidedantiems prie jų integracijos į visuomenę.

Naudodamiesi proga Socialinių paslaugų centro darbuotojai priminė apie centre pradėtus organizuoti sporto ir sveikatinimo užsiėmimus neįgaliesiems – o kad visi geriau įsivaizduotų, kas tuose užsiėmimuose vyksta, žiūrovams buvo pademonstruota smagi užsiėmimų lankytojų parodomoji programa. Parodomojoje sportinėje programoje dalyvavo „Kritimų ir traumų prevencija, skatinant Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenų fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą“ projekto dalyviai.

Neįgaliųjų dienos minėjimą geros nuotaikos kupinu koncertu papuošė grupė „16 Hz“, o šventė pabaigta dar vienu kalėdiniu akcentu: visiems neįgaliesiems Tarybos nariai ir seniūnai išdalijo puošnias „kalėdinėmis žvaigždėmis“ vadinamas puansetijas.

KRS inf.

Daugiau foto <Žiūrėti albumus>.