PROJEKTAS NR. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0011 „INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMAS KAUNO RAJONE“

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina ESF finansuojamą integralios pagalbos projektą sunkią negalią turintiems asmenims.

Projekto tikslas – plėtoti integralią pagalbą sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą jų šeimoms bei gerinti šių paslaugų prieinamumą Kauno rajone.

Uždavinys – stiprinti darbuotojų kompetenciją ir teikti dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos namuose paslaugas neįgaliesiems, telkiant mobiliąsias specialistų komandas bei organizuojant konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Veiklos:

  • darbuotojų ir savanorių mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas;
  • dienos socialinės globos, slaugos ir kineziterapijos paslaugų namuose teikimas sunkią negalią turintiems vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims;
  • neformalios pagalbos skatinimo renginiai, skirti bendruomenės nariams ir savanoriams.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Ežero g. 23, 47166 Kaunas
Tel. 8 37 32 81 95
Faks. 8 37 38 49 89
El. p.:centras@kaunorspc.lt
www.kaunorspc.lt